Witamy na stronie Laboratorium FACTOR

PROFILE BADAŃ

Zobacz naszą ofertę profili badań. Dzięki specjalnie dobranym zestawom badań , możliwe jest samodzielne monitorowanie stanu zdrowia oraz wykonanie analizy krwi w konkretnym, interesującym nas kierunku. Wykonanie badań nie wymaga skierowania od lekarza.

Zobacz naszą ofertę gotowych profili badań.

Kliknij na nazwę profilu, aby przeczytać opis badań oraz koszt profilu.
Wszystkie badania znajdziesz w zakładce BADANIA- Wszystkie badania.
 • Profil ogólny podstawowy
 • Profil ogólny rozszerzony
 • Profil tarczycowy
 • Profil sercowy
 • Profil wątrobowy
 • Profil wątrobowy rozszerzony
 • Profil trzustkowy
 • Profil nerkowy
 • Profil kostny
 • Profil reumatyczny
 • Profil cukrzycowy
 • Profil kobiety planującej ciążę
 • Profil przy antykoncepcji hormonalnej
 • Profil przed zabiegiem
 • Profil równowaga hormonalna
 • Profil anemia
 • Profil dolegliwości brzuszne
 • Profil dla aktywnych
 • Profil markery nowotworowe dla kobiety
 • Profil markery nowotworowe dla mężczyzn
 • Profil dla wegetarian
 • Profil bezpieczeństwa
 • Profil lipidowy
Profil ogólny podstawowy

Koszt: 113 zł
Cena z rabatem: 102 zł

Pobranie krwi

Koszt: 2.00 zł

Morfologia krwi – 5 diff

Koszt: 10.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Morfologia krwi obwodowej jest kompleksowym badaniem mającym na celu określenie liczby poszczególnych elementów morfotycznych zawartych we krwi. W skład profilu oznaczeń wchodzą następujące parametry: liczba leukocytów wraz z wzorem odsetkowym i bezwzględną liczbą poszczególnych populacji leukocytów (neutrocytów, limfocytów, monocytów, eozynocytów i bazocytów), liczba erytrocytów, stężenie hemoglobiny, wartość hematokrytu, wskaźniki czerwonokrwinkowe (średnia objętość krwinki czerwonej, średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej, średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej, wskaźnik anizocytozy), liczba płytek krwi, wskaźniki płytek krwi (średnia objętość krwinki płytkowej, płytkokryt, wskaźnik anizocytozy). Wchodzące w skład profilu parametry są pomocne w diagnostyce laboratoryjnej niedokrwistości i nadkrwistości, chorób układowych i nowotworowych, zaburzeń hemostazy, infekcji, ostrych i przewlekłych stanów zapalnych, schorzeń mieloproliferacyjnych i limfoproliferacyjnych oraz schorzeń reumatycznych.

OB, Odczyn Biernackiego, opadanie krwinek

Koszt: 5.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Miara szybkości opadania krwinek czerwonych w jednostce czasu. Odczyn Biernackiego
jest badaniem nieprecyzyjnym i nieswoistym to znaczy, że nie jest typowe dla jakiegoś określonego
schorzenia i zwykle wykonywane jest w połączeniu z innymi badaniami.
OB jest podwyższone:
– w ciąży, w okresie połogu, podczas miesiączki, podczas stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych oraz po spożyciu posiłku;
– reakcje zapalne, dysproteinemie, choroby nowotworowe, zespół nerczycowy

Mocz – badanie ogólnie, osad mikroskopowy

Koszt: 10.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Badanie ogólne moczu dostarcza informacji o stanie czynnościowym nerek i wielu innych narządów. Badanie to obejmuje ocenę właściwości fizykochemicznych moczu oraz ocenę mikroskopowa osadu zagęszczonego dwudziestokrotnie poprzez wirowanie.

Zobacz jak przygotować się do badania moczu.

AIAT

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Aminotransferaza alaninowa, ALAT, ALT lub GPT (glutamic pyruvic transferase) narządowo niespecyficzny enzym, biorący udział w przemianach białek.
Jest enzymem wewnątrzkomórkowym. Najwyższe stężenia ALT występują w wątrobie, niższe w mięśniach szkieletowych, mięśniu sercowym i nerkach. Pojawienie się podwyższonych aktywności ALT w osoczu wskazuje raczej na uszkodzenie komórek, a nie na zaburzenia funkcji narządu.
Zaburzenia stężenia ALT we krwi :
Wzrost aktywności :
w granicach 400 – 4000 U/l
– wirusowe zapalenie wątroby (WZW)
– toksyczne uszkodzenie wątroby (np. w wyniku kontaktu z takimi substancjami jak : tetrachlorek węgla, chloroform, pestycydy)
– zespół zmiażdżenia
– hipoksja
– niewydolność krążenia
w granicach 200 – 400 U/l
– cholestazy wątrobowe
– marskość wątroby – równolegle obserwuje się podwyższone wartości AST
– zawał mięśnie sercowego – znacznie wyższe wartości obserwuje się dla AST
– mononukleoza zakaźna – maksymalne wartości ALT występują w drugim tygodniu po zakażeniu, w piątym następuje powrót do wartości prawidłowych
– pierwotny niedobór karnityny
– leczenie dużymi dawkami salicylanów (stężenia leku w surowicy powyżej 250 mg/dl)
– przewlekle leczenie fibratami
– przewlekle leczenie pochodnymi sulfonylomocznika I-szej generacji (np. Diabetol)
w granicach 40 – 200 U/l
– fizjologiczny wzrost u noworodków
– choroby wątroby
– zapalenie trzustki
– hemoliza (in vivo lub in vitro)

AspAT

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Aminotransferaza asparaginianowa, AspAT, GOT (glutamic oxoloacetic transaminase) – narządowo niespecyficzny enzym, biorący udział w przemianach białek. Należy do transferaz przenoszących grupy aminowe z aminokwasów na α-ketokwasy. Przyczyną wzrostu aktywności AspAT jak i ALAT mogą być:
* martwica mięśnia serca (zawał mięśnia sercowego, pourazowe uszkodzenie m. serca np. po zabiegach kardiochirurgicznych)
* choroby wątroby (zapalenia wątroby niezależnie od etiologii)
* uszkodzenie mięśni szkieletowych (urazy, dystrofia mięśniowa, rabdomioliza w przebiegu zatruć i stosowania niektórych leków, zwłaszcza z grupy statyn czyli leków obniżających stężenie cholesterolu).
* mononukleoza zakaźna
* hipoksja
* niewydolność krążenia
* zapalenie trzustki

Cholesterol całkowity

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Cholesterol HDL

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Mimo że, cholesterol wydaje się szkodliwym związkiem chemicznym, jest potrzebny, a nawet niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.
Cholesterol bierze udział w tworzeniu hormonów sterydowych, kwasów żółciowych i witaminy D, jest składnikiem błon komórkowych. Część cholesterolu powstaje w organizmie człowieka, głównie w wątrobie, a także w jelicie cienkim i w skórze. Jest on wydalany z żółcią, po przemianie do kwasów żółciowych.
Przed rozpoczęciem drugiego roku życia stężenie cholesterolu we krwi człowieka osiąga wartość 120-140 miligramów w decylitrze, pozostając na tym poziomie do wieku 18 lat. Następnie ilość cholesterolu zaczyna rosnąć, średnio o 2,2 miligrama rocznie. W średnim wieku stężenie cholesterolu powinno wynosić 130 do 200 mg/dl. Po czterdziestce, stężenie cholesterolu we krwi u ludności krajów rozwiniętych bardzo często przekracza poziom 250 mg/dl co w dużym stopniu przyczynia się do rozwoju zmian miażdżycowych. Po pięćdziesiątym roku życia mężczyźni mają wyższe stężenie cholesterolu we krwi niż kobiety, a około sześćdziesiątego roku życia sytuacja się odwraca.

Cholesterol LDL (oznaczany tylko w pełnym profilu lipidowym)

Koszt: 3.50 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

LDL – (ang. – Low-Density Lipoproteins) niskiej gęstości lipoproteina (tzw. „zły” cholesterol), inaczej beta-lipoproteina.
Powoduje podwyższenie poziomu cholesterolu we krwi przez jego transport z wątroby do tkanek. Lipoproteina LDL jest cząstką, która powstaje z VLDL. Jest ona mniejsza niż VLDL z którego powstała, gdyż jest już pozbawiona trójglicerydów. Zawiera w sobie ok. 20% białka, 50% cholesterolu, 20% fosfolipidów, 10% trójglicerydów. Zawiera w sobie tyle cholesterolu, gdyż jego ilość nie zmniejszała się dotąd. Średni czas życia tej cząstki we krwi wynosi ok. 2 dni. W ok. 70% cząstki te są usuwane przez wątrobę, a w ok. 30% przez inne tkanki i narządy.
Jeśli jej poziom jest zbyt wysoki, to duże ilości cholesterolu odkładają się w komórkach ścian tętniczych, tworząc tam złogi, zwane blaszkami miażdżycowymi i w rezultacie doprowadzając do zwężenia tętnic wieńcowych.
Za korzystny dla zdrowia uważa się niski poziom LDL.

Glukoza

Koszt: 6.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Glukoza jest ważnym składnikiem, który dostarcza organizmowi energię. Źródłem glukozy w organizmie są: podaż egzogenna z pożywieniem, magazyny glikogenu w organizmie oraz endogenna glukoneogeneza.
Wskazania:
* kontrolne badanie profilaktyczne;
* rozpoznanie i kontrola leczenia cukrzycy;
* pacjenci z grup ryzyka: osoby starsze, wywiady rodzinne pod kątem występowania cukrzycy, nadwaga, hiperlipidemia, nadciśnienie;
* objawy cukrzycy: utrata masy ciała, pragnienie, wielomocz, senność, świąd sromu; zapalenie żołędzi prącia;
* ciąża;
* choroby podstawowe i ich leczenie;
* podejrzenie hipoglikemii;
* śpiączka o niejasnej przyczynie;
* różnicowanie glukozurii pochodzenia nerkowego.

Kreatynina

Koszt: 8.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Kreatynina jest produktem metabolizmu kreatyny i fosfokreatyny, które obecne są prawie wyłącznie w mięśniach i jest zbytecznym produktem przemiany materii wydalanym przez nerki, głównie drogą filtracji kłębkowej. Stężenie kreatyniny w osoczu u zdrowej osoby jest dość stałe, niezależnie od podaży wody, wysiłku fizycznego i wielkości produkcji moczu. Dlatego też zwiększone wartości kreatyniny w osoczu zawsze wskazują na zmniejszone wydalanie, np.: nieprawidłową funkcję nerek. Klirens kreatyniny umożliwia dość dobrą ocenę wskaźnika przesączania kłębkowego (GFR), który umożliwia lepsze wykrywanie chorób i monitorowanie funkcji nerek.
Oznaczanie kreatyniny wykorzystywane jest w diagnozowaniu i leczeniu chorób nerek, jest także pomocne w ocenie czynności kłębuszków nerkowych i w monitorowaniu efektywności dializy. Poziom kreatyniny w surowicy nie ulega zmianie we wczesnej niewydolności nerek i zmienia się wolniej niż stężenie azotu mocznika we krwi (BUN) w trakcie hemodializy w niewydolności nerek.
W przypadku schorzeń pozanerkowych, gdy obecne są przeszkody w drogach moczowych, np. w nowotworach, kamicy nerkowej i w zespole objawów powodowanych przewlekłym zapaleniem stercza, występuje podwyższone stężenie zarówno kreatyniny, jak i mocznika.
Stężenie kreatyniny w surowicy zależy od wieku, masy ciała i płci i może być zmniejszone u osób w starszym wieku, o względnie małej masie mięśniowej, wyniszczonych lub po amputacjach kończyn. Stężenie kreatyniny w surowicy uznawane jako prawidłowe nie wyklucza możliwości zmniejszenia wydolności nerek.
U każdego pacjenta, który wykona badanie poziomu kreatyniny w naszym laboratorium zostanie bezpłatnie oznaczony poziom GFR (MDRD). Zgodnie z zaleceniami konsultanta ds. nefrologii ilościowo podawane będą jedynie wyniki GFR poniżej 60 ml/min/1,73m2.
Przewlekłą chorobę nerek u danej osoby z prawidłową filtracją kłębuszkową można rozpoznać, jeżeli wyniki innych badań dodatkowych wskazują na uszkodzenie narządu. Jednak stwierdzenie samej obniżonej filtracji kłębuszkowej poniżej pewnej granicy (wg przytaczanych wytycznych za wartość graniczną przyjęto GFR < 60 ml/min/1,73 m2) jest podstawą do rozpoznania przewlekłej choroby nerek, niezależnie od tego, czy u danej osoby stwierdza się odchylenia w innych badaniach dodatkowych. Dlatego też przy ustalaniu danego stadium przewlekłej choroby nerek bezwzględnie trzeba wziąć pod uwagę nie tylko wielkość filtracji kłębuszkowej, ale także obecność lub brak odchyleń od normy w pozostałych badaniach dodatkowych. W podziale przewlekłych chorób nerek wyróżnia się 5 ich stadiów.
Podstawą podziału na ściśle zdefiniowane stadia przewlekłej niewydolności nerek jest wielkość filtracji kłębuszkowej; zgodnie z tym kryterium występują:
* stadium I GFR > 90 ml/min/1,73 m2;
* stadium II GFR: 60–89 ml/min/1,73 m2;
* stadium III GFR: 30–59 ml/min/1,73 m2;
* stadium IV GFR: 15–29 ml/min/1,73 m2;
* stadium V GFR < 15 ml/min/1,73 m2; leczenie nerkozastępcze (przewlekła niewydolność nerek).
Podział ten wymaga komentarza. Jak to wcześniej wielokrotnie podkreślano, podstawą rozpoznania przewlekłej choroby nerek jest występowanie objawów uszkodzenia nerek i/lub obniżenie wielkości filtracji kłębuszkowej. Z tego względu, aby u osób, u których GFR odpowiada stadiom I i II, można było rozpoznać przewlekłą chorobę nerek, trzeba równocześnie stwierdzić wymieniane wcześniej cechy uszkodzenia nerek. Dlatego też stwierdzenie u danej osoby GFR w granicach 60––89 ml/min/1,73 m2 oraz objawów wskazujących na uszkodzenie nerek upoważnia do rozpoznania przewlekłej choroby nerek. Natomiast stwierdzenie takich właśnie wartości filtracji kłębuszkowej bez innych cech uszkodzenia nerek określa się jako zmniejszoną filtracją kłębuszkową. Jest to zjawisko często obserwowane u osób w podeszłym wieku. Jednak stwierdzenie filtracji kłębuszkowej poniżej 60 ml/min/1,73 m2, niezależnie od tego, czy równocześnie występują cechy uszkodzenia nerek czy też nie, jednoznacznie upoważnia do rozpoznania przewlekłej choroby nerek. Stanowisko takie wynika z faktu, że powyższe wartości filtracji kłębuszkowej odpowiadają uszkodzeniu ponad 50% czynnego miąższu nerek. Jak już podkreślono, podstawą podziału przewlekłych chorób nerek na odpowiednie stadia jest wielkość filtracji kłębuszkowej. Dlatego też, aby dokonać kwalifikacji chorego, należy oznaczyć u niego wartość GFR.

Kwas moczowy

Koszt: 8.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Kwas moczowy jest głównym produktem katabolizmu puryn w ludzkim organizmie. Większość kwasu moczowego powstaje w wątrobie i jest usuwana przez nerki. Ilość kwasu moczowego w organizmie wynika z różnicy pomiędzy szybkością tworzenia i eliminacji tego związku.
Zwiększona ilość kwasu moczowego w surowicy czyli tzw. hiperurykemia towarzyszy zawsze jednostce chorobowej zwanej dną moczanową przebiegającą ze zmianami w stawach.

Potas

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Potas (K) uczestniczy w procesach przewodnictwa nerwowego i mięśniowego (odgrywa ważną rolę dla mięśnia sercowego).
Zbyt niskie lub zbyt wysokie stężenie potasu jest powodem zaburzeń i przewodzenia. Znaczenie badania potasu: informuje o równowadze elektrolitowej, a także zależnym od niej funkcjonowaniu komórek mięśniowych i nerwowych, szczególnie ważny dla regularności rytmu serca. Wartości nieprawidłowe potasu: biegunka, choroby nerek, uszkodzenie komórek prowadzące do uwolnienia do surowicy krwi jonów potasu z wnętrza komórki; z tego powodu obserwuje się fałszywie zawyżone wyniki w hemolizie.

Sód

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Jon sodowy jest głównym kationem płynu pozakomórkowego.
Prawidłowy poziom sodu w organiźmie zapewnia układ hormonalnej regulacji wydalania sodu i wody : system renina-angiotensyna-aldosteron-wazopresyna oraz przedsionkowy czynnik natriuretyczny ANF.Badanie stężenia sodu jest wykorzystywane w diagnostyce i monitorowaniu zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.
Pierwiastek ten reguluje gospodarkę wodną w organizmie, zapewnia dzięki temu napięcie tkanek, a tym samym jędrność naszej skórze.
Niedobór:
* odwodnienie
* obniżenie ciśnienia krwi
* bóle głowy
* zaburzenia koncentracji
* utrata apetytu
* drgania mięśni
* kłopoty z pamięcią
Nadmiar:
* nadciśnienie
* obrzęki
Funkcje:
* razem z potasem i chlorem odpowiada za prawidłową gospodarkę płynami w organizmie i pomaga utrzymać właściwą równowagę kwasowo-zasadową
* reguluje ciśnienie osmotyczne w płynie zewnątrzkomórkowym
* zapobiega powstawaniu kamieni nerkowych
* zwiększa wydzielanie soków trawiennych
* podnosi ciśnienie tętnicze krwi
* razem z potasem pełni ważną rolę w przenoszeniu impulsów nerwowych
* poprawia nastrój szczególnie u ludzi z niskim ciśnieniem
* zapobiega udarom serca
* reguluje skurcze i rozkurcze mięśni w tym mięśnia sercowego

Trójglicerydy

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Trójglicerydy są tzw. frakcją lipidową we krwi. Krążą one w postaci niewielkich krystaloidów stanowiąc potencjalne zagrożenie dla elastyczności ścian naczyń krwionośnych. Przy podwyższonym poziomie trójglicerydów dochodzi do stwardnienia naczyń, czyli arteriosklerozy (miażdżycy).
Nienormatywne wartości trójglicerydów są zazwyczaj charakterystyczne dla ciąży, przy cukrzycy, chorobach nerek i wątroby, niedoczynności tarczycy, miażdżycy, zaburzeniach przemiany materii, stosowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych, nadużywaniu alkoholu, diecie obfitującej w tłuszcze zwierzęce.
Oznaczenia TG stosuje się w diagnostyce i leczeniu pacjentów z ostrym i przewlekłym zapaleniem trzustki, cukrzycą, nerczycą, niedrożnością zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych i w innych chorobach związanych z metabolizmem lipidów lub różnymi zaburzeniami wewnątrzwydzielniczymi.

Wapń

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Chlorki

Koszt: 10.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Profil ogólny rozszerzony

Koszt: 212 zł
Cena z rabatem: 190 zł

Pobranie krwi

Koszt: 2.00 zł

Morfologia krwi – 5 diff

Koszt: 10.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Morfologia krwi obwodowej jest kompleksowym badaniem mającym na celu określenie liczby poszczególnych elementów morfotycznych zawartych we krwi. W skład profilu oznaczeń wchodzą następujące parametry: liczba leukocytów wraz z wzorem odsetkowym i bezwzględną liczbą poszczególnych populacji leukocytów (neutrocytów, limfocytów, monocytów, eozynocytów i bazocytów), liczba erytrocytów, stężenie hemoglobiny, wartość hematokrytu, wskaźniki czerwonokrwinkowe (średnia objętość krwinki czerwonej, średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej, średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej, wskaźnik anizocytozy), liczba płytek krwi, wskaźniki płytek krwi (średnia objętość krwinki płytkowej, płytkokryt, wskaźnik anizocytozy). Wchodzące w skład profilu parametry są pomocne w diagnostyce laboratoryjnej niedokrwistości i nadkrwistości, chorób układowych i nowotworowych, zaburzeń hemostazy, infekcji, ostrych i przewlekłych stanów zapalnych, schorzeń mieloproliferacyjnych i limfoproliferacyjnych oraz schorzeń reumatycznych.

OB, Odczyn Biernackiego, opadanie krwinek

Koszt: 6.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Miara szybkości opadania krwinek czerwonych w jednostce czasu. Odczyn Biernackiego
jest badaniem nieprecyzyjnym i nieswoistym to znaczy, że nie jest typowe dla jakiegoś określonego
schorzenia i zwykle wykonywane jest w połączeniu z innymi badaniami.
OB jest podwyższone:
– w ciąży, w okresie połogu, podczas miesiączki, podczas stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych oraz po spożyciu posiłku;
– reakcje zapalne, dysproteinemie, choroby nowotworowe, zespół nerczycowy

Leukogram (ocena mikroskopowa)

Koszt: 18.00 zł

Mocz – badanie ogólnie, osad mikroskopowy

Koszt: 10.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Badanie ogólne moczu dostarcza informacji o stanie czynnościowym nerek i wielu innych narządów. Badanie to obejmuje ocenę właściwości fizykochemicznych moczu oraz ocenę mikroskopowa osadu zagęszczonego dwudziestokrotnie poprzez wirowanie.

Zobacz jak przygotować się do badania moczu.

CRP ultra (białko ostrej fazy) /ilościowo/

Koszt: 15.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Białko C-reaktywne jest produkowane w wątrobie pod wpływem cytokin zapalnych i wydzielane do krwi.
Powstaje ono także w ścianie tętnic, zwłaszcza w zmienionej miażdżycowo błonie wewnętrznej.
Stężenie tego białka wzrasta w ciągu kilku godzin od zakażenia, co czyni je bardzo przydatnym wskaźnikiem do monitorowania stanu zapalnego.
CRP należy do białek ostrej fazy. Zmiany jego stężenia często wyprzedzają objawy kliniczne w tym gorączkę. Zmiany CRP są wykrywalne już po 6-8 godzinach, osiągając wartości maksymalne po 24-72 godzinach. Okres półtrwania CRP wynosi jedynie kilka godzin i dlatego jest to bardzo dobry parametr do klinicznego monitorowania stanu ostrej fazy. Poziom 1000-krotnie przekraczający wartości wyjściowe spotyka się w wyniku zawału serca, urazów, nowotworów złośliwych, po interwencji chirurgicznej.
Obniża się relatywnie tak szybko jak cofa się stan zapalny, dlatego też stosuje się go do oceny efektywności terapii.
CRP oznaczane w niskim zakresie jego stężeń metodami o dużej czułości analitycznej (hsCRP) odzwierciedla stan zapalny o niewielkim nasileniu, któremu przypisuje się istotny udział w patogenezie miażdżycy.
Podstawowe stężenie CRP jest niezależnym czynnikiem ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca, udar niedokrwienny czy nagła śmierć sercowa. Stężenie CRP wykazuje związek z nadciśnieniem tętniczym oraz zaburzeniami metabolicznymi towarzyszącymi otyłości brzusznej (małe stężenie cholesterolu HDL, hiperglikemia), będąc niezależnym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego w tych grupach chorych. Zwiększone stężenie CRP koreluje także z ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2, a u osób już chorujących – z ryzykiem sercowo-naczyniowym. CRP jest rekomendowane jako wskaźnik ryzyka sercowo-naczyniowego.
Oznaczenia hsCRP mają służyć do oceny ryzyka u osób wolnych od objawów chorób sercowo-naczyniowych oraz u chorych ze stabilną dławicą piersiową. Przy interpretacji wyników stosuje się następujące wartości decyzyjne:
– 1-3 mg/l – ryzyko umiarkowane
– >3 mg/l – ryzyko duże
Przyjmuje się, że stężenie CRP powyżej 10 mg/l identyfikuje chorych ze zwiększonym ryzykiem zawału serca i zgonu, natomiast stężenia w zakresie 3-10 mg/l są związane z pośrednim ryzykiem i większą częstością nawrotów incydentów sercowo – naczyniowych.
Badania hsCRP dla oceny ryzyka sercowo-naczyniowego należy wykonywać w okresie wolnym od objawów choroby niedokrwiennej serca i schorzeń mogących wywołać reakcję zapalną. Oznaczenie hsCRP należy wykonać dwukrotnie, w odstępie dwóch tygodni i interpretować średnią z dwóch uzyskanych wyników.

AIAT

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Aminotransferaza alaninowa, ALAT, ALT lub GPT (glutamic pyruvic transferase) narządowo niespecyficzny enzym, biorący udział w przemianach białek.
Jest enzymem wewnątrzkomórkowym. Najwyższe stężenia ALT występują w wątrobie, niższe w mięśniach szkieletowych, mięśniu sercowym i nerkach. Pojawienie się podwyższonych aktywności ALT w osoczu wskazuje raczej na uszkodzenie komórek, a nie na zaburzenia funkcji narządu.
Zaburzenia stężenia ALT we krwi :
Wzrost aktywności :
w granicach 400 – 4000 U/l
– wirusowe zapalenie wątroby (WZW)
– toksyczne uszkodzenie wątroby (np. w wyniku kontaktu z takimi substancjami jak : tetrachlorek węgla, chloroform, pestycydy)
– zespół zmiażdżenia
– hipoksja
– niewydolność krążenia
w granicach 200 – 400 U/l
– cholestazy wątrobowe
– marskość wątroby – równolegle obserwuje się podwyższone wartości AST
– zawał mięśnie sercowego – znacznie wyższe wartości obserwuje się dla AST
– mononukleoza zakaźna – maksymalne wartości ALT występują w drugim tygodniu po zakażeniu, w piątym następuje powrót do wartości prawidłowych
– pierwotny niedobór karnityny
– leczenie dużymi dawkami salicylanów (stężenia leku w surowicy powyżej 250 mg/dl)
– przewlekle leczenie fibratami
– przewlekle leczenie pochodnymi sulfonylomocznika I-szej generacji (np. Diabetol)
w granicach 40 – 200 U/l
– fizjologiczny wzrost u noworodków
– choroby wątroby
– zapalenie trzustki
– hemoliza (in vivo lub in vitro)

Diastaza (amylaza)

Koszt: 8.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Oznaczenia aktywności amylazy w surowicy i moczu są pomocne w diagnozowaniu chorób trzustki (ostre i przewlekłe zapalenie trzustki).
Hiperamylazemia może być skutkiem niewydolności nerek,ostrych bóli żołądka, nowotworów płuc i jajników, uszkodzenia gruczołow ślinowych, makroamylazemii, cukrzycowej kwasicy ketonowej,chorób dróg żółciowych,urazów mózgu,chronicznego alkoholizmu i zażywania opiatów.

AspAT

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Aminotransferaza asparaginianowa, AspAT, GOT (glutamic oxoloacetic transaminase) – narządowo niespecyficzny enzym, biorący udział w przemianach białek. Należy do transferaz przenoszących grupy aminowe z aminokwasów na α-ketokwasy. Przyczyną wzrostu aktywności AspAT jak i ALAT mogą być:
* martwica mięśnia serca (zawał mięśnia sercowego, pourazowe uszkodzenie m. serca np. po zabiegach kardiochirurgicznych)
* choroby wątroby (zapalenia wątroby niezależnie od etiologii)
* uszkodzenie mięśni szkieletowych (urazy, dystrofia mięśniowa, rabdomioliza w przebiegu zatruć i stosowania niektórych leków, zwłaszcza z grupy statyn czyli leków obniżających stężenie cholesterolu).
* mononukleoza zakaźna
* hipoksja
* niewydolność krążenia
* zapalenie trzustki

Białko całkowite

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Białko jest ważnym składnikiem osocza utrzymującym ciśnienie wewnątrznaczyniowe. Stanowi mieszaninę albumin, globulin, fibrynogenu, glikoprotein, lipoprotein i innych. Białka osocza ulegają stałej odnowie i degradacji.
Odchylenie stężenia białka całkowitego w surowicy od zakresu wartości referencyjnych wskazuje na występowanie dysproteinemii lub zaburzeń gospodarki wodnej. Stany te można zróżnicować, wykonując dodatkowo elektroforezę białek surowicy krwi i określając wartość hematokrytu.
Wartości podwyższone:
Hipergammaglobulinemie, przewlekłe stany zapalne (rośnie frakcja gamma-globulin), RZS, kolagenozy, sarkoidoza, przewlekłe choroby wątroby, szpiczak mnogi, odwodnienie.
Wartości obniżone:
Zmniejszona synteza białek – choroby wątroby, niedobory żywieniowe, stany głodzenia, anoreksja, zespół niedoboru przeciwciał.
Utrata białka – nerkowe w kłębuszkowym zapaleniu nerek z białkomoczem, żołądkowo jelitowe w chorobach jelit z przewlekłymi biegunkami.
Inne – nadmierne wytwarzanie płynu puchlinowego w jamie otrzewnowej, masywne krwawienia, polidypsja (zwiekszone pragnienie), oparzenia.

Bilirubina całkowita

Koszt: 8.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Bilirubina to żółty barwnik pochodzący z rozpadu krwinek czerwonych – bilirubina wolna. Z osocza krwi bilirubina przedostaje się do wątroby, gdzie zostaje sprzężona estrowo z kwasem glukuronowym – bilirubina bezpośrednia lub sprzężona, następnie zostaje zostaje wydalona do dróg żółciowych, zagęszczona w pęcherzyku żółciowym, nadając żółci jej charakterystyczną barwę.
Wartość bilirubiny wolnej i sprzężonej określa się jako bilirubina całkowita.
Wzrost wartości:
Żółtaczka przedwątrobowa:
* anemie hemolityczne związane z defektami erytrocytów, takie jak talasemia oraz niedokrwistość sierpowatokomórkowa,
* anemie hemolityczne niezwiązane z defektami erytrocytów, takie jak reakcja w czasie transfuzji krwi spowodowana niezgodnością czynników ABO lub Rh, żółtaczka noworodków oraz choroba hemolityczna noworodków.
Żółtaczka wątrobowa:
* choroby pochodzenia wątrobowego, w których następuje wzrost stężenia przede wszystkich bilirubiny związanej,
* ostre i przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby, marskość wątroby oraz pierwotny rak wątroby wywodzący się z hepatocytów.
Żółtaczka pozawątrobowa:
* choroby o pochodzeniu pozawątrobowym, w których następuje wzrost stężenia przede wszystkim bilirubiny związanej,
* cholestaza zewnątrzwątrobowa oraz odrzucenie przeszczepu wątroby.
* przewlekłe wrodzone hiperbilirubineme –
schorzenia związane ze wzrostem stężenia bilirubiny niezwiązanej: zespół Criglera – Najjara oraz zespół Gilberta,
schorzenia związane ze wzrostem stężenia bilirubiny związanej: zespół Dubina – Johnsona oraz zespół Rotora.
Odróżnienie przewlekłego wrodzonego podwyższenia stężenia bilirubiny od bilirubinemii nabytej następuje w wyniku przeprowadzenia pomiarów frakcji bilirubiny oraz wykrycia typowej aktywności enzymów wątrobowych.

Cholesterol całkowity

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Cholesterol HDL

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Mimo że, cholesterol wydaje się szkodliwym związkiem chemicznym, jest potrzebny, a nawet niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.
Cholesterol bierze udział w tworzeniu hormonów sterydowych, kwasów żółciowych i witaminy D, jest składnikiem błon komórkowych. Część cholesterolu powstaje w organizmie człowieka, głównie w wątrobie, a także w jelicie cienkim i w skórze. Jest on wydalany z żółcią, po przemianie do kwasów żółciowych.
Przed rozpoczęciem drugiego roku życia stężenie cholesterolu we krwi człowieka osiąga wartość 120-140 miligramów w decylitrze, pozostając na tym poziomie do wieku 18 lat. Następnie ilość cholesterolu zaczyna rosnąć, średnio o 2,2 miligrama rocznie. W średnim wieku stężenie cholesterolu powinno wynosić 130 do 200 mg/dl. Po czterdziestce, stężenie cholesterolu we krwi u ludności krajów rozwiniętych bardzo często przekracza poziom 250 mg/dl co w dużym stopniu przyczynia się do rozwoju zmian miażdżycowych. Po pięćdziesiątym roku życia mężczyźni mają wyższe stężenie cholesterolu we krwi niż kobiety, a około sześćdziesiątego roku życia sytuacja się odwraca.

Cholesterol LDL (oznaczany tylko w pełnym profilu lipidowym)

Koszt: 3.50 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

LDL – (ang. – Low-Density Lipoproteins) niskiej gęstości lipoproteina (tzw. „zły” cholesterol), inaczej beta-lipoproteina.
Powoduje podwyższenie poziomu cholesterolu we krwi przez jego transport z wątroby do tkanek. Lipoproteina LDL jest cząstką, która powstaje z VLDL. Jest ona mniejsza niż VLDL z którego powstała, gdyż jest już pozbawiona trójglicerydów. Zawiera w sobie ok. 20% białka, 50% cholesterolu, 20% fosfolipidów, 10% trójglicerydów. Zawiera w sobie tyle cholesterolu, gdyż jego ilość nie zmniejszała się dotąd. Średni czas życia tej cząstki we krwi wynosi ok. 2 dni. W ok. 70% cząstki te są usuwane przez wątrobę, a w ok. 30% przez inne tkanki i narządy.
Jeśli jej poziom jest zbyt wysoki, to duże ilości cholesterolu odkładają się w komórkach ścian tętniczych, tworząc tam złogi, zwane blaszkami miażdżycowymi i w rezultacie doprowadzając do zwężenia tętnic wieńcowych.
Za korzystny dla zdrowia uważa się niski poziom LDL.

Fosfataza alkaliczna (AP)

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Fosfataza zasadowa (AP) należy do grupy enzymów określanych jako hydrolazy ortofosforanowe odszczepiające monofosforany od reszt organicznych w środowisku silnie zasadowym.
W surowicy krwi pochodzi z następujących źródeł:
* frakcja kostna – 50-60% ogólnego poziomu, zwana również frakcją termolabilną
* frakcja jelitowa – ok. 30% ogółu
* frakcja wątrobowa – 10-20% ogółu
Wartości podwyższone:
* nadmierna aktywność osteoblastów (choroba Pageta, nadczynność przytarczyc, nowotwory pierwotne i przerzutowe kości, niedobór witaminy D)
* upośledzenie wydalania żółci (zamknięcie dróg żółciowych przez kamień lub nowotwór, cholestaza wewnątrzwątrobowa)
* jako objaw paranowotworowy przy wzmożonej produkcji przez niektóre nowotwory.
Wskazania do badania stanowią choroby wątroby i dróg żółciowych oraz choroby kości.
Fizjologicznie wartości podwyższone występują u dzieci w okresie wzrostu, aktywność AP jest wyższa niż u dorosłych.
U kobiet ciężarnych przeważa izoenzym łożyskowy i w ostatnim trymestrze ciąży wartości AP mogą osiągać wysokie wartości.
Wiele leków może powodować przejściowy wzrost jej aktywności w surowicy, także nasłonecznienie i przewlekłe uzależnienie od alkoholu.
Zmniejszenie aktywności występuje w niedożywieniu, celiakii.

Fosfor

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Większość fosforanów w osoczu i surowicy krwi występuje w postaci nieorganicznej (Pi), około 15% jest związane z białkami, natomiast reszta występuje w formie kompleksów lub wolnych jonów fosforanowych. Stężenie fosforanów w surowicy zależne jest od diety oraz zmian w wydzielaniu hormonów takich jak PTH. Wewnątrz komórek fosforany występują przede wszystkim jako fosforany organiczne. Niewielką procentowo, ale niezwykle ważną frakcję stanowią jednak fosforany nieorganiczne, biorące udział w reakcjach związanych z wytwarzaniem energii metabolicznej jako substraty w procesie fosforylacji oksydacyjnej. Około 85% zawartości fosforanów pozakomórkowych występuje w postaci Pi jako hydroksyapatyt, stanowiąc ważny składnik kości.
Niedobór fosforanów jest stosunkowo częsty u pacjentów szpitalnych i występuje u około 30% pacjentów chirurgicznych. Niedobór fosforanów jest powodowany przez zmniejszone spożycie lub przyswajanie fosforanów, występujące np. przy niedoborze witaminy D, złym wchłanianiu pokarmu, doustnym przyjmowaniu związków wiążących fosforany i nadmiarze pierwotnego PTH, zwiększone wydalanie, występujące np. przy nadmiarze wtórnego PTH, w okresie po przeszczepieniu nerki i przy ponownym karmieniu wygłodzonych pacjentów; bądź też przy zmianie dystrybucji fosforanu, np. w przypadku hiperalimentacji czy powrotu do zdrowia po cukrzycowej kwasicy ketonowej lub alkalozie oddechowej.
Nadmiar fosforanów jest powodowany przez zwiększone spożycie, możliwe w przypadku terapii dożylnej i wlewów fosforanowych, zmniejszone wydalanie, jak w przypadku ostrej lub przewlekłej niewydolności nerek, niskiego poziomu PTH lub odporności na działanie PTH i toksyczności witaminy D, bądź też przez zmianę dystrybucji fosforanów występującą np. przy lizie komórek rakowych, rozpadzie mięśni prążkowanych czy udarze cieplnym.

GGTP

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Gamma-glutamylotranspeptydaza (γ-glutamylotranspeptydaza; w skrócie GGTP, GGT lub γ-GT) – enzym wskaźnikowy związany z przemianą aminokwasów.
GGTP jest obecna we wszystkich komórkach organizmu z wyjątkiem komórek mięśniowych, jednak enzym obecny w surowicy pochodzi przede wszystkim z wątroby i dróg żółciowych.
Wzrost poziomu GGTP jest zawsze oznaką uszkodzenia wątroby, jeśli towarzyszy mu nieprawidłowy poziom enzymów wątrobowych, takich jak ALT, GLDH (dehydrogenaza glutaminianowa) lub CHE (cholinesteraza). GGTP ma jednak niewielkie znaczenie przy różnicowaniu poszczególnych chorób wątroby. Stężenie GGT zwiększa się drastycznie w przypadku niedrożności wewnątrzwątrobowych lub zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych.
Enzym ten jest bardziej czułym wskaźnikiem żółtaczki cholestatycznej, zapalenia dróg żółciowych i zapalenia pęcherzyka żółciowego niż fosfataza alkaliczna, a podwyższenie jego stężenia występuje wcześniej i utrzymuje się dłużej. Stężenie GGT jest również zwiększone u pacjentów z zapaleniem wątroby pochodzenia infekcyjnego, ze stłuszczeniem wątroby, w ostrym i przewlekłym zapaleniu trzustki oraz u pacjentów przyjmujących leki przeciwdrgawkowe, takie jak fenytoina i fenobarbital. Ponieważ podwyższone stężenia GGT stwierdza się u pacjentów z alkoholową marskością wątroby i w większości próbek surowicy pochodzących od ludzi nadużywających alkoholu, oznaczanie GGT znajduje zastosowanie w rozpoznawaniu alkoholizmu i alkoholowego uszkodzenia wątroby oraz monitorowaniu abstynencji alkoholowej. Enzym ten jest także oznaczany łącznie z cholesterolem HDL w przypadku nadużywania alkoholu, z fosfatazą alkaliczną w przypadku poalkoholowych chorób wątroby oraz łącznie z aminotransferazą asparaginianową przy różnicowaniu zapalenia wątroby u noworodków i atrezji dróg żółciowych.

Glukoza

Koszt: 6.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Glukoza jest ważnym składnikiem, który dostarcza organizmowi energię. Źródłem glukozy w organizmie są: podaż egzogenna z pożywieniem, magazyny glikogenu w organizmie oraz endogenna glukoneogeneza.

Kreatynina

Koszt: 8.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Kreatynina jest produktem metabolizmu kreatyny i fosfokreatyny, które obecne są prawie wyłącznie w mięśniach i jest zbytecznym produktem przemiany materii wydalanym przez nerki, głównie drogą filtracji kłębkowej. Stężenie kreatyniny w osoczu u zdrowej osoby jest dość stałe, niezależnie od podaży wody, wysiłku fizycznego i wielkości produkcji moczu. Dlatego też zwiększone wartości kreatyniny w osoczu zawsze wskazują na zmniejszone wydalanie, np.: nieprawidłową funkcję nerek. Klirens kreatyniny umożliwia dość dobrą ocenę wskaźnika przesączania kłębkowego (GFR), który umożliwia lepsze wykrywanie chorób i monitorowanie funkcji nerek.
Oznaczanie kreatyniny wykorzystywane jest w diagnozowaniu i leczeniu chorób nerek, jest także pomocne w ocenie czynności kłębuszków nerkowych i w monitorowaniu efektywności dializy. Poziom kreatyniny w surowicy nie ulega zmianie we wczesnej niewydolności nerek i zmienia się wolniej niż stężenie azotu mocznika we krwi (BUN) w trakcie hemodializy w niewydolności nerek.
W przypadku schorzeń pozanerkowych, gdy obecne są przeszkody w drogach moczowych, np. w nowotworach, kamicy nerkowej i w zespole objawów powodowanych przewlekłym zapaleniem stercza, występuje podwyższone stężenie zarówno kreatyniny, jak i mocznika.
Stężenie kreatyniny w surowicy zależy od wieku, masy ciała i płci i może być zmniejszone u osób w starszym wieku, o względnie małej masie mięśniowej, wyniszczonych lub po amputacjach kończyn. Stężenie kreatyniny w surowicy uznawane jako prawidłowe nie wyklucza możliwości zmniejszenia wydolności nerek.
U każdego pacjenta, który wykona badanie poziomu kreatyniny w naszym laboratorium zostanie bezpłatnie oznaczony poziom GFR (MDRD). Zgodnie z zaleceniami konsultanta ds. nefrologii ilościowo podawane będą jedynie wyniki GFR poniżej 60 ml/min/1,73m2.
Przewlekłą chorobę nerek u danej osoby z prawidłową filtracją kłębuszkową można rozpoznać, jeżeli wyniki innych badań dodatkowych wskazują na uszkodzenie narządu. Jednak stwierdzenie samej obniżonej filtracji kłębuszkowej poniżej pewnej granicy (wg przytaczanych wytycznych za wartość graniczną przyjęto GFR < 60 ml/min/1,73 m2) jest podstawą do rozpoznania przewlekłej choroby nerek, niezależnie od tego, czy u danej osoby stwierdza się odchylenia w innych badaniach dodatkowych. Dlatego też przy ustalaniu danego stadium przewlekłej choroby nerek bezwzględnie trzeba wziąć pod uwagę nie tylko wielkość filtracji kłębuszkowej, ale także obecność lub brak odchyleń od normy w pozostałych badaniach dodatkowych. W podziale przewlekłych chorób nerek wyróżnia się 5 ich stadiów.
Podstawą podziału na ściśle zdefiniowane stadia przewlekłej niewydolności nerek jest wielkość filtracji kłębuszkowej; zgodnie z tym kryterium występują:
* stadium I GFR > 90 ml/min/1,73 m2;
* stadium II GFR: 60–89 ml/min/1,73 m2;
* stadium III GFR: 30–59 ml/min/1,73 m2;
* stadium IV GFR: 15–29 ml/min/1,73 m2;
* stadium V GFR < 15 ml/min/1,73 m2; leczenie nerkozastępcze (przewlekła niewydolność nerek).
Podział ten wymaga komentarza. Jak to wcześniej wielokrotnie podkreślano, podstawą rozpoznania przewlekłej choroby nerek jest występowanie objawów uszkodzenia nerek i/lub obniżenie wielkości filtracji kłębuszkowej. Z tego względu, aby u osób, u których GFR odpowiada stadiom I i II, można było rozpoznać przewlekłą chorobę nerek, trzeba równocześnie stwierdzić wymieniane wcześniej cechy uszkodzenia nerek. Dlatego też stwierdzenie u danej osoby GFR w granicach 60––89 ml/min/1,73 m2 oraz objawów wskazujących na uszkodzenie nerek upoważnia do rozpoznania przewlekłej choroby nerek. Natomiast stwierdzenie takich właśnie wartości filtracji kłębuszkowej bez innych cech uszkodzenia nerek określa się jako zmniejszoną filtracją kłębuszkową. Jest to zjawisko często obserwowane u osób w podeszłym wieku. Jednak stwierdzenie filtracji kłębuszkowej poniżej 60 ml/min/1,73 m2, niezależnie od tego, czy równocześnie występują cechy uszkodzenia nerek czy też nie, jednoznacznie upoważnia do rozpoznania przewlekłej choroby nerek. Stanowisko takie wynika z faktu, że powyższe wartości filtracji kłębuszkowej odpowiadają uszkodzeniu ponad 50% czynnego miąższu nerek. Jak już podkreślono, podstawą podziału przewlekłych chorób nerek na odpowiednie stadia jest wielkość filtracji kłębuszkowej. Dlatego też, aby dokonać kwalifikacji chorego, należy oznaczyć u niego wartość GFR.

Kwas moczowy

Koszt: 8.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Kwas moczowy jest głównym produktem katabolizmu puryn w ludzkim organizmie. Większość kwasu moczowego powstaje w wątrobie i jest usuwana przez nerki. Ilość kwasu moczowego w organizmie wynika z różnicy pomiędzy szybkością tworzenia i eliminacji tego związku.
Zwiększona ilość kwasu moczowego w surowicy czyli tzw. hiperurykemia towarzyszy zawsze jednostce chorobowej zwanej dną moczanową przebiegającą ze zmianami w stawach.

Lipaza

Koszt: 8.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Lipaza powstaje w komórkach trzustki. Katalizuje ona w świetle jelita przy współudziale kwasów żółciowych i kolipazy rozkład trójglicerydów do dwuglicerydów i kwasów tłuszczowych. Lipaza przechodzi w niewielkim stopniu do krążenia. Jest enzymem swoistym dla trzustki. W nerkach lipaza jest filtrowana w kłębuszkach, całkowicie reabsorbowana w cewkach i metabolizowana, tak że nie występuje w moczu.
Poziom lipazy wzrasta:
– ostre zapalenie trzustki i zaostrzenie przewlekłego zapalenia trzustki, 
– niedrożność jelit,
– pęknięcie wrzodu dwunastnicy, 
– zapalenie otrzewnej, 
– niedrożność przewodów trzustkowych.
Wskazania do oznaczenia:
Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, guzy trzustki.
Zajęcie trzustki w przebiegu chorób w obrębie jamy brzusznej.

Magnez

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Magnez pełni istotną funkcję w organizmie:
–     jest niezbędny w organizmie człowieka do działania około 80 enzymów i aktywacji witaminy B1
–     uczestniczy w odbudowie fosforanowych źródeł energetycznych skurczu mięśniowego, kwasu ATP i fosforanu kreatyny
–     uczestniczy w syntezie i stabilizacji kwasów nukleinowych DNA i RNA,
–     zapewnia funkcjonowanie mitochondriów komórkowych, uczestniczy, razem z wapniem, w funkcjonowaniu tkanki nerwowej i mięśniowej
–     brak magnezu pogłębia stany depresyjne
–     bierze udział w przesyłaniu impulsów nerwowych a zwłaszcza w utrzymaniu prawidłowego rytmu pracy serca
–     konieczny jest do właściwego metabolizmu witaminy C
–     od jego stężenia w organizmie zależy ilość potasu
–     wpływa korzystnie na układ nerwowy
–     pomaga zachować równowagę psychiczną i fizyczną
–     koi nerwy
–     usuwa zmęczenie
–     chroni przed chorobami naczyń krwionośnych
–     zapobiega nadciśnieniu
–     zapobiega skurczom
–     zapobiega odkładaniu się cholesterolu na ściankach tętnic, dzięki temu zmniejsza ryzyko zachorowalności na miażdżycę
–     obniża ryzyko wystąpienia zawału
–     działa korzystnie na krzepliwość krwi
–     zapobiega moczeniu się u dzieci
–     wzmacnia układ odpornościowy
–     blokuje szkodliwe działanie metali trujących
–     bierze udział w procesie wytwarzania insuliny
Wchłanianie magnezu zwiększa się w obecności witaminy B6 białek i cukru mlecznego laktozy.

Mocznik

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Mocznik jest syntetyzowany w wątrobie jako produkt końcowy metabolizmu białek i aminokwasów wydalany jest przez nerki w zależności od stopnia diurezy. Synteza mocznika jest zależna od dziennego spożycia białek oraz ich endogennego metabolizmu.
Wartości podwyższone:
Przednerkowy wzrost stężenia mocznika występuje w dekompensacji układu krążenia, przy nasilonym katabolizmie białek oraz przy odwodnieniu. Poziom mocznika może być podwyższony z przyczyn nerkowych, takich jak ostre kłębuszkowe zapalenie nerek, przewlekłe zapalenienerek, wielotorbielowatość nerek, martwica kanalikowa i stwardnienie naczyniowe nerek.
Pozanerkowe podniesienie poziomu mocznika może być spowodowane niedrożnością dróg moczowych. Stężenie mocznika w osoczu jest wyznaczane przez przepływ nerkowy, szybkość syntezy mocznika i szybkość przesączania kłębuszkowego (GFR — glomerular filtration rate) i może być podwyższone w przypadku ostrej niewydolności nerek, przewlekłej niewydolności nerek i azotemii przednerkowej.
U pacjentów dializowanych stężenie mocznika mówi o rozkładzie białek i jest wskaźnikiem stanu metabolicznego. W końcowej fazie niewydolności nerek objawy mocznicy, szczególnie te związane z przewodem pokarmowym, są dobrze skorelowane ze stężeniem mocznika.

Potas

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Potas (K) uczestniczy w procesach przewodnictwa nerwowego i mięśniowego (odgrywa ważną rolę dla mięśnia sercowego).
Zbyt niskie lub zbyt wysokie stężenie potasu jest powodem zaburzeń i przewodzenia. Znaczenie badania potasu: informuje o równowadze elektrolitowej, a także zależnym od niej funkcjonowaniu komórek mięśniowych i nerwowych, szczególnie ważny dla regularności rytmu serca. Wartości nieprawidłowe potasu: biegunka, choroby nerek, uszkodzenie komórek prowadzące do uwolnienia do surowicy krwi jonów potasu z wnętrza komórki; z tego powodu obserwuje się fałszywie zawyżone wyniki w hemolizie.

Sód

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Jon sodowy jest głównym kationem płynu pozakomórkowego.
Prawidłowy poziom sodu w organiźmie zapewnia układ hormonalnej regulacji wydalania sodu i wody : system renina-angiotensyna-aldosteron-wazopresyna oraz przedsionkowy czynnik natriuretyczny ANF.Badanie stężenia sodu jest wykorzystywane w diagnostyce i monitorowaniu zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.
Pierwiastek ten reguluje gospodarkę wodną w organizmie, zapewnia dzięki temu napięcie tkanek, a tym samym jędrność naszej skórze.
Niedobór:
* odwodnienie
* obniżenie ciśnienia krwi
* bóle głowy
* zaburzenia koncentracji
* utrata apetytu
* drgania mięśni
* kłopoty z pamięcią
Nadmiar:
* nadciśnienie
* obrzęki
Funkcje:
* razem z potasem i chlorem odpowiada za prawidłową gospodarkę płynami w organizmie i pomaga utrzymać właściwą równowagę kwasowo-zasadową
* reguluje ciśnienie osmotyczne w płynie zewnątrzkomórkowym
* zapobiega powstawaniu kamieni nerkowych
* zwiększa wydzielanie soków trawiennych
* podnosi ciśnienie tętnicze krwi
* razem z potasem pełni ważną rolę w przenoszeniu impulsów nerwowych
* poprawia nastrój szczególnie u ludzi z niskim ciśnieniem
* zapobiega udarom serca
* reguluje skurcze i rozkurcze mięśni w tym mięśnia sercowego

Trójglicerydy

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Trójglicerydy są tzw. frakcją lipidową we krwi. Krążą one w postaci niewielkich krystaloidów stanowiąc potencjalne zagrożenie dla elastyczności ścian naczyń krwionośnych. Przy podwyższonym poziomie trójglicerydów dochodzi do stwardnienia naczyń, czyli arteriosklerozy (miażdżycy).
Nienormatywne wartości trójglicerydów są zazwyczaj charakterystyczne dla ciąży, przy cukrzycy, chorobach nerek i wątroby, niedoczynności tarczycy, miażdżycy, zaburzeniach przemiany materii, stosowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych, nadużywaniu alkoholu, diecie obfitującej w tłuszcze zwierzęce.
Oznaczenia TG stosuje się w diagnostyce i leczeniu pacjentów z ostrym i przewlekłym zapaleniem trzustki, cukrzycą, nerczycą, niedrożnością zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych i w innych chorobach związanych z metabolizmem lipidów lub różnymi zaburzeniami wewnątrzwydzielniczymi.

Wapń

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Żelazo

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Żelazo bierze udział w różnych istotnych procesach zachodzących w organiźmie, od mechanizmów utleniania w komórkach, do procesów transportu i dostarczania tlenu do komórek. Pierwiastek ten jest składnikiem chromoprotein transportujących tlen — hemoglobiny i mioglobiny — oraz licznych enzymów, takich jak oksydaza cytochromowa i peroksydazy. Reszta obecnego w organizmie żelaza jest składnikiem flawoprotein, protein siarkowożelazowych oraz ferrytyny pełniącej funkcje magazynowe i transferyny pełniącej funkcje transportowe. Stężenie żelaza mierzone w surowicy wynika głównie z obecności Fe(III) związanego z transferyną z osocza i nie uwzględnia żelaza obecnego w osoczu pod postacią wolnej hemoglobiny.
Stężenie żelaza w surowicy jest zmniejszone u wielu, ale nie u wszystkich pacjentów z anemią spowodowaną niedoborem żelaza, w ostrych lub przewlekłych chorobach zapalnych, takich jak ostra infekcja, immunizacja i zawał mięśnia sercowego, przy ostrym lub świeżym krwotoku, przy guzie złośliwym, przy kwashiorkorze, w późnym okresie ciąży, podczas menstruacji i w nerczycy. Stężenie żelaza w surowicy znacząco maleje u pacjentów, którzy zaczynają reagować na specjalną terapię anemii spowodowanych innymi przyczynami, np. leczenie anemii złośliwej za pomocą witaminy B12.
Większe od normalnego stężenie żelaza występuje w zaburzeniach wywołanych nadmiarem żelaza, takich jak hemochromatoza, oraz w ostrym zatruciu żelazem po doustnym lub pozajelitowym podaniu żelaza. Poziom żelaza może być również zwiększony w ostrym zapaleniu wątroby, zatruciu ołowiem, ostrej białaczce, talasemii lub antykoncepcji doustnej.

Chlorki

Koszt: 10.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Profil tarczycowy

Koszt: 122 zł
Cena z rabatem: 110 zł

Pobranie krwi

Koszt: 2.00 zł

Anty-TG (p/c przeciw tyreoglobulinie)

Koszt: 33.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Anty-TPO (p/c przeciw peroksydazie)

Koszt: 33.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

fT3 (wolna trijodotyronina)

Koszt: 18.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

fT3 – wolna frakcja trijodotyroniny jest aktywną postacią hormonu produkowanego przez gruczoł tarczowy i oddziałuje na cały organizm. Jest nie związana z białkami i stanowi ok. 0,15-0,3% całkowitej trijodotyroniny.
Poziom fT3 informuje czy tarczyca działa prawidłowo i jest stosowana głównie jako badanie pomocznicze w diagnostyce nadczynności tarczycy. Podwyższony poziom fT3 może wskazywać na na nadmierną aktywność tarczycy (nadczynność). Obniżony poziom fT3 może wskazywać na niedoczynność narządu.

fT4 (wolna tyroksyna)

Koszt: 18.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

fT4 – tyroksyna wolna jest hormonem wydzielanym przez tarczycę. Badanie to pozwala ocenić czynność tarczycy, monitorować skuteczność leczenia przeciwtarczycowego, leczenia niedoczynności tarczycy oraz raka tarczycy.
Stężenie zmniejsza się: w niedoczynności tarczycy, raku tarczycy, podczas leczenia tyreostatykami (lekami hamującymi produkcję hormonów), przy znacznym niedoborze jodu.
Stężenie  zwiększa się: w nadczynności tarczycy, leczeniu niedoczynności tarczycy tyroksyną.

TSH 4-tej generacji (tyreotropina)

Koszt: 18.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Najczulszym badaniem mówiącym o wydzielaniu hormonów przez tarczycę jest badanie TSH. To badanie jest tak czułe, że pokazuje nawet bezobjawowe zaburzenia czynności tarczycy, również takie, gdzie FT3 i FT4 są w normie.
Przy nadczynności (nadmiernej produkcji) tarczyca produkuje hormony zazwyczaj bez udziału TSH, dlatego jego poziom jest niski .
Przy niedoczynności (niedostatecznej produkcji) na odwrót – wysoki.
Jego wadą jest dość duża „bezwładność” – wolno zmienia się jego poziom – dlatego powtarzanie badań w krótkich okresach czasu, zwłaszcza tuż po zmianie leczenia jest bez sensu – wynik będzie dotyczył nie aktualnego stanu ale sprzed miesiąca.

Niskie TSH:

Aby potwierdzić chorobę tarczycy (zazwyczaj nadczynność tarczycy) u osób z niskim TSH stosujemy oznaczenia wolnych hormonów tarczycy FT3 albo/i FT4. W nadczynności przeważnie wyniki są podwyższone.
Są to mniej czułe badania, ale mają też zalety – np. szybciej też zmienia się ich poziom w odpowiedzi na bodźce – np. zmianę leków. Często wystarcza tylko jedno z nich – które – decyduje lekarz.
Istnieje pojęcie tzw podklinicznej (subklinicznej) nadczynności tarczycy – tylko obniżone TSH a pozostałe hormony w normie.

TSH w normie:

Oznaczanie innych hormonów w przypadku prawidłowego TSH zazwyczaj jest niecelowe.
Odstępstwa od tej reguły oczywiście są i wynikają z ograniczeń opisanych powyżej – “bezwładności” przy nagłym rzucie choroby lub obecności pozatarczycowych czynników wpływających na poziom TSH.
Jeżeli jednak oznaczyliśmy FT3 lub FT4 mimo prawidłowego TSH i braku czynników zaburzających poziom TSH – oznaczenia te oczywiście powinny być prawidłowe. Jeżeli nie są – najczęściej mamy do czynienia z zaburzeniem oznaczenia FT3/FT4 z powodów pozatarczycowych.
FT3 – zdarza się nieco podwyższony lub granicznie wysoki poziom w stanach umiarkowanego niedoboru jodu. Towarzyszy temu  prawidłowy, ale też  granicznie wysoki  poziom TSH
Odwrotnie – niski-graniczny poziom  FT3 z niskim-granicznym poziomem TSH zdarza się u osób leczonych hormonami tarczycy, często w submaksymalnych dawkach. Jest to efekt mechanizmów fizjologicznych – tkankowej konwersji T4 do T3 i tkankowej inaktywacji hormonów tarczycy.

Wysokie TSH:

Zazwyczaj świadczy o niedoczynności tarczycy.
Jeżeli objawy pacjenta się z tym nie zgadzają – możemy oznaczyć FT4.
Jeżeli nie ma wątpliwości co do rozpoznania niedoczynności – nie jest to konieczne. FT4 to mniej czułe badanie i w przypadku niewielkich przekroczeń TSH zazwyczaj jest w normie (tzw subkliniczna niedoczynność). Oznaczenie FT4 w tej sytuacji służy do wykluczenia tzw II-rzędowej nadczynności tarczycy .
Oznaczenie FT3 w niedoczynności ma mniejszą wartość. W tej chorobie jest mało czułym oznaczeniem gdyż adaptacyjnie wzrasta obwodowa przemiana T4 i w T3. W niedoczynności tarczycy FT3 często jest prawidłowe a w niedoczynności z niedoboru jodu może być wysokie lub podwyższone.
Profil sercowy

Koszt: 126zł
Cena z rabatem: 113 zł

Pobranie krwi

Koszt: 2.00 zł

CRP ultra (białko ostrej fazy)

Koszt: 15.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Białko C-reaktywne jest produkowane w wątrobie pod wpływem cytokin zapalnych i wydzielane do krwi.
Powstaje ono także w ścianie tętnic, zwłaszcza w zmienionej miażdżycowo błonie wewnętrznej.
Stężenie tego białka wzrasta w ciągu kilku godzin od zakażenia, co czyni je bardzo przydatnym wskaźnikiem do monitorowania stanu zapalnego.
CRP należy do białek ostrej fazy. Zmiany jego stężenia często wyprzedzają objawy kliniczne w tym gorączkę. Zmiany CRP są wykrywalne już po 6-8 godzinach, osiągając wartości maksymalne po 24-72 godzinach. Okres półtrwania CRP wynosi jedynie kilka godzin i dlatego jest to bardzo dobry parametr do klinicznego monitorowania stanu ostrej fazy. Poziom 1000-krotnie przekraczający wartości wyjściowe spotyka się w wyniku zawału serca, urazów, nowotworów złośliwych, po interwencji chirurgicznej.
Obniża się relatywnie tak szybko jak cofa się stan zapalny, dlatego też stosuje się go do oceny efektywności terapii.
CRP oznaczane w niskim zakresie jego stężeń metodami o dużej czułości analitycznej (hsCRP) odzwierciedla stan zapalny o niewielkim nasileniu, któremu przypisuje się istotny udział w patogenezie miażdżycy.
Podstawowe stężenie CRP jest niezależnym czynnikiem ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca, udar niedokrwienny czy nagła śmierć sercowa. Stężenie CRP wykazuje związek z nadciśnieniem tętniczym oraz zaburzeniami metabolicznymi towarzyszącymi otyłości brzusznej (małe stężenie cholesterolu HDL, hiperglikemia), będąc niezależnym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego w tych grupach chorych. Zwiększone stężenie CRP koreluje także z ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2, a u osób już chorujących – z ryzykiem sercowo-naczyniowym. CRP jest rekomendowane jako wskaźnik ryzyka sercowo-naczyniowego.
Oznaczenia hsCRP mają służyć do oceny ryzyka u osób wolnych od objawów chorób sercowo-naczyniowych oraz u chorych ze stabilną dławicą piersiową. Przy interpretacji wyników stosuje się następujące wartości decyzyjne:
– 1-3 mg/l – ryzyko umiarkowane
– >3 mg/l – ryzyko duże
Przyjmuje się, że stężenie CRP powyżej 10 mg/l identyfikuje chorych ze zwiększonym ryzykiem zawału serca i zgonu, natomiast stężenia w zakresie 3-10 mg/l są związane z pośrednim ryzykiem i większą częstością nawrotów incydentów sercowo – naczyniowych.
Badania hsCRP dla oceny ryzyka sercowo-naczyniowego należy wykonywać w okresie wolnym od objawów choroby niedokrwiennej serca i schorzeń mogących wywołać reakcję zapalną. Oznaczenie hsCRP należy wykonać dwukrotnie, w odstępie dwóch tygodni i interpretować średnią z dwóch uzyskanych wyników.

AIAT

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Aminotransferaza alaninowa, ALAT, ALT lub GPT (glutamic pyruvic transferase) narządowo niespecyficzny enzym, biorący udział w przemianach białek.
Jest enzymem wewnątrzkomórkowym. Najwyższe stężenia ALT występują w wątrobie, niższe w mięśniach szkieletowych, mięśniu sercowym i nerkach. Pojawienie się podwyższonych aktywności ALT w osoczu wskazuje raczej na uszkodzenie komórek, a nie na zaburzenia funkcji narządu.
Zaburzenia stężenia ALT we krwi :
Wzrost aktywności :
w granicach 400 – 4000 U/l
– wirusowe zapalenie wątroby (WZW)
– toksyczne uszkodzenie wątroby (np. w wyniku kontaktu z takimi substancjami jak : tetrachlorek węgla, chloroform, pestycydy)
– zespół zmiażdżenia
– hipoksja
– niewydolność krążenia
w granicach 200 – 400 U/l
– cholestazy wątrobowe
– marskość wątroby – równolegle obserwuje się podwyższone wartości AST
– zawał mięśnie sercowego – znacznie wyższe wartości obserwuje się dla AST
– mononukleoza zakaźna – maksymalne wartości ALT występują w drugim tygodniu po zakażeniu, w piątym następuje powrót do wartości prawidłowych
– pierwotny niedobór karnityny
– leczenie dużymi dawkami salicylanów (stężenia leku w surowicy powyżej 250 mg/dl)
– przewlekle leczenie fibratami
– przewlekle leczenie pochodnymi sulfonylomocznika I-szej generacji (np. Diabetol)
w granicach 40 – 200 U/l
– fizjologiczny wzrost u noworodków
– choroby wątroby
– zapalenie trzustki
– hemoliza (in vivo lub in vitro)

AspAT

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Aminotransferaza asparaginianowa, AspAT, GOT (glutamic oxoloacetic transaminase) – narządowo niespecyficzny enzym, biorący udział w przemianach białek. Należy do transferaz przenoszących grupy aminowe z aminokwasów na α-ketokwasy. Przyczyną wzrostu aktywności AspAT jak i ALAT mogą być:
* martwica mięśnia serca (zawał mięśnia sercowego, pourazowe uszkodzenie m. serca np. po zabiegach kardiochirurgicznych)
* choroby wątroby (zapalenia wątroby niezależnie od etiologii)
* uszkodzenie mięśni szkieletowych (urazy, dystrofia mięśniowa, rabdomioliza w przebiegu zatruć i stosowania niektórych leków, zwłaszcza z grupy statyn czyli leków obniżających stężenie cholesterolu).
* mononukleoza zakaźna
* hipoksja
* niewydolność krążenia
* zapalenie trzustki

Cholesterol całkowity

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Cholesterol HDL

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Mimo że, cholesterol wydaje się szkodliwym związkiem chemicznym, jest potrzebny, a nawet niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.
Cholesterol bierze udział w tworzeniu hormonów sterydowych, kwasów żółciowych i witaminy D, jest składnikiem błon komórkowych. Część cholesterolu powstaje w organizmie człowieka, głównie w wątrobie, a także w jelicie cienkim i w skórze. Jest on wydalany z żółcią, po przemianie do kwasów żółciowych.
Przed rozpoczęciem drugiego roku życia stężenie cholesterolu we krwi człowieka osiąga wartość 120-140 miligramów w decylitrze, pozostając na tym poziomie do wieku 18 lat. Następnie ilość cholesterolu zaczyna rosnąć, średnio o 2,2 miligrama rocznie. W średnim wieku stężenie cholesterolu powinno wynosić 130 do 200 mg/dl. Po czterdziestce, stężenie cholesterolu we krwi u ludności krajów rozwiniętych bardzo często przekracza poziom 250 mg/dl co w dużym stopniu przyczynia się do rozwoju zmian miażdżycowych. Po pięćdziesiątym roku życia mężczyźni mają wyższe stężenie cholesterolu we krwi niż kobiety, a około sześćdziesiątego roku życia sytuacja się odwraca.

Cholesterol LDL (oznaczany tylko w pełnym profilu lipidowym)

Koszt: 3.50 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

LDL – (ang. – Low-Density Lipoproteins) niskiej gęstości lipoproteina (tzw. „zły” cholesterol), inaczej beta-lipoproteina.
Powoduje podwyższenie poziomu cholesterolu we krwi przez jego transport z wątroby do tkanek. Lipoproteina LDL jest cząstką, która powstaje z VLDL. Jest ona mniejsza niż VLDL z którego powstała, gdyż jest już pozbawiona trójglicerydów. Zawiera w sobie ok. 20% białka, 50% cholesterolu, 20% fosfolipidów, 10% trójglicerydów. Zawiera w sobie tyle cholesterolu, gdyż jego ilość nie zmniejszała się dotąd. Średni czas życia tej cząstki we krwi wynosi ok. 2 dni. W ok. 70% cząstki te są usuwane przez wątrobę, a w ok. 30% przez inne tkanki i narządy.
Jeśli jej poziom jest zbyt wysoki, to duże ilości cholesterolu odkładają się w komórkach ścian tętniczych, tworząc tam złogi, zwane blaszkami miażdżycowymi i w rezultacie doprowadzając do zwężenia tętnic wieńcowych.
Za korzystny dla zdrowia uważa się niski poziom LDL.

Homocysteina

Koszt: 46.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Podwyższony poziom homocysteiny w osoczu krwi (hiperhomocysteinemię) uznano za niezależny czynnik ryzyka rozwoju: chorób sercowo-naczyniowych (zakrzepicy żylnej, niedokrwienia mięśnia sercowego oraz udaru mózgu), chorób neurodegeneracyjnych (m.in. choroby Alzheimera oraz Parkinsona), wad rozwojowych płodu spowodowanych uszkodzeniem cewy nerwowej, zagrożenia poronieniem oraz nowotworów (szczególnie raka jelita grubego). Szacuje się, że co dziesiąty mieszkaniec Europy ma zbyt wysokie stężenie homocysteiny w osoczu krwi, co wiąże się przede wszystkim ze zwiększonym ryzykiem występowania chorób układu krążenia, takich jak zawał mięśnia sercowego czy udar niedokrwienny mózgu. U kobiet ciężarnych hiperhomocysteinemia dodatkowo stanowi czynnik ryzyka powstawania nadciśnienia oraz wad cewy nerwowej u płodu.
Podwyższony poziom homocysteiny występuje u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, niedoczynnością tarczycy, różnymi typami nowotworów, niedokrwistością złośliwą, schorzeniami wątroby, ale również u osób wykazujących niedobory żywieniowe, szczególnie kwasu foliowego. Ocenia się, że obniżenie stężenia homocysteiny w osoczu krwi o 25%, może spowodować spadek ryzyka choroby niedokrwiennej serca o 11%, udaru mózgu o 19% oraz znacznie obniżyć częstość występowania wad rozwojowych płodu. Do chwili obecnej nie ma jednoznacznych ustaleń co do metody leczenia hiperhomocysteinemii. Uważa się, że kluczem do obniżenia stężenia homocysteiny w osoczu krwi będzie suplementacja witaminami B6, B12 oraz kwasem foliowym.

Kinaza kreatynowa CK

Koszt: 15.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Kinaza kreatynowa jest enzymem występującym głównie w mięśniu sercowym, mięśniach szkieletowych oraz w mózgu. Zawartość kinazy kreatynowej w innych narządach np. w mięśniu macicy, nerkach czy w płucach jest niewielka. W surowicy krwi można wyróżnić 3 formy (izoenzymy) tego enzymu określane jako BB-CK (enzym pochodzenia mózgowego), MB-CK (enzym pochodzenia sercowego), MM-CK (enzym pochodzący z mięśni szkieletowych.)

Podwyższony poziom CK świadczy przede wszystkim o uszkodzeniu tkanek, szczególnie mięśni. Oznacza zatem kontuzje, nadmierny wysiłek fizyczny, choroby mięśnia sercowego, zawał serca, choroby ośrodkowego układu nerwowego, wylewy, napady epileptyczne lub intensywną radioterapię. Może również pojawiać się na przykład przy niedoczynności tarczycy lub w chorobach mięśni, a czasami (ok 1% przypadków) także przy zażywaniu leków z grupy statyn, obniżających stężenie cholesterolu we krwi.

Magnez

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Magnez pełni istotną funkcję w organizmie:
–     jest niezbędny w organizmie człowieka do działania około 80 enzymów i aktywacji witaminy B1
–     uczestniczy w odbudowie fosforanowych źródeł energetycznych skurczu mięśniowego, kwasu ATP i fosforanu kreatyny
–     uczestniczy w syntezie i stabilizacji kwasów nukleinowych DNA i RNA,
–     zapewnia funkcjonowanie mitochondriów komórkowych, uczestniczy, razem z wapniem, w funkcjonowaniu tkanki nerwowej i mięśniowej
–     brak magnezu pogłębia stany depresyjne
–     bierze udział w przesyłaniu impulsów nerwowych a zwłaszcza w utrzymaniu prawidłowego rytmu pracy serca
–     konieczny jest do właściwego metabolizmu witaminy C
–     od jego stężenia w organizmie zależy ilość potasu
–     wpływa korzystnie na układ nerwowy
–     pomaga zachować równowagę psychiczną i fizyczną
–     koi nerwy
–     usuwa zmęczenie
–     chroni przed chorobami naczyń krwionośnych
–     zapobiega nadciśnieniu
–     zapobiega skurczom
–     zapobiega odkładaniu się cholesterolu na ściankach tętnic, dzięki temu zmniejsza ryzyko zachorowalności na miażdżycę
–     obniża ryzyko wystąpienia zawału
–     działa korzystnie na krzepliwość krwi
–     zapobiega moczeniu się u dzieci
–     wzmacnia układ odpornościowy
–     blokuje szkodliwe działanie metali trujących
–     bierze udział w procesie wytwarzania insuliny
Wchłanianie magnezu zwiększa się w obecności witaminy B6 białek i cukru mlecznego laktozy.

Potas

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Potas (K) uczestniczy w procesach przewodnictwa nerwowego i mięśniowego (odgrywa ważną rolę dla mięśnia sercowego).
Zbyt niskie lub zbyt wysokie stężenie potasu jest powodem zaburzeń i przewodzenia. Znaczenie badania potasu: informuje o równowadze elektrolitowej, a także zależnym od niej funkcjonowaniu komórek mięśniowych i nerwowych, szczególnie ważny dla regularności rytmu serca. Wartości nieprawidłowe potasu: biegunka, choroby nerek, uszkodzenie komórek prowadzące do uwolnienia do surowicy krwi jonów potasu z wnętrza komórki; z tego powodu obserwuje się fałszywie zawyżone wyniki w hemolizie.

Trójglicerydy

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Trójglicerydy są tzw. frakcją lipidową we krwi. Krążą one w postaci niewielkich krystaloidów stanowiąc potencjalne zagrożenie dla elastyczności ścian naczyń krwionośnych. Przy podwyższonym poziomie trójglicerydów dochodzi do stwardnienia naczyń, czyli arteriosklerozy (miażdżycy).
Nienormatywne wartości trójglicerydów są zazwyczaj charakterystyczne dla ciąży, przy cukrzycy, chorobach nerek i wątroby, niedoczynności tarczycy, miażdżycy, zaburzeniach przemiany materii, stosowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych, nadużywaniu alkoholu, diecie obfitującej w tłuszcze zwierzęce.
Oznaczenia TG stosuje się w diagnostyce i leczeniu pacjentów z ostrym i przewlekłym zapaleniem trzustki, cukrzycą, nerczycą, niedrożnością zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych i w innych chorobach związanych z metabolizmem lipidów lub różnymi zaburzeniami wewnątrzwydzielniczymi.
Profil wątrobowy

Koszt: 45 zł
Cena z rabatem: 40 zł

Pobranie krwi

Koszt: 2.00 zł

AIAT

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Aminotransferaza alaninowa, ALAT, ALT lub GPT (glutamic pyruvic transferase) narządowo niespecyficzny enzym, biorący udział w przemianach białek.
Jest enzymem wewnątrzkomórkowym. Najwyższe stężenia ALT występują w wątrobie, niższe w mięśniach szkieletowych, mięśniu sercowym i nerkach. Pojawienie się podwyższonych aktywności ALT w osoczu wskazuje raczej na uszkodzenie komórek, a nie na zaburzenia funkcji narządu.
Zaburzenia stężenia ALT we krwi :
Wzrost aktywności :
w granicach 400 – 4000 U/l
– wirusowe zapalenie wątroby (WZW)
– toksyczne uszkodzenie wątroby (np. w wyniku kontaktu z takimi substancjami jak : tetrachlorek węgla, chloroform, pestycydy)
– zespół zmiażdżenia
– hipoksja
– niewydolność krążenia
w granicach 200 – 400 U/l
– cholestazy wątrobowe
– marskość wątroby – równolegle obserwuje się podwyższone wartości AST
– zawał mięśnie sercowego – znacznie wyższe wartości obserwuje się dla AST
– mononukleoza zakaźna – maksymalne wartości ALT występują w drugim tygodniu po zakażeniu, w piątym następuje powrót do wartości prawidłowych
– pierwotny niedobór karnityny
– leczenie dużymi dawkami salicylanów (stężenia leku w surowicy powyżej 250 mg/dl)
– przewlekle leczenie fibratami
– przewlekle leczenie pochodnymi sulfonylomocznika I-szej generacji (np. Diabetol)
w granicach 40 – 200 U/l
– fizjologiczny wzrost u noworodków
– choroby wątroby
– zapalenie trzustki
– hemoliza (in vivo lub in vitro)

AspAT

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Aminotransferaza asparaginianowa, AspAT, GOT (glutamic oxoloacetic transaminase) – narządowo niespecyficzny enzym, biorący udział w przemianach białek. Należy do transferaz przenoszących grupy aminowe z aminokwasów na α-ketokwasy. Przyczyną wzrostu aktywności AspAT jak i ALAT mogą być:
* martwica mięśnia serca (zawał mięśnia sercowego, pourazowe uszkodzenie m. serca np. po zabiegach kardiochirurgicznych)
* choroby wątroby (zapalenia wątroby niezależnie od etiologii)
* uszkodzenie mięśni szkieletowych (urazy, dystrofia mięśniowa, rabdomioliza w przebiegu zatruć i stosowania niektórych leków, zwłaszcza z grupy statyn czyli leków obniżających stężenie cholesterolu).
* mononukleoza zakaźna
* hipoksja
* niewydolność krążenia
* zapalenie trzustki

Białko całkowite

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Białko jest ważnym składnikiem osocza utrzymującym ciśnienie wewnątrznaczyniowe. Stanowi mieszaninę albumin, globulin, fibrynogenu, glikoprotein, lipoprotein i innych. Białka osocza ulegają stałej odnowie i degradacji.
Odchylenie stężenia białka całkowitego w surowicy od zakresu wartości referencyjnych wskazuje na występowanie dysproteinemii lub zaburzeń gospodarki wodnej. Stany te można zróżnicować, wykonując dodatkowo elektroforezę białek surowicy krwi i określając wartość hematokrytu.
Wartości podwyższone:
Hipergammaglobulinemie, przewlekłe stany zapalne (rośnie frakcja gamma-globulin), RZS, kolagenozy, sarkoidoza, przewlekłe choroby wątroby, szpiczak mnogi, odwodnienie.
Wartości obniżone:
Zmniejszona synteza białek – choroby wątroby, niedobory żywieniowe, stany głodzenia, anoreksja, zespół niedoboru przeciwciał.
Utrata białka – nerkowe w kłębuszkowym zapaleniu nerek z białkomoczem, żołądkowo jelitowe w chorobach jelit z przewlekłymi biegunkami.
Inne – nadmierne wytwarzanie płynu puchlinowego w jamie otrzewnowej, masywne krwawienia, polidypsja (zwiekszone pragnienie), oparzenia.

Bilirubina całkowita

Koszt: 8.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Bilirubina to żółty barwnik pochodzący z rozpadu krwinek czerwonych – bilirubina wolna. Z osocza krwi bilirubina przedostaje się do wątroby, gdzie zostaje sprzężona estrowo z kwasem glukuronowym – bilirubina bezpośrednia lub sprzężona, następnie zostaje zostaje wydalona do dróg żółciowych, zagęszczona w pęcherzyku żółciowym, nadając żółci jej charakterystyczną barwę.
Wartość bilirubiny wolnej i sprzężonej określa się jako bilirubina całkowita.
Wzrost wartości:
Żółtaczka przedwątrobowa:
* anemie hemolityczne związane z defektami erytrocytów, takie jak talasemia oraz niedokrwistość sierpowatokomórkowa,
* anemie hemolityczne niezwiązane z defektami erytrocytów, takie jak reakcja w czasie transfuzji krwi spowodowana niezgodnością czynników ABO lub Rh, żółtaczka noworodków oraz choroba hemolityczna noworodków.
Żółtaczka wątrobowa:
* choroby pochodzenia wątrobowego, w których następuje wzrost stężenia przede wszystkich bilirubiny związanej,
* ostre i przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby, marskość wątroby oraz pierwotny rak wątroby wywodzący się z hepatocytów.
Żółtaczka pozawątrobowa:
* choroby o pochodzeniu pozawątrobowym, w których następuje wzrost stężenia przede wszystkim bilirubiny związanej,
* cholestaza zewnątrzwątrobowa oraz odrzucenie przeszczepu wątroby.
* przewlekłe wrodzone hiperbilirubineme –
schorzenia związane ze wzrostem stężenia bilirubiny niezwiązanej: zespół Criglera – Najjara oraz zespół Gilberta,
schorzenia związane ze wzrostem stężenia bilirubiny związanej: zespół Dubina – Johnsona oraz zespół Rotora.
Odróżnienie przewlekłego wrodzonego podwyższenia stężenia bilirubiny od bilirubinemii nabytej następuje w wyniku przeprowadzenia pomiarów frakcji bilirubiny oraz wykrycia typowej aktywności enzymów wątrobowych.

Fosfataza alkaliczna (AP)

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Fosfataza zasadowa (AP) należy do grupy enzymów określanych jako hydrolazy ortofosforanowe odszczepiające monofosforany od reszt organicznych w środowisku silnie zasadowym.
W surowicy krwi pochodzi z następujących źródeł:
* frakcja kostna – 50-60% ogólnego poziomu, zwana również frakcją termolabilną
* frakcja jelitowa – ok. 30% ogółu
* frakcja wątrobowa – 10-20% ogółu
Wartości podwyższone:
* nadmierna aktywność osteoblastów (choroba Pageta, nadczynność przytarczyc, nowotwory pierwotne i przerzutowe kości, niedobór witaminy D)
* upośledzenie wydalania żółci (zamknięcie dróg żółciowych przez kamień lub nowotwór, cholestaza wewnątrzwątrobowa)
* jako objaw paranowotworowy przy wzmożonej produkcji przez niektóre nowotwory.
Wskazania do badania stanowią choroby wątroby i dróg żółciowych oraz choroby kości.
Fizjologicznie wartości podwyższone występują u dzieci w okresie wzrostu, aktywność AP jest wyższa niż u dorosłych.
U kobiet ciężarnych przeważa izoenzym łożyskowy i w ostatnim trymestrze ciąży wartości AP mogą osiągać wysokie wartości.
Wiele leków może powodować przejściowy wzrost jej aktywności w surowicy, także nasłonecznienie i przewlekłe uzależnienie od alkoholu.
Zmniejszenie aktywności występuje w niedożywieniu, celiakii.

GGTP

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Gamma-glutamylotranspeptydaza (γ-glutamylotranspeptydaza; w skrócie GGTP, GGT lub γ-GT) – enzym wskaźnikowy związany z przemianą aminokwasów.
GGTP jest obecna we wszystkich komórkach organizmu z wyjątkiem komórek mięśniowych, jednak enzym obecny w surowicy pochodzi przede wszystkim z wątroby i dróg żółciowych.
Wzrost poziomu GGTP jest zawsze oznaką uszkodzenia wątroby, jeśli towarzyszy mu nieprawidłowy poziom enzymów wątrobowych, takich jak ALT, GLDH (dehydrogenaza glutaminianowa) lub CHE (cholinesteraza). GGTP ma jednak niewielkie znaczenie przy różnicowaniu poszczególnych chorób wątroby. Stężenie GGT zwiększa się drastycznie w przypadku niedrożności wewnątrzwątrobowych lub zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych.
Enzym ten jest bardziej czułym wskaźnikiem żółtaczki cholestatycznej, zapalenia dróg żółciowych i zapalenia pęcherzyka żółciowego niż fosfataza alkaliczna, a podwyższenie jego stężenia występuje wcześniej i utrzymuje się dłużej. Stężenie GGT jest również zwiększone u pacjentów z zapaleniem wątroby pochodzenia infekcyjnego, ze stłuszczeniem wątroby, w ostrym i przewlekłym zapaleniu trzustki oraz u pacjentów przyjmujących leki przeciwdrgawkowe, takie jak fenytoina i fenobarbital. Ponieważ podwyższone stężenia GGT stwierdza się u pacjentów z alkoholową marskością wątroby i w większości próbek surowicy pochodzących od ludzi nadużywających alkoholu, oznaczanie GGT znajduje zastosowanie w rozpoznawaniu alkoholizmu i alkoholowego uszkodzenia wątroby oraz monitorowaniu abstynencji alkoholowej. Enzym ten jest także oznaczany łącznie z cholesterolem HDL w przypadku nadużywania alkoholu, z fosfatazą alkaliczną w przypadku poalkoholowych chorób wątroby oraz łącznie z aminotransferazą asparaginianową przy różnicowaniu zapalenia wątroby u noworodków i atrezji dróg żółciowych.
Profil wątrobowy rozszerzony

Koszt: 109 zł
Cena z rabatem: 99 zł

Pobranie krwi

Koszt: 2.00 zł

Protrombina (czas, wskaźnik, INR)

Koszt: 9.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Czas protrombinowy (PT) służy do oceniania zewnątrzpochodnego układu krzepnięcia. Jego wartość jest zależna od stężenia w osoczu krwi takich czynników krzepnięcia jak: czynnik II, czynnik V, czynnik VII, czynnik X i fibrynogenu.
Sposoby wyrażenia czasu protrombinowego
Czas protrombinowy możemy wyrazić jako:
* różnicę w sekundach pomiędzy PT osoby badanej i osocza kontrolnego
* procent aktywności protrombiny wyliczany z krzywej rozcieńczeń osocza prawidłowego
* procentowy wskaźnik czasu protrombinowego – wskaźnik Quicka
* współczynnik czasu protrombinowego wyrażony w sekundach
* międzynarodowy współczynnik znormalizowany – INR
Wartości prawidłowe
* 13 – 17 sek.
* 0,9-1,3 INR (2-4 INR zakres terapeutyczny)
* 80%-120% wskaźnik Quicka
Wydłużenie czasu protrombinowego
* wrodzone niedobory czynników II, V, VII, X
* przewlekłe choroby miąższu wątroby
* leczenie antagonistami witaminy K
* niedobory witaminy K
* doustne środki antykoagulacyjne
* DIC
* znaczne niedobory fibrynogenu
* dysfibrynogenemie
* białaczka
* mocznica
* choroba Addisona-Biermera
* niesteroidowe leki przeciwzapalne
* zatrucie pochodnymi kumaryny (np. trutką na szczury)
Skrócenie czasu protrombinowego
* zakrzepica
* trombofilia
* zwiększona aktywność czynnika VII
* okres okołoporodowy

AIAT

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Aminotransferaza alaninowa, ALAT, ALT lub GPT (glutamic pyruvic transferase) narządowo niespecyficzny enzym, biorący udział w przemianach białek.
Jest enzymem wewnątrzkomórkowym. Najwyższe stężenia ALT występują w wątrobie, niższe w mięśniach szkieletowych, mięśniu sercowym i nerkach. Pojawienie się podwyższonych aktywności ALT w osoczu wskazuje raczej na uszkodzenie komórek, a nie na zaburzenia funkcji narządu.
Zaburzenia stężenia ALT we krwi :
Wzrost aktywności :
w granicach 400 – 4000 U/l
– wirusowe zapalenie wątroby (WZW)
– toksyczne uszkodzenie wątroby (np. w wyniku kontaktu z takimi substancjami jak : tetrachlorek węgla, chloroform, pestycydy)
– zespół zmiażdżenia
– hipoksja
– niewydolność krążenia
w granicach 200 – 400 U/l
– cholestazy wątrobowe
– marskość wątroby – równolegle obserwuje się podwyższone wartości AST
– zawał mięśnie sercowego – znacznie wyższe wartości obserwuje się dla AST
– mononukleoza zakaźna – maksymalne wartości ALT występują w drugim tygodniu po zakażeniu, w piątym następuje powrót do wartości prawidłowych
– pierwotny niedobór karnityny
– leczenie dużymi dawkami salicylanów (stężenia leku w surowicy powyżej 250 mg/dl)
– przewlekle leczenie fibratami
– przewlekle leczenie pochodnymi sulfonylomocznika I-szej generacji (np. Diabetol)
w granicach 40 – 200 U/l
– fizjologiczny wzrost u noworodków
– choroby wątroby
– zapalenie trzustki
– hemoliza (in vivo lub in vitro)

AspAT

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Aminotransferaza asparaginianowa, AspAT, GOT (glutamic oxoloacetic transaminase) – narządowo niespecyficzny enzym, biorący udział w przemianach białek. Należy do transferaz przenoszących grupy aminowe z aminokwasów na α-ketokwasy. Przyczyną wzrostu aktywności AspAT jak i ALAT mogą być:
* martwica mięśnia serca (zawał mięśnia sercowego, pourazowe uszkodzenie m. serca np. po zabiegach kardiochirurgicznych)
* choroby wątroby (zapalenia wątroby niezależnie od etiologii)
* uszkodzenie mięśni szkieletowych (urazy, dystrofia mięśniowa, rabdomioliza w przebiegu zatruć i stosowania niektórych leków, zwłaszcza z grupy statyn czyli leków obniżających stężenie cholesterolu).
* mononukleoza zakaźna
* hipoksja
* niewydolność krążenia
* zapalenie trzustki

Białko całkowite

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Białko jest ważnym składnikiem osocza utrzymującym ciśnienie wewnątrznaczyniowe. Stanowi mieszaninę albumin, globulin, fibrynogenu, glikoprotein, lipoprotein i innych. Białka osocza ulegają stałej odnowie i degradacji.
Odchylenie stężenia białka całkowitego w surowicy od zakresu wartości referencyjnych wskazuje na występowanie dysproteinemii lub zaburzeń gospodarki wodnej. Stany te można zróżnicować, wykonując dodatkowo elektroforezę białek surowicy krwi i określając wartość hematokrytu.
Wartości podwyższone:
Hipergammaglobulinemie, przewlekłe stany zapalne (rośnie frakcja gamma-globulin), RZS, kolagenozy, sarkoidoza, przewlekłe choroby wątroby, szpiczak mnogi, odwodnienie.
Wartości obniżone:
Zmniejszona synteza białek – choroby wątroby, niedobory żywieniowe, stany głodzenia, anoreksja, zespół niedoboru przeciwciał.
Utrata białka – nerkowe w kłębuszkowym zapaleniu nerek z białkomoczem, żołądkowo jelitowe w chorobach jelit z przewlekłymi biegunkami.
Inne – nadmierne wytwarzanie płynu puchlinowego w jamie otrzewnowej, masywne krwawienia, polidypsja (zwiekszone pragnienie), oparzenia.

Bilirubina całkowita

Koszt: 8.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Bilirubina to żółty barwnik pochodzący z rozpadu krwinek czerwonych – bilirubina wolna. Z osocza krwi bilirubina przedostaje się do wątroby, gdzie zostaje sprzężona estrowo z kwasem glukuronowym – bilirubina bezpośrednia lub sprzężona, następnie zostaje zostaje wydalona do dróg żółciowych, zagęszczona w pęcherzyku żółciowym, nadając żółci jej charakterystyczną barwę.
Wartość bilirubiny wolnej i sprzężonej określa się jako bilirubina całkowita.
Wzrost wartości:
Żółtaczka przedwątrobowa:
* anemie hemolityczne związane z defektami erytrocytów, takie jak talasemia oraz niedokrwistość sierpowatokomórkowa,
* anemie hemolityczne niezwiązane z defektami erytrocytów, takie jak reakcja w czasie transfuzji krwi spowodowana niezgodnością czynników ABO lub Rh, żółtaczka noworodków oraz choroba hemolityczna noworodków.
Żółtaczka wątrobowa:
* choroby pochodzenia wątrobowego, w których następuje wzrost stężenia przede wszystkich bilirubiny związanej,
* ostre i przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby, marskość wątroby oraz pierwotny rak wątroby wywodzący się z hepatocytów.
Żółtaczka pozawątrobowa:
* choroby o pochodzeniu pozawątrobowym, w których następuje wzrost stężenia przede wszystkim bilirubiny związanej,
* cholestaza zewnątrzwątrobowa oraz odrzucenie przeszczepu wątroby.
* przewlekłe wrodzone hiperbilirubineme –
schorzenia związane ze wzrostem stężenia bilirubiny niezwiązanej: zespół Criglera – Najjara oraz zespół Gilberta,
schorzenia związane ze wzrostem stężenia bilirubiny związanej: zespół Dubina – Johnsona oraz zespół Rotora.
Odróżnienie przewlekłego wrodzonego podwyższenia stężenia bilirubiny od bilirubinemii nabytej następuje w wyniku przeprowadzenia pomiarów frakcji bilirubiny oraz wykrycia typowej aktywności enzymów wątrobowych.

Fosfataza alkaliczna (AP)

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Fosfataza zasadowa (AP) należy do grupy enzymów określanych jako hydrolazy ortofosforanowe odszczepiające monofosforany od reszt organicznych w środowisku silnie zasadowym.
W surowicy krwi pochodzi z następujących źródeł:
* frakcja kostna – 50-60% ogólnego poziomu, zwana również frakcją termolabilną
* frakcja jelitowa – ok. 30% ogółu
* frakcja wątrobowa – 10-20% ogółu
Wartości podwyższone:
* nadmierna aktywność osteoblastów (choroba Pageta, nadczynność przytarczyc, nowotwory pierwotne i przerzutowe kości, niedobór witaminy D)
* upośledzenie wydalania żółci (zamknięcie dróg żółciowych przez kamień lub nowotwór, cholestaza wewnątrzwątrobowa)
* jako objaw paranowotworowy przy wzmożonej produkcji przez niektóre nowotwory.
Wskazania do badania stanowią choroby wątroby i dróg żółciowych oraz choroby kości.
Fizjologicznie wartości podwyższone występują u dzieci w okresie wzrostu, aktywność AP jest wyższa niż u dorosłych.
U kobiet ciężarnych przeważa izoenzym łożyskowy i w ostatnim trymestrze ciąży wartości AP mogą osiągać wysokie wartości.
Wiele leków może powodować przejściowy wzrost jej aktywności w surowicy, także nasłonecznienie i przewlekłe uzależnienie od alkoholu.
Zmniejszenie aktywności występuje w niedożywieniu, celiakii.

GGTP

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Gamma-glutamylotranspeptydaza (γ-glutamylotranspeptydaza; w skrócie GGTP, GGT lub γ-GT) – enzym wskaźnikowy związany z przemianą aminokwasów.
GGTP jest obecna we wszystkich komórkach organizmu z wyjątkiem komórek mięśniowych, jednak enzym obecny w surowicy pochodzi przede wszystkim z wątroby i dróg żółciowych.
Wzrost poziomu GGTP jest zawsze oznaką uszkodzenia wątroby, jeśli towarzyszy mu nieprawidłowy poziom enzymów wątrobowych, takich jak ALT, GLDH (dehydrogenaza glutaminianowa) lub CHE (cholinesteraza). GGTP ma jednak niewielkie znaczenie przy różnicowaniu poszczególnych chorób wątroby. Stężenie GGT zwiększa się drastycznie w przypadku niedrożności wewnątrzwątrobowych lub zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych.
Enzym ten jest bardziej czułym wskaźnikiem żółtaczki cholestatycznej, zapalenia dróg żółciowych i zapalenia pęcherzyka żółciowego niż fosfataza alkaliczna, a podwyższenie jego stężenia występuje wcześniej i utrzymuje się dłużej. Stężenie GGT jest również zwiększone u pacjentów z zapaleniem wątroby pochodzenia infekcyjnego, ze stłuszczeniem wątroby, w ostrym i przewlekłym zapaleniu trzustki oraz u pacjentów przyjmujących leki przeciwdrgawkowe, takie jak fenytoina i fenobarbital. Ponieważ podwyższone stężenia GGT stwierdza się u pacjentów z alkoholową marskością wątroby i w większości próbek surowicy pochodzących od ludzi nadużywających alkoholu, oznaczanie GGT znajduje zastosowanie w rozpoznawaniu alkoholizmu i alkoholowego uszkodzenia wątroby oraz monitorowaniu abstynencji alkoholowej. Enzym ten jest także oznaczany łącznie z cholesterolem HDL w przypadku nadużywania alkoholu, z fosfatazą alkaliczną w przypadku poalkoholowych chorób wątroby oraz łącznie z aminotransferazą asparaginianową przy różnicowaniu zapalenia wątroby u noworodków i atrezji dróg żółciowych.

HBs antygen Qualitaive 2 generacji (wzw typu B)

Koszt: 20.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

HCV przeciwciała (wzw typu C)

Koszt: 35.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Profil trzustkowy

Koszt: 97 zł
Cena z rabatem: 87 zł

Pobranie krwi

Koszt: 2.00 zł

Diastaza (amylaza)

Koszt: 8.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Oznaczenia aktywności amylazy w surowicy i moczu są pomocne w diagnozowaniu chorób trzustki (ostre i przewlekłe zapalenie trzustki).
Hiperamylazemia może być skutkiem niewydolności nerek,ostrych bóli żołądka, nowotworów płuc i jajników, uszkodzenia gruczołow ślinowych, makroamylazemii, cukrzycowej kwasicy ketonowej,chorób dróg żółciowych,urazów mózgu,chronicznego alkoholizmu i zażywania opiatów.

Glukoza

Koszt: 6.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Glukoza jest ważnym składnikiem, który dostarcza organizmowi energię. Źródłem glukozy w organizmie są: podaż egzogenna z pożywieniem, magazyny glikogenu w organizmie oraz endogenna glukoneogeneza.
Wskazania:
* kontrolne badanie profilaktyczne;
* rozpoznanie i kontrola leczenia cukrzycy;
* pacjenci z grup ryzyka: osoby starsze, wywiady rodzinne pod kątem występowania cukrzycy, nadwaga, hiperlipidemia, nadciśnienie;
* objawy cukrzycy: utrata masy ciała, pragnienie, wielomocz, senność, świąd sromu; zapalenie żołędzi prącia;
* ciąża;
* choroby podstawowe i ich leczenie;
* podejrzenie hipoglikemii;
* śpiączka o niejasnej przyczynie;
* różnicowanie glukozurii pochodzenia nerkowego.

HOMA-IR wskaźnik insulinooporności (tylko z oznaczeniem poziomu glukozy i insuliny)

Koszt: 10.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Lipaza

Koszt: 8.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Lipaza powstaje w komórkach trzustki. Katalizuje ona w świetle jelita przy współudziale kwasów żółciowych i kolipazy rozkład trójglicerydów do dwuglicerydów i kwasów tłuszczowych. Lipaza przechodzi w niewielkim stopniu do krążenia. Jest enzymem swoistym dla trzustki. W nerkach lipaza jest filtrowana w kłębuszkach, całkowicie reabsorbowana w cewkach i metabolizowana, tak że nie występuje w moczu.
Poziom lipazy wzrasta:
– ostre zapalenie trzustki i zaostrzenie przewlekłego zapalenia trzustki,
– niedrożność jelit,
– pęknięcie wrzodu dwunastnicy,
– zapalenie otrzewnej,
– niedrożność przewodów trzustkowych.

Wskazania do oznaczenia:

Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, guzy trzustki.
Zajęcie trzustki w przebiegu chorób w obrębie jamy brzusznej.

Insulina

Koszt: 25.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

CA 19-9

Koszt: 38.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Profil nerkowy

Koszt: 56 zł
Cena z rabatem: 50 zł

Pobranie krwi

Koszt: 2.00 zł

Mocz – badanie ogólnie, osad mikroskopowy

Koszt: 10.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Badanie ogólne moczu dostarcza informacji o stanie czynnościowym nerek i wielu innych narządów. Badanie to obejmuje ocenę właściwości fizykochemicznych moczu oraz ocenę mikroskopowa osadu zagęszczonego dwudziestokrotnie poprzez wirowanie.

Zobacz jak przygotować się do badania moczu.

Białko całkowite

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Białko jest ważnym składnikiem osocza utrzymującym ciśnienie wewnątrznaczyniowe. Stanowi mieszaninę albumin, globulin, fibrynogenu, glikoprotein, lipoprotein i innych. Białka osocza ulegają stałej odnowie i degradacji.
Odchylenie stężenia białka całkowitego w surowicy od zakresu wartości referencyjnych wskazuje na występowanie dysproteinemii lub zaburzeń gospodarki wodnej. Stany te można zróżnicować, wykonując dodatkowo elektroforezę białek surowicy krwi i określając wartość hematokrytu.
Wartości podwyższone:
Hipergammaglobulinemie, przewlekłe stany zapalne (rośnie frakcja gamma-globulin), RZS, kolagenozy, sarkoidoza, przewlekłe choroby wątroby, szpiczak mnogi, odwodnienie.
Wartości obniżone:
Zmniejszona synteza białek – choroby wątroby, niedobory żywieniowe, stany głodzenia, anoreksja, zespół niedoboru przeciwciał.
Utrata białka – nerkowe w kłębuszkowym zapaleniu nerek z białkomoczem, żołądkowo jelitowe w chorobach jelit z przewlekłymi biegunkami.
Inne – nadmierne wytwarzanie płynu puchlinowego w jamie otrzewnowej, masywne krwawienia, polidypsja (zwiekszone pragnienie), oparzenia.

Kreatynina

Koszt: 8.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Kreatynina jest produktem metabolizmu kreatyny i fosfokreatyny, które obecne są prawie wyłącznie w mięśniach i jest zbytecznym produktem przemiany materii wydalanym przez nerki, głównie drogą filtracji kłębkowej. Stężenie kreatyniny w osoczu u zdrowej osoby jest dość stałe, niezależnie od podaży wody, wysiłku fizycznego i wielkości produkcji moczu. Dlatego też zwiększone wartości kreatyniny w osoczu zawsze wskazują na zmniejszone wydalanie, np.: nieprawidłową funkcję nerek. Klirens kreatyniny umożliwia dość dobrą ocenę wskaźnika przesączania kłębkowego (GFR), który umożliwia lepsze wykrywanie chorób i monitorowanie funkcji nerek.
Oznaczanie kreatyniny wykorzystywane jest w diagnozowaniu i leczeniu chorób nerek, jest także pomocne w ocenie czynności kłębuszków nerkowych i w monitorowaniu efektywności dializy. Poziom kreatyniny w surowicy nie ulega zmianie we wczesnej niewydolności nerek i zmienia się wolniej niż stężenie azotu mocznika we krwi (BUN) w trakcie hemodializy w niewydolności nerek.
W przypadku schorzeń pozanerkowych, gdy obecne są przeszkody w drogach moczowych, np. w nowotworach, kamicy nerkowej i w zespole objawów powodowanych przewlekłym zapaleniem stercza, występuje podwyższone stężenie zarówno kreatyniny, jak i mocznika.
Stężenie kreatyniny w surowicy zależy od wieku, masy ciała i płci i może być zmniejszone u osób w starszym wieku, o względnie małej masie mięśniowej, wyniszczonych lub po amputacjach kończyn. Stężenie kreatyniny w surowicy uznawane jako prawidłowe nie wyklucza możliwości zmniejszenia wydolności nerek.
U każdego pacjenta, który wykona badanie poziomu kreatyniny w naszym laboratorium zostanie bezpłatnie oznaczony poziom GFR (MDRD). Zgodnie z zaleceniami konsultanta ds. nefrologii ilościowo podawane będą jedynie wyniki GFR poniżej 60 ml/min/1,73m2.
Przewlekłą chorobę nerek u danej osoby z prawidłową filtracją kłębuszkową można rozpoznać, jeżeli wyniki innych badań dodatkowych wskazują na uszkodzenie narządu. Jednak stwierdzenie samej obniżonej filtracji kłębuszkowej poniżej pewnej granicy (wg przytaczanych wytycznych za wartość graniczną przyjęto GFR < 60 ml/min/1,73 m2) jest podstawą do rozpoznania przewlekłej choroby nerek, niezależnie od tego, czy u danej osoby stwierdza się odchylenia w innych badaniach dodatkowych. Dlatego też przy ustalaniu danego stadium przewlekłej choroby nerek bezwzględnie trzeba wziąć pod uwagę nie tylko wielkość filtracji kłębuszkowej, ale także obecność lub brak odchyleń od normy w pozostałych badaniach dodatkowych. W podziale przewlekłych chorób nerek wyróżnia się 5 ich stadiów.
Podstawą podziału na ściśle zdefiniowane stadia przewlekłej niewydolności nerek jest wielkość filtracji kłębuszkowej; zgodnie z tym kryterium występują:
* stadium I GFR > 90 ml/min/1,73 m2;
* stadium II GFR: 60–89 ml/min/1,73 m2;
* stadium III GFR: 30–59 ml/min/1,73 m2;
* stadium IV GFR: 15–29 ml/min/1,73 m2;
* stadium V GFR < 15 ml/min/1,73 m2; leczenie nerkozastępcze (przewlekła niewydolność nerek).
Podział ten wymaga komentarza. Jak to wcześniej wielokrotnie podkreślano, podstawą rozpoznania przewlekłej choroby nerek jest występowanie objawów uszkodzenia nerek i/lub obniżenie wielkości filtracji kłębuszkowej. Z tego względu, aby u osób, u których GFR odpowiada stadiom I i II, można było rozpoznać przewlekłą chorobę nerek, trzeba równocześnie stwierdzić wymieniane wcześniej cechy uszkodzenia nerek. Dlatego też stwierdzenie u danej osoby GFR w granicach 60––89 ml/min/1,73 m2 oraz objawów wskazujących na uszkodzenie nerek upoważnia do rozpoznania przewlekłej choroby nerek. Natomiast stwierdzenie takich właśnie wartości filtracji kłębuszkowej bez innych cech uszkodzenia nerek określa się jako zmniejszoną filtracją kłębuszkową. Jest to zjawisko często obserwowane u osób w podeszłym wieku. Jednak stwierdzenie filtracji kłębuszkowej poniżej 60 ml/min/1,73 m2, niezależnie od tego, czy równocześnie występują cechy uszkodzenia nerek czy też nie, jednoznacznie upoważnia do rozpoznania przewlekłej choroby nerek. Stanowisko takie wynika z faktu, że powyższe wartości filtracji kłębuszkowej odpowiadają uszkodzeniu ponad 50% czynnego miąższu nerek. Jak już podkreślono, podstawą podziału przewlekłych chorób nerek na odpowiednie stadia jest wielkość filtracji kłębuszkowej. Dlatego też, aby dokonać kwalifikacji chorego, należy oznaczyć u niego wartość GFR.

Mocznik

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Mocznik jest syntetyzowany w wątrobie jako produkt końcowy metabolizmu białek i aminokwasów wydalany jest przez nerki w zależności od stopnia diurezy. Synteza mocznika jest zależna od dziennego spożycia białek oraz ich endogennego metabolizmu.
Wartości podwyższone:
Przednerkowy wzrost stężenia mocznika występuje w dekompensacji układu krążenia, przy nasilonym katabolizmie białek oraz przy odwodnieniu. Poziom mocznika może być podwyższony z przyczyn nerkowych, takich jak ostre kłębuszkowe zapalenie nerek, przewlekłe zapalenienerek, wielotorbielowatość nerek, martwica kanalikowa i stwardnienie naczyniowe nerek.
Pozanerkowe podniesienie poziomu mocznika może być spowodowane niedrożnością dróg moczowych. Stężenie mocznika w osoczu jest wyznaczane przez przepływ nerkowy, szybkość syntezy mocznika i szybkość przesączania kłębuszkowego (GFR — glomerular filtration rate) i może być podwyższone w przypadku ostrej niewydolności nerek, przewlekłej niewydolności nerek i azotemii przednerkowej.
U pacjentów dializowanych stężenie mocznika mówi o rozkładzie białek i jest wskaźnikiem stanu metabolicznego. W końcowej fazie niewydolności nerek objawy mocznicy, szczególnie te związane z przewodem pokarmowym, są dobrze skorelowane ze stężeniem mocznika.

Potas

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Potas (K) uczestniczy w procesach przewodnictwa nerwowego i mięśniowego (odgrywa ważną rolę dla mięśnia sercowego).
Zbyt niskie lub zbyt wysokie stężenie potasu jest powodem zaburzeń i przewodzenia. Znaczenie badania potasu: informuje o równowadze elektrolitowej, a także zależnym od niej funkcjonowaniu komórek mięśniowych i nerwowych, szczególnie ważny dla regularności rytmu serca. Wartości nieprawidłowe potasu: biegunka, choroby nerek, uszkodzenie komórek prowadzące do uwolnienia do surowicy krwi jonów potasu z wnętrza komórki; z tego powodu obserwuje się fałszywie zawyżone wyniki w hemolizie.

Sód

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Jon sodowy jest głównym kationem płynu pozakomórkowego.
Prawidłowy poziom sodu w organiźmie zapewnia układ hormonalnej regulacji wydalania sodu i wody : system renina-angiotensyna-aldosteron-wazopresyna oraz przedsionkowy czynnik natriuretyczny ANF.Badanie stężenia sodu jest wykorzystywane w diagnostyce i monitorowaniu zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.
Pierwiastek ten reguluje gospodarkę wodną w organizmie, zapewnia dzięki temu napięcie tkanek, a tym samym jędrność naszej skórze.
Niedobór:
* odwodnienie
* obniżenie ciśnienia krwi
* bóle głowy
* zaburzenia koncentracji
* utrata apetytu
* drgania mięśni
* kłopoty z pamięcią
Nadmiar:
* nadciśnienie
* obrzęki
Funkcje:
* razem z potasem i chlorem odpowiada za prawidłową gospodarkę płynami w organizmie i pomaga utrzymać właściwą równowagę kwasowo-zasadową
* reguluje ciśnienie osmotyczne w płynie zewnątrzkomórkowym
* zapobiega powstawaniu kamieni nerkowych
* zwiększa wydzielanie soków trawiennych
* podnosi ciśnienie tętnicze krwi
* razem z potasem pełni ważną rolę w przenoszeniu impulsów nerwowych
* poprawia nastrój szczególnie u ludzi z niskim ciśnieniem
* zapobiega udarom serca
* reguluje skurcze i rozkurcze mięśni w tym mięśnia sercowego

Wapń

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Chlorki

Koszt: 10.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Profil kostny

Koszt: 81 zł
Cena z rabatem: 73 zł

Pobranie krwi

Koszt: 2.00 zł

Fosfataza alkaliczna (AP)

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Fosfataza zasadowa (AP) należy do grupy enzymów określanych jako hydrolazy ortofosforanowe odszczepiające monofosforany od reszt organicznych w środowisku silnie zasadowym.
W surowicy krwi pochodzi z następujących źródeł:
* frakcja kostna – 50-60% ogólnego poziomu, zwana również frakcją termolabilną
* frakcja jelitowa – ok. 30% ogółu
* frakcja wątrobowa – 10-20% ogółu
Wartości podwyższone:
* nadmierna aktywność osteoblastów (choroba Pageta, nadczynność przytarczyc, nowotwory pierwotne i przerzutowe kości, niedobór witaminy D)
* upośledzenie wydalania żółci (zamknięcie dróg żółciowych przez kamień lub nowotwór, cholestaza wewnątrzwątrobowa)
* jako objaw paranowotworowy przy wzmożonej produkcji przez niektóre nowotwory.
Wskazania do badania stanowią choroby wątroby i dróg żółciowych oraz choroby kości.
Fizjologicznie wartości podwyższone występują u dzieci w okresie wzrostu, aktywność AP jest wyższa niż u dorosłych.
U kobiet ciężarnych przeważa izoenzym łożyskowy i w ostatnim trymestrze ciąży wartości AP mogą osiągać wysokie wartości.
Wiele leków może powodować przejściowy wzrost jej aktywności w surowicy, także nasłonecznienie i przewlekłe uzależnienie od alkoholu.
Zmniejszenie aktywności występuje w niedożywieniu, celiakii.

Fosfor

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Większość fosforanów w osoczu i surowicy krwi występuje w postaci nieorganicznej (Pi), około 15% jest związane z białkami, natomiast reszta występuje w formie kompleksów lub wolnych jonów fosforanowych. Stężenie fosforanów w surowicy zależne jest od diety oraz zmian w wydzielaniu hormonów takich jak PTH. Wewnątrz komórek fosforany występują przede wszystkim jako fosforany organiczne. Niewielką procentowo, ale niezwykle ważną frakcję stanowią jednak fosforany nieorganiczne, biorące udział w reakcjach związanych z wytwarzaniem energii metabolicznej jako substraty w procesie fosforylacji oksydacyjnej. Około 85% zawartości fosforanów pozakomórkowych występuje w postaci Pi jako hydroksyapatyt, stanowiąc ważny składnik kości.
Niedobór fosforanów jest stosunkowo częsty u pacjentów szpitalnych i występuje u około 30% pacjentów chirurgicznych. Niedobór fosforanów jest powodowany przez zmniejszone spożycie lub przyswajanie fosforanów, występujące np. przy niedoborze witaminy D, złym wchłanianiu pokarmu, doustnym przyjmowaniu związków wiążących fosforany i nadmiarze pierwotnego PTH, zwiększone wydalanie, występujące np. przy nadmiarze wtórnego PTH, w okresie po przeszczepieniu nerki i przy ponownym karmieniu wygłodzonych pacjentów; bądź też przy zmianie dystrybucji fosforanu, np. w przypadku hiperalimentacji czy powrotu do zdrowia po cukrzycowej kwasicy ketonowej lub alkalozie oddechowej.
Nadmiar fosforanów jest powodowany przez zwiększone spożycie, możliwe w przypadku terapii dożylnej i wlewów fosforanowych, zmniejszone wydalanie, jak w przypadku ostrej lub przewlekłej niewydolności nerek, niskiego poziomu PTH lub odporności na działanie PTH i toksyczności witaminy D, bądź też przez zmianę dystrybucji fosforanów występującą np. przy lizie komórek rakowych, rozpadzie mięśni prążkowanych czy udarze cieplnym.

Wapń

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Witamina D3 – kalcydiol 25-OH D3

Koszt: 58.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Witamina D – grupa rozpuszczalnych w tłuszczach organicznych związków chemicznych, które wywierają wielostronne działanie fizjologiczne.
Działanie witaminy D polega na jej wpływie na regulację gospodarki wapnia i fosforanów. Główne narządy związane z ta funkcją, na które działają aktywne metabolity witaminy D to przede wszystkim jelita i kości, ale też nerki.

Źródłem witaminy D jest:

synteza skórna pod wpływem światła słonecznego (promieniowanie UV o długości fali 290-315 nm) oraz odpowiednia dieta.
Nie ma niebezpieczeństwa powstawania toksycznych ilości witaminy D w wyniku nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne, ponieważ w takiej sytuacji nadmiar prewitaminy i witaminy jest przez nie rozkładany. Do przedawkowania witaminy D rzadko, ale może dojść jedynie w przypadku wysokiej suplementacj, która może doprowadzić do hiperkalcemii uszkadzającej wiele narządów. Toksyczność jest wtórną konsekwencją spowodowaną hiperkalcemią.
Przeprowadzone w ostatnich latach badania potwierdziły, że deficyt witaminy D występuje powszechnie i staje się jednym z najważniejszych problemów medycznych we współczesnym społeczeństwie.

Niedobór wynika z:

nieodpowiedniej ekspozycji na słońce, ma również związek z zaburzeniami wchłaniania, przewlekłymi chorobami wątroby i nerek czy znacznego stopnia otyłością.

Niedobór witaminy D grozi:

krzywicą u dzieci i młodzieży, osteoporozą u dorosłych, złym funkcjonowaniem układu nerwowego i mięśniowego, zapaleniem spojówek, stanami zapalnymi skóry, osłabieniem organizmu i zmniejszeniem odporności, pogorszeniem słuchu, zwiększeniem ryzyka chorób autoimmunologicznych oraz nowotworów pęcherza moczowego, piersi, jelita grubego, okrężnicy i jajnika.
Profil reumatyczny

Koszt: 171 zł
Cena z rabatem: 154 zł

Pobranie krwi

Koszt: 2.00 zł

Morfologia krwi – 5 diff

Koszt: 10.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Morfologia krwi obwodowej jest kompleksowym badaniem mającym na celu określenie liczby poszczególnych elementów morfotycznych zawartych we krwi. W skład profilu oznaczeń wchodzą następujące parametry: liczba leukocytów wraz z wzorem odsetkowym i bezwzględną liczbą poszczególnych populacji leukocytów (neutrocytów, limfocytów, monocytów, eozynocytów i bazocytów), liczba erytrocytów, stężenie hemoglobiny, wartość hematokrytu, wskaźniki czerwonokrwinkowe (średnia objętość krwinki czerwonej, średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej, średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej, wskaźnik anizocytozy), liczba płytek krwi, wskaźniki płytek krwi (średnia objętość krwinki płytkowej, płytkokryt, wskaźnik anizocytozy). Wchodzące w skład profilu parametry są pomocne w diagnostyce laboratoryjnej niedokrwistości i nadkrwistości, chorób układowych i nowotworowych, zaburzeń hemostazy, infekcji, ostrych i przewlekłych stanów zapalnych, schorzeń mieloproliferacyjnych i limfoproliferacyjnych oraz schorzeń reumatycznych.

OB, Odczyn Biernackiego, opadanie krwinek

Koszt: 6.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Miara szybkości opadania krwinek czerwonych w jednostce czasu. Odczyn Biernackiego
jest badaniem nieprecyzyjnym i nieswoistym to znaczy, że nie jest typowe dla jakiegoś określonego
schorzenia i zwykle wykonywane jest w połączeniu z innymi badaniami.
OB jest podwyższone:
– w ciąży, w okresie połogu, podczas miesiączki, podczas stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych oraz po spożyciu posiłku;
– reakcje zapalne, dysproteinemie, choroby nowotworowe, zespół nerczycowy

ASO (odczyn antystreptolizynowy) /ilościowo/

Koszt: 15.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Odczyn antystreptolizynowy jest badaniem stwierdzającym w organizmie człowieka obecność przeciwciał przeciwko pozakomórkowemu antygenowi paciorkowca grupy A, czyli streptolizynie O.
Za podwyższone wartości ASO uznaje się wartości wynoszące co najmniej 250 jednostek u dorosłych lub co najmniej 333 jednostek u dzieci powyżej 5 lat. Znacznie podwyższone lub NARASTAJĄCE w kolejnych badaniach miano ASO potwierdza przebycie zakażenia paciorkowcem ropotwórczym z grupy A (Streptococcus pyogenes). Ze względu na możliwość występowania powikłań po zakażeniu tym typem paciorkowca (takich jak gorączka reumatyczna czy kłębkowe zapalenia nerek), miano ASO stanowi czuły marker prawidłowego i skutecznego leczenia zakażenia paciorkowcem.
Podwyższone miano ASO nie może być jedynym kryterium rozpoznania powikłań zakażenia paciorkowcem, lecz jest jedynie badaniem wspierającym rozpoznanie. Najważniejszym kryterium, od którego zależy decyzja o rodzaju niezbędnego leczenia, jest analiza objawów klinicznych występujących u dziecka oraz ocena ewolucji miana ASO w określonych odstępach czasu.

CRP ultra (białko ostrej fazy) /ilościowo/

Koszt: 15.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Białko C-reaktywne jest produkowane w wątrobie pod wpływem cytokin zapalnych i wydzielane do krwi.
Powstaje ono także w ścianie tętnic, zwłaszcza w zmienionej miażdżycowo błonie wewnętrznej.
Stężenie tego białka wzrasta w ciągu kilku godzin od zakażenia, co czyni je bardzo przydatnym wskaźnikiem do monitorowania stanu zapalnego.
CRP należy do białek ostrej fazy. Zmiany jego stężenia często wyprzedzają objawy kliniczne w tym gorączkę. Zmiany CRP są wykrywalne już po 6-8 godzinach, osiągając wartości maksymalne po 24-72 godzinach. Okres półtrwania CRP wynosi jedynie kilka godzin i dlatego jest to bardzo dobry parametr do klinicznego monitorowania stanu ostrej fazy. Poziom 1000-krotnie przekraczający wartości wyjściowe spotyka się w wyniku zawału serca, urazów, nowotworów złośliwych, po interwencji chirurgicznej.
Obniża się relatywnie tak szybko jak cofa się stan zapalny, dlatego też stosuje się go do oceny efektywności terapii.
CRP oznaczane w niskim zakresie jego stężeń metodami o dużej czułości analitycznej (hsCRP) odzwierciedla stan zapalny o niewielkim nasileniu, któremu przypisuje się istotny udział w patogenezie miażdżycy.
Podstawowe stężenie CRP jest niezależnym czynnikiem ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca, udar niedokrwienny czy nagła śmierć sercowa. Stężenie CRP wykazuje związek z nadciśnieniem tętniczym oraz zaburzeniami metabolicznymi towarzyszącymi otyłości brzusznej (małe stężenie cholesterolu HDL, hiperglikemia), będąc niezależnym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego w tych grupach chorych. Zwiększone stężenie CRP koreluje także z ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2, a u osób już chorujących – z ryzykiem sercowo-naczyniowym. CRP jest rekomendowane jako wskaźnik ryzyka sercowo-naczyniowego.
Oznaczenia hsCRP mają służyć do oceny ryzyka u osób wolnych od objawów chorób sercowo-naczyniowych oraz u chorych ze stabilną dławicą piersiową. Przy interpretacji wyników stosuje się następujące wartości decyzyjne:
– 1-3 mg/l – ryzyko umiarkowane
– >3 mg/l – ryzyko duże
Przyjmuje się, że stężenie CRP powyżej 10 mg/l identyfikuje chorych ze zwiększonym ryzykiem zawału serca i zgonu, natomiast stężenia w zakresie 3-10 mg/l są związane z pośrednim ryzykiem i większą częstością nawrotów incydentów sercowo – naczyniowych.
Badania hsCRP dla oceny ryzyka sercowo-naczyniowego należy wykonywać w okresie wolnym od objawów choroby niedokrwiennej serca i schorzeń mogących wywołać reakcję zapalną. Oznaczenie hsCRP należy wykonać dwukrotnie, w odstępie dwóch tygodni i interpretować średnią z dwóch uzyskanych wyników.

Latex RF (czynnik reumatoidalny) /ilościowo/

Koszt: 15.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Badanie wykonuje się, kiedy istnieje podejrzenie, że objawy występujące u pacjenta są związane z reumatoidalnym zapaleniem stawów lub zespołem Sjögrena. Wykrywa obecność czynnika reumatoidalnego (RF), który jest rodzajem autoprzeciwciał.
Czynnik reumatoidalny to przeciwciała skierowane przeciwko fragmentowi immunoglobulin klasy IgG. Jego poziom wzrasta w stanach zapalnych organizmu, dlatego jest czułym wskaźnikiem służącym do monitorowania tych stanów związanych z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). Nie jest jednak badaniem swoistym. Nadal nie wiadomo w jaki sposób ani z jakiej przyczyny powstaje RF, jednak uważa się, że prawdopodobnie nie powoduje on bezpośrednio uszkodzenia stawów, lecz nasila reakcję prozapalną organizmu przyczyniając się do niszczenia tkanki w przebiegu RZS.

Odczyn Waalera – Rosego /półilościowo/

Koszt: 15.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Oznaczenie czynnika reumatoidalnego (odczyn Waaler-Rose i lateksowy) wykonuje się, gdy istnieje podejrzenie RZS. Jednak u co najmniej 25% chorych na RZS nigdy nie stwierdza się tego przeciwciała. Dlatego też i w tym wypadku rozpoznania choroby nie można oprzeć wyłącznie na tym badaniu.

INNE SCHORZENIA

Przewlekłe choroby wątroby, sarkoidoza, śródmiąższowe choroby płuc, mononukleoza zakaźna, hepatitis typu B, gruźlica kiła, podostre zapalenie wsierdzia, malaria, zdrowe osoby po szczepieniu lub transfuzji. Podwyższone miano stwierdza się u 1-5% populacji; jego występowanie wzrasta z wiekiem do około 10% po 65 r.ż.

Kwas moczowy

Koszt: 8.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Kwas moczowy jest głównym produktem katabolizmu puryn w ludzkim organizmie. Większość kwasu moczowego powstaje w wątrobie i jest usuwana przez nerki. Ilość kwasu moczowego w organizmie wynika z różnicy pomiędzy szybkością tworzenia i eliminacji tego związku.
Zwiększona ilość kwasu moczowego w surowicy czyli tzw. hiperurykemia towarzyszy zawsze jednostce chorobowej zwanej dną moczanową przebiegającą ze zmianami w stawach.

Borelioza p/c IgM/IgG (Elisa)

Koszt: 80.00 zł

Czas oczekiwania: 7 dni

Borelioza jest infekcją krętkową przenoszoną przez kleszcze. Po okresie inkubacji (3-30 dni) rozwija się w trzech fazach. W pierwszej występuje charakterystyczny rumień wędrujący otaczający miejsce ugryzienia przez kleszcza (duży czerwony, ucieplony i bolesny rumień w kształcie obrączki z towarzyszącymi często objawami paragrypowymi, w drugiej (która następuje w kilka dni lub tygodni później) – rozsiane zakażenie z zajęciem opon mózgowo-rdzeniowych, w trzeciej – przewlekłe zakażenie z zapaleniem stawów i objawami neurologicznymi.
Bakteria odpowiedzialna za powstanie choroby – Borrelia burgdorferi – może być wykryta  w biopsji skóry, płynie mózgowo-rdzeniowym i płynie stawowym. Jej hodowla, która wymaga specjalnego podłoża , jest prowadzona tylko w wyspecjalizowanych laboratoriach, a wydajność tej hodowli jest niewielka.
Diagnostyka boreliozy opiera się zatem na serologii.
Odpowiedź odpornościowa rozwija się powoli. Pierwsze przeciwciała typu IgM są wykrywalne w surowicy dopiero począwszy od 5 tygodnia infekcji.
Stosuje się kilka metod diagnostycznych: * immunofluorecencja pośrednia, ELISA i western blot.
Pozwalają one wykryć IgM (wczesne, które ulegaja zanikowi około 6 miesiąca, ale mogą przetrwać dłużej) i IgG (pojawiające się po 8 tygodniu i utrzymujące trwale).
Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych zgodnych z rekomendacjami europejskimi, diagnostyka boreliozy powinna przebiegać dwuetapowo. Obejmuje ona wstępne badanie obecności przeciwciał metodą ELISA, a następnie sprawdzenie wyników dodatnich i wątpliwie dodatnich metoda Western Blot.
PCR i nawet RT-PCR są metodami uzupełniającymi w diagnostyce boreliozy i nie mogą spełniać roli odwoławczej.
Profil cukrzycowy

Koszt: 71 zł
Cena z rabatem: 64 zł

Pobranie krwi

Koszt: 2.00 zł

Mocz – badanie ogólnie, osad mikroskopowy

Koszt: 10.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Badanie ogólne moczu dostarcza informacji o stanie czynnościowym nerek i wielu innych narządów. Badanie to obejmuje ocenę właściwości fizykochemicznych moczu oraz ocenę mikroskopowa osadu zagęszczonego dwudziestokrotnie poprzez wirowanie.

Zobacz jak przygotować się do badania moczu.

Cholesterol całkowity

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Cholesterol HDL

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Mimo że, cholesterol wydaje się szkodliwym związkiem chemicznym, jest potrzebny, a nawet niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.
Cholesterol bierze udział w tworzeniu hormonów sterydowych, kwasów żółciowych i witaminy D, jest składnikiem błon komórkowych. Część cholesterolu powstaje w organizmie człowieka, głównie w wątrobie, a także w jelicie cienkim i w skórze. Jest on wydalany z żółcią, po przemianie do kwasów żółciowych.
Przed rozpoczęciem drugiego roku życia stężenie cholesterolu we krwi człowieka osiąga wartość 120-140 miligramów w decylitrze, pozostając na tym poziomie do wieku 18 lat. Następnie ilość cholesterolu zaczyna rosnąć, średnio o 2,2 miligrama rocznie. W średnim wieku stężenie cholesterolu powinno wynosić 130 do 200 mg/dl. Po czterdziestce, stężenie cholesterolu we krwi u ludności krajów rozwiniętych bardzo często przekracza poziom 250 mg/dl co w dużym stopniu przyczynia się do rozwoju zmian miażdżycowych. Po pięćdziesiątym roku życia mężczyźni mają wyższe stężenie cholesterolu we krwi niż kobiety, a około sześćdziesiątego roku życia sytuacja się odwraca.

Cholesterol LDL (oznaczany tylko w pełnym profilu lipidowym)

Koszt: 3.50 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

LDL – (ang. – Low-Density Lipoproteins) niskiej gęstości lipoproteina (tzw. „zły” cholesterol), inaczej beta-lipoproteina.
Powoduje podwyższenie poziomu cholesterolu we krwi przez jego transport z wątroby do tkanek. Lipoproteina LDL jest cząstką, która powstaje z VLDL. Jest ona mniejsza niż VLDL z którego powstała, gdyż jest już pozbawiona trójglicerydów. Zawiera w sobie ok. 20% białka, 50% cholesterolu, 20% fosfolipidów, 10% trójglicerydów. Zawiera w sobie tyle cholesterolu, gdyż jego ilość nie zmniejszała się dotąd. Średni czas życia tej cząstki we krwi wynosi ok. 2 dni. W ok. 70% cząstki te są usuwane przez wątrobę, a w ok. 30% przez inne tkanki i narządy.
Jeśli jej poziom jest zbyt wysoki, to duże ilości cholesterolu odkładają się w komórkach ścian tętniczych, tworząc tam złogi, zwane blaszkami miażdżycowymi i w rezultacie doprowadzając do zwężenia tętnic wieńcowych.
Za korzystny dla zdrowia uważa się niski poziom LDL.

Glukoza

Koszt: 6.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Glukoza jest ważnym składnikiem, który dostarcza organizmowi energię. Źródłem glukozy w organizmie są: podaż egzogenna z pożywieniem, magazyny glikogenu w organizmie oraz endogenna glukoneogeneza.
Wskazania:
* kontrolne badanie profilaktyczne;
* rozpoznanie i kontrola leczenia cukrzycy;
* pacjenci z grup ryzyka: osoby starsze, wywiady rodzinne pod kątem występowania cukrzycy, nadwaga, hiperlipidemia, nadciśnienie;
* objawy cukrzycy: utrata masy ciała, pragnienie, wielomocz, senność, świąd sromu; zapalenie żołędzi prącia;
* ciąża;
* choroby podstawowe i ich leczenie;
* podejrzenie hipoglikemii;
* śpiączka o niejasnej przyczynie;
* różnicowanie glukozurii pochodzenia nerkowego.

HbA1c – hemoglobina glikozylowana

Koszt: 25.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

HbA1c – hemoglobina glikowana – jest retrospektywnym wskaźnikiem glikemii i służy do oceny wyrównania metabolicznego cukrzycy. Przy przeciętnym okresie przeżycia erytrocytów, wynoszącym 120 dni, poziom HbA1c odzwierciedla średnie stężenie glikemii w ciągu 3 miesięcy przed oznaczeniem.
Zalecane wartości zarówno dla cukrzycy typu I jak i cukrzycy typu II:

HbA1c (%): ≤ 7%:

 • przy glikemii na czczo i przed posiłkami (dotyczy również samokontroli): 70–110 mg/dl (3,9–6,1 mmol/l);
 • przy glikemii 2 godziny po posiłku – podczas samokontroli< 160 mg/dl (8,9 mmol/l);

HbA1c (%):  ≤ 6,5%:

 • przy glikemii na czczo i przed posiłkami (dotyczy również samokontroli): 70–110 mg/dl (3,9–6,1 mmol/l);
 • przy glikemii 2 godziny po posiłku — podczas samokontroli < 140 mg/dl (7,8 mmol/l);

Kreatynina

Koszt: 8.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Kreatynina jest produktem metabolizmu kreatyny i fosfokreatyny, które obecne są prawie wyłącznie w mięśniach i jest zbytecznym produktem przemiany materii wydalanym przez nerki, głównie drogą filtracji kłębkowej. Stężenie kreatyniny w osoczu u zdrowej osoby jest dość stałe, niezależnie od podaży wody, wysiłku fizycznego i wielkości produkcji moczu. Dlatego też zwiększone wartości kreatyniny w osoczu zawsze wskazują na zmniejszone wydalanie, np.: nieprawidłową funkcję nerek. Klirens kreatyniny umożliwia dość dobrą ocenę wskaźnika przesączania kłębkowego (GFR), który umożliwia lepsze wykrywanie chorób i monitorowanie funkcji nerek.
Oznaczanie kreatyniny wykorzystywane jest w diagnozowaniu i leczeniu chorób nerek, jest także pomocne w ocenie czynności kłębuszków nerkowych i w monitorowaniu efektywności dializy. Poziom kreatyniny w surowicy nie ulega zmianie we wczesnej niewydolności nerek i zmienia się wolniej niż stężenie azotu mocznika we krwi (BUN) w trakcie hemodializy w niewydolności nerek.
W przypadku schorzeń pozanerkowych, gdy obecne są przeszkody w drogach moczowych, np. w nowotworach, kamicy nerkowej i w zespole objawów powodowanych przewlekłym zapaleniem stercza, występuje podwyższone stężenie zarówno kreatyniny, jak i mocznika.
Stężenie kreatyniny w surowicy zależy od wieku, masy ciała i płci i może być zmniejszone u osób w starszym wieku, o względnie małej masie mięśniowej, wyniszczonych lub po amputacjach kończyn. Stężenie kreatyniny w surowicy uznawane jako prawidłowe nie wyklucza możliwości zmniejszenia wydolności nerek.
U każdego pacjenta, który wykona badanie poziomu kreatyniny w naszym laboratorium zostanie bezpłatnie oznaczony poziom GFR (MDRD). Zgodnie z zaleceniami konsultanta ds. nefrologii ilościowo podawane będą jedynie wyniki GFR poniżej 60 ml/min/1,73m2.
Przewlekłą chorobę nerek u danej osoby z prawidłową filtracją kłębuszkową można rozpoznać, jeżeli wyniki innych badań dodatkowych wskazują na uszkodzenie narządu. Jednak stwierdzenie samej obniżonej filtracji kłębuszkowej poniżej pewnej granicy (wg przytaczanych wytycznych za wartość graniczną przyjęto GFR < 60 ml/min/1,73 m2) jest podstawą do rozpoznania przewlekłej choroby nerek, niezależnie od tego, czy u danej osoby stwierdza się odchylenia w innych badaniach dodatkowych. Dlatego też przy ustalaniu danego stadium przewlekłej choroby nerek bezwzględnie trzeba wziąć pod uwagę nie tylko wielkość filtracji kłębuszkowej, ale także obecność lub brak odchyleń od normy w pozostałych badaniach dodatkowych. W podziale przewlekłych chorób nerek wyróżnia się 5 ich stadiów.
Podstawą podziału na ściśle zdefiniowane stadia przewlekłej niewydolności nerek jest wielkość filtracji kłębuszkowej; zgodnie z tym kryterium występują:
* stadium I GFR > 90 ml/min/1,73 m2;
* stadium II GFR: 60–89 ml/min/1,73 m2;
* stadium III GFR: 30–59 ml/min/1,73 m2;
* stadium IV GFR: 15–29 ml/min/1,73 m2;
* stadium V GFR < 15 ml/min/1,73 m2; leczenie nerkozastępcze (przewlekła niewydolność nerek).
Podział ten wymaga komentarza. Jak to wcześniej wielokrotnie podkreślano, podstawą rozpoznania przewlekłej choroby nerek jest występowanie objawów uszkodzenia nerek i/lub obniżenie wielkości filtracji kłębuszkowej. Z tego względu, aby u osób, u których GFR odpowiada stadiom I i II, można było rozpoznać przewlekłą chorobę nerek, trzeba równocześnie stwierdzić wymieniane wcześniej cechy uszkodzenia nerek. Dlatego też stwierdzenie u danej osoby GFR w granicach 60––89 ml/min/1,73 m2 oraz objawów wskazujących na uszkodzenie nerek upoważnia do rozpoznania przewlekłej choroby nerek. Natomiast stwierdzenie takich właśnie wartości filtracji kłębuszkowej bez innych cech uszkodzenia nerek określa się jako zmniejszoną filtracją kłębuszkową. Jest to zjawisko często obserwowane u osób w podeszłym wieku. Jednak stwierdzenie filtracji kłębuszkowej poniżej 60 ml/min/1,73 m2, niezależnie od tego, czy równocześnie występują cechy uszkodzenia nerek czy też nie, jednoznacznie upoważnia do rozpoznania przewlekłej choroby nerek. Stanowisko takie wynika z faktu, że powyższe wartości filtracji kłębuszkowej odpowiadają uszkodzeniu ponad 50% czynnego miąższu nerek. Jak już podkreślono, podstawą podziału przewlekłych chorób nerek na odpowiednie stadia jest wielkość filtracji kłębuszkowej. Dlatego też, aby dokonać kwalifikacji chorego, należy oznaczyć u niego wartość GFR.

Trójglicerydy

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Trójglicerydy są tzw. frakcją lipidową we krwi. Krążą one w postaci niewielkich krystaloidów stanowiąc potencjalne zagrożenie dla elastyczności ścian naczyń krwionośnych. Przy podwyższonym poziomie trójglicerydów dochodzi do stwardnienia naczyń, czyli arteriosklerozy (miażdżycy).
Nienormatywne wartości trójglicerydów są zazwyczaj charakterystyczne dla ciąży, przy cukrzycy, chorobach nerek i wątroby, niedoczynności tarczycy, miażdżycy, zaburzeniach przemiany materii, stosowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych, nadużywaniu alkoholu, diecie obfitującej w tłuszcze zwierzęce.
Oznaczenia TG stosuje się w diagnostyce i leczeniu pacjentów z ostrym i przewlekłym zapaleniem trzustki, cukrzycą, nerczycą, niedrożnością zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych i w innych chorobach związanych z metabolizmem lipidów lub różnymi zaburzeniami wewnątrzwydzielniczymi.
Profil kobiety planującej ciążę

Koszt: 355 zł
Cena z rabatem: 319 zł

Pobranie krwi

Koszt: 2.00 zł

Morfologia krwi – 5 diff

Koszt: 10.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Morfologia krwi obwodowej jest kompleksowym badaniem mającym na celu określenie liczby poszczególnych elementów morfotycznych zawartych we krwi. W skład profilu oznaczeń wchodzą następujące parametry: liczba leukocytów wraz z wzorem odsetkowym i bezwzględną liczbą poszczególnych populacji leukocytów (neutrocytów, limfocytów, monocytów, eozynocytów i bazocytów), liczba erytrocytów, stężenie hemoglobiny, wartość hematokrytu, wskaźniki czerwonokrwinkowe (średnia objętość krwinki czerwonej, średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej, średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej, wskaźnik anizocytozy), liczba płytek krwi, wskaźniki płytek krwi (średnia objętość krwinki płytkowej, płytkokryt, wskaźnik anizocytozy). Wchodzące w skład profilu parametry są pomocne w diagnostyce laboratoryjnej niedokrwistości i nadkrwistości, chorób układowych i nowotworowych, zaburzeń hemostazy, infekcji, ostrych i przewlekłych stanów zapalnych, schorzeń mieloproliferacyjnych i limfoproliferacyjnych oraz schorzeń reumatycznych.

Mocz – badanie ogólnie, osad mikroskopowy

Koszt: 10.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Badanie ogólne moczu dostarcza informacji o stanie czynnościowym nerek i wielu innych narządów. Badanie to obejmuje ocenę właściwości fizykochemicznych moczu oraz ocenę mikroskopowa osadu zagęszczonego dwudziestokrotnie poprzez wirowanie.

Zobacz jak przygotować się do badania moczu.

Grupa krwi + Rh + alloprzeciwciała

Koszt: 38.00 zł

Czas oczekiwania: 2-3 dni

Grupy krwi — zestawy antygenów, czyli cząsteczek powodujących gwałtowną odpowiedź układu odpornościowego, które występują na powierzchni czerwonych krwinek. W ramach tego samego gatunku może istnieć wiele różnych grup takich antygenów.
Do konfliktu między grupami krwi dochodzi w następujących przypadkach:
* ciąża — jeżeli matka nie posiada pewnych antygenów, obecnych w krwi dziecka, może dojść do reakcji układu odpornościowego czyli konfliktu serologicznego,
* transfuzja krwi — przetoczenie krwi zawierającej niewłaściwe antygeny wywołuje reakcję obronną organizmu (aglutynację – sklejenie krwinek), prowadząc do poważnych powikłań, ze zgonem włącznie.
* przeszczep — podobnie jak w czasie transfuzji konieczne jest zapewnienie zgodności grup krwi, ale ze względu na możliwość odrzutu, pasować muszą również inne antygeny. W efekcie niektórzy pacjenci, np. wymagający przeszczepu szpiku mają szansę na odszukanie odpowiedniego dawcy dopiero wśród milionów niespokrewnionych dawców.
Każdy gatunek ma swój układ grup krwi. W medycynie wyróżnia się ponad dwadzieścia układów grup krwi. Największe znaczenie ze względów praktyki medycznej i diagnostycznej mają:
* układ A B 0
* układ Rh – antygeny C, c, D, E, e
* układ Kell – antygen K, k, Kpa, Kpb

Glukoza

Koszt: 6.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Glukoza jest ważnym składnikiem, który dostarcza organizmowi energię. Źródłem glukozy w organizmie są: podaż egzogenna z pożywieniem, magazyny glikogenu w organizmie oraz endogenna glukoneogeneza.
Wskazania:
* kontrolne badanie profilaktyczne;
* rozpoznanie i kontrola leczenia cukrzycy;
* pacjenci z grup ryzyka: osoby starsze, wywiady rodzinne pod kątem występowania cukrzycy, nadwaga, hiperlipidemia, nadciśnienie;
* objawy cukrzycy: utrata masy ciała, pragnienie, wielomocz, senność, świąd sromu; zapalenie żołędzi prącia;
* ciąża;
* choroby podstawowe i ich leczenie;
* podejrzenie hipoglikemii;
* śpiączka o niejasnej przyczynie;
* różnicowanie glukozurii pochodzenia nerkowego.

TSH 4-tej generacji (tyreotropina)

Koszt: 18.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Najczulszym badaniem mówiącym o wydzielaniu hormonów przez tarczycę jest badanie TSH. To badanie jest tak czułe, że pokazuje nawet bezobjawowe zaburzenia czynności tarczycy, również takie, gdzie FT3 i FT4 są w normie.
Przy nadczynności (nadmiernej produkcji) tarczyca produkuje hormony zazwyczaj bez udziału TSH, dlatego jego poziom jest niski .
Przy niedoczynności (niedostatecznej produkcji) na odwrót – wysoki.
Jego wadą jest dość duża „bezwładność” – wolno zmienia się jego poziom – dlatego powtarzanie badań w krótkich okresach czasu, zwłaszcza tuż po zmianie leczenia jest bez sensu – wynik będzie dotyczył nie aktualnego stanu ale sprzed miesiąca.

Niskie TSH:

Aby potwierdzić chorobę tarczycy (zazwyczaj nadczynność tarczycy) u osób z niskim TSH stosujemy oznaczenia wolnych hormonów tarczycy FT3 albo/i FT4. W nadczynności przeważnie wyniki są podwyższone.
Są to mniej czułe badania, ale mają też zalety – np. szybciej też zmienia się ich poziom w odpowiedzi na bodźce – np. zmianę leków. Często wystarcza tylko jedno z nich – które – decyduje lekarz.
Istnieje pojęcie tzw podklinicznej (subklinicznej) nadczynności tarczycy – tylko obniżone TSH a pozostałe hormony w normie.

TSH w normie:

Oznaczanie innych hormonów w przypadku prawidłowego TSH zazwyczaj jest niecelowe.
Odstępstwa od tej reguły oczywiście są i wynikają z ograniczeń opisanych powyżej – “bezwładności” przy nagłym rzucie choroby lub obecności pozatarczycowych czynników wpływających na poziom TSH.
Jeżeli jednak oznaczyliśmy FT3 lub FT4 mimo prawidłowego TSH i braku czynników zaburzających poziom TSH – oznaczenia te oczywiście powinny być prawidłowe. Jeżeli nie są – najczęściej mamy do czynienia z zaburzeniem oznaczenia FT3/FT4 z powodów pozatarczycowych.
FT3 – zdarza się nieco podwyższony lub granicznie wysoki poziom w stanach umiarkowanego niedoboru jodu. Towarzyszy temu  prawidłowy, ale też  granicznie wysoki  poziom TSH
Odwrotnie – niski-graniczny poziom  FT3 z niskim-granicznym poziomem TSH zdarza się u osób leczonych hormonami tarczycy, często w submaksymalnych dawkach. Jest to efekt mechanizmów fizjologicznych – tkankowej konwersji T4 do T3 i tkankowej inaktywacji hormonów tarczycy.

Wysokie TSH:

Zazwyczaj świadczy o niedoczynności tarczycy.
Jeżeli objawy pacjenta się z tym nie zgadzają – możemy oznaczyć FT4.
Jeżeli nie ma wątpliwości co do rozpoznania niedoczynności – nie jest to konieczne. FT4 to mniej czułe badanie i w przypadku niewielkich przekroczeń TSH zazwyczaj jest w normie (tzw subkliniczna niedoczynność). Oznaczenie FT4 w tej sytuacji służy do wykluczenia tzw II-rzędowej nadczynności tarczycy .
Oznaczenie FT3 w niedoczynności ma mniejszą wartość. W tej chorobie jest mało czułym oznaczeniem gdyż adaptacyjnie wzrasta obwodowa przemiana T4 i w T3. W niedoczynności tarczycy FT3 często jest prawidłowe a w niedoczynności z niedoboru jodu może być wysokie lub podwyższone.

Cytomegalia p/c IgG/IgM

Koszt: 75.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Zakażenie cytomegalowirusem następuje drogą kontaktową: przez ślinę, krew, łzy, nasienie, mocz. Pierwotna infekcja w ciąży może być przyczyną małogłowia, powiększenia wątroby, śledziony, zapalenia siatkówki, upośledzenia umysłowego, niedziedziczonej głuchoty.

HIV combo (przeciwciała/antygen)

Koszt: 40.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Toksoplazmoza p/c IgM/IgG (Toxoplasma gondii)

Koszt: 55.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

VDRL (Kiła-test przesiewowy)

Koszt: 15.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

reponema pallidium to drobnoustrój chorobotwórczy powodujący przewlekłą chorobę zakaźną zwaną kiłą. Zakażenie może być przeniesione od matki podczas ciąży i porodu. Kiła jest czynnikiem ryzyka poronienia i martwych urodzeń.

HBs antygen Qualitaive 2 generacji (wzw typu B)

Koszt: 20.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

HCV przeciwciała (wzw typu C)

Koszt: 35.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Różyczka IgG

Koszt: 35 zł

Profil przy antykoncepcji hormonalnej

Koszt: 76 zł
Cena z rabatem: 68 zł

Pobranie krwi

Koszt: 2.00 zł

Czas kaolinowo-kefalinowy

Koszt: 9.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

APTT (ang. Activated Partial Thromboplastin Time – czas częściowej tromboplastyny po aktywacji), czas kaolinowo-kefalinowy – podczas badania jeden ze wskaźników krzepliwości krwi, ponieważ jest miarą aktywności osoczowych czynników krzepnięcia XII, XI, IX i VIII. Tworzą one układ wewnątrzpochodny aktywacji protrombiny. APTT zależy także od czynników biorących udział w powstawaniu trombiny (protombiny, czynnika X i V) i konwersji fibrynogenu do fibryny.
Badanie niezbędne w rozpoznawaniu i leczeniu skaz krwotocznych. Wydłużenie czasu APTT może świadczyć o zespole antyfosfolipidowym, skrócenie zaś o nadkrzepliwości (nie ma znaczenia diagnostycznego). Kontrolę APTT stosuje się również podczas leczenia heparyną niefrakcjonowaną.

Przyczyny przedłużenia APTT

* niedobór czynników krzepnięcia: VIII (hemofilia A), IX (hemofilia B), XI (hemofilia C) oraz czynnika X i protrombiny
* afibrynogenemia, hipofibrynogenemia, dysfibrynogenemia
* choroba von Willebranda
* obecność antykoagulantu toczniowego
* leczenie heparyną niefrakcjonowaną lub czasem w czasie leczenia doustnymi antykoagulantami (antagonistami witaminy K)
* zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego (DIC)
* niedobór kininogenu wielkocząsteczkowego i prekalikreiny oraz czynnika XII
* wrodzony lub nabyty niedobór czynnika V
* przy uszkodzeniu wątroby lub niedoborze witaminy K

Podstawowe zastosowanie

* monitorowanie leczenia przeciwkrzepliwego (w trakcie leczenia powinno wynosić 60-90s)
* diagnostyka wrodzonych i nabytych skaz krwotocznych

Protrombina (czas, wskaźnik, INR)

Koszt: 9.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Czas protrombinowy (PT) służy do oceniania zewnątrzpochodnego układu krzepnięcia. Jego wartość jest zależna od stężenia w osoczu krwi takich czynników krzepnięcia jak: czynnik II, czynnik V, czynnik VII, czynnik X i fibrynogenu.

Czas protrombinowy możemy wyrazić jako:

* różnicę w sekundach pomiędzy PT osoby badanej i osocza kontrolnego
* procent aktywności protrombiny wyliczany z krzywej rozcieńczeń osocza prawidłowego
* procentowy wskaźnik czasu protrombinowego – wskaźnik Quicka
* współczynnik czasu protrombinowego wyrażony w sekundach
* międzynarodowy współczynnik znormalizowany – INR

Wartości prawidłowe

* 13 – 17 sek.
* 0,9-1,3 INR (2-4 INR zakres terapeutyczny)
* 80%-120% wskaźnik Quicka

Wydłużenie czasu protrombinowego

* wrodzone niedobory czynników II, V, VII, X
* przewlekłe choroby miąższu wątroby
* leczenie antagonistami witaminy K
* niedobory witaminy K
* doustne środki antykoagulacyjne
* DIC
* znaczne niedobory fibrynogenu
* dysfibrynogenemie
* białaczka
* mocznica
* choroba Addisona-Biermera
* niesteroidowe leki przeciwzapalne
* zatrucie pochodnymi kumaryny (np. trutką na szczury)

Skrócenie czasu protrombinowego

* zakrzepica
* trombofilia
* zwiększona aktywność czynnika VII
* okres okołoporodowy

AIAT

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Aminotransferaza alaninowa, ALAT, ALT lub GPT (glutamic pyruvic transferase) narządowo niespecyficzny enzym, biorący udział w przemianach białek.
Jest enzymem wewnątrzkomórkowym. Najwyższe stężenia ALT występują w wątrobie, niższe w mięśniach szkieletowych, mięśniu sercowym i nerkach. Pojawienie się podwyższonych aktywności ALT w osoczu wskazuje raczej na uszkodzenie komórek, a nie na zaburzenia funkcji narządu.
Zaburzenia stężenia ALT we krwi :
Wzrost aktywności :
w granicach 400 – 4000 U/l
– wirusowe zapalenie wątroby (WZW)
– toksyczne uszkodzenie wątroby (np. w wyniku kontaktu z takimi substancjami jak : tetrachlorek węgla, chloroform, pestycydy)
– zespół zmiażdżenia
– hipoksja
– niewydolność krążenia
w granicach 200 – 400 U/l
– cholestazy wątrobowe
– marskość wątroby – równolegle obserwuje się podwyższone wartości AST
– zawał mięśnie sercowego – znacznie wyższe wartości obserwuje się dla AST
– mononukleoza zakaźna – maksymalne wartości ALT występują w drugim tygodniu po zakażeniu, w piątym następuje powrót do wartości prawidłowych
– pierwotny niedobór karnityny
– leczenie dużymi dawkami salicylanów (stężenia leku w surowicy powyżej 250 mg/dl)
– przewlekle leczenie fibratami
– przewlekle leczenie pochodnymi sulfonylomocznika I-szej generacji (np. Diabetol)
w granicach 40 – 200 U/l
– fizjologiczny wzrost u noworodków
– choroby wątroby
– zapalenie trzustki
– hemoliza (in vivo lub in vitro)

AspAT

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Aminotransferaza asparaginianowa, AspAT, GOT (glutamic oxoloacetic transaminase) – narządowo niespecyficzny enzym, biorący udział w przemianach białek. Należy do transferaz przenoszących grupy aminowe z aminokwasów na α-ketokwasy. Przyczyną wzrostu aktywności AspAT jak i ALAT mogą być:
* martwica mięśnia serca (zawał mięśnia sercowego, pourazowe uszkodzenie m. serca np. po zabiegach kardiochirurgicznych)
* choroby wątroby (zapalenia wątroby niezależnie od etiologii)
* uszkodzenie mięśni szkieletowych (urazy, dystrofia mięśniowa, rabdomioliza w przebiegu zatruć i stosowania niektórych leków, zwłaszcza z grupy statyn czyli leków obniżających stężenie cholesterolu).
* mononukleoza zakaźna
* hipoksja
* niewydolność krążenia
* zapalenie trzustki

Bilirubina całkowita

Koszt: 8.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Bilirubina to żółty barwnik pochodzący z rozpadu krwinek czerwonych – bilirubina wolna. Z osocza krwi bilirubina przedostaje się do wątroby, gdzie zostaje sprzężona estrowo z kwasem glukuronowym – bilirubina bezpośrednia lub sprzężona, następnie zostaje zostaje wydalona do dróg żółciowych, zagęszczona w pęcherzyku żółciowym, nadając żółci jej charakterystyczną barwę.
Wartość bilirubiny wolnej i sprzężonej określa się jako bilirubina całkowita.
Wzrost wartości:
Żółtaczka przedwątrobowa:
* anemie hemolityczne związane z defektami erytrocytów, takie jak talasemia oraz niedokrwistość sierpowatokomórkowa,
* anemie hemolityczne niezwiązane z defektami erytrocytów, takie jak reakcja w czasie transfuzji krwi spowodowana niezgodnością czynników ABO lub Rh, żółtaczka noworodków oraz choroba hemolityczna noworodków.
Żółtaczka wątrobowa:
* choroby pochodzenia wątrobowego, w których następuje wzrost stężenia przede wszystkich bilirubiny związanej,
* ostre i przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby, marskość wątroby oraz pierwotny rak wątroby wywodzący się z hepatocytów.
Żółtaczka pozawątrobowa:
* choroby o pochodzeniu pozawątrobowym, w których następuje wzrost stężenia przede wszystkim bilirubiny związanej,
* cholestaza zewnątrzwątrobowa oraz odrzucenie przeszczepu wątroby.
* przewlekłe wrodzone hiperbilirubineme –
schorzenia związane ze wzrostem stężenia bilirubiny niezwiązanej: zespół Criglera – Najjara oraz zespół Gilberta,
schorzenia związane ze wzrostem stężenia bilirubiny związanej: zespół Dubina – Johnsona oraz zespół Rotora.
Odróżnienie przewlekłego wrodzonego podwyższenia stężenia bilirubiny od bilirubinemii nabytej następuje w wyniku przeprowadzenia pomiarów frakcji bilirubiny oraz wykrycia typowej aktywności enzymów wątrobowych.

Diastaza (amylaza)

Koszt: 8.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Oznaczenia aktywności amylazy w surowicy i moczu są pomocne w diagnozowaniu chorób trzustki (ostre i przewlekłe zapalenie trzustki).
Hiperamylazemia może być skutkiem niewydolności nerek,ostrych bóli żołądka, nowotworów płuc i jajników, uszkodzenia gruczołow ślinowych, makroamylazemii, cukrzycowej kwasicy ketonowej,chorób dróg żółciowych,urazów mózgu,chronicznego alkoholizmu i zażywania opiatów.

AspAT

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Aminotransferaza asparaginianowa, AspAT, GOT (glutamic oxoloacetic transaminase) – narządowo niespecyficzny enzym, biorący udział w przemianach białek. Należy do transferaz przenoszących grupy aminowe z aminokwasów na α-ketokwasy. Przyczyną wzrostu aktywności AspAT jak i ALAT mogą być:
* martwica mięśnia serca (zawał mięśnia sercowego, pourazowe uszkodzenie m. serca np. po zabiegach kardiochirurgicznych)
* choroby wątroby (zapalenia wątroby niezależnie od etiologii)
* uszkodzenie mięśni szkieletowych (urazy, dystrofia mięśniowa, rabdomioliza w przebiegu zatruć i stosowania niektórych leków, zwłaszcza z grupy statyn czyli leków obniżających stężenie cholesterolu).
* mononukleoza zakaźna
* hipoksja
* niewydolność krążenia
* zapalenie trzustki

Białko całkowite

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Białko jest ważnym składnikiem osocza utrzymującym ciśnienie wewnątrznaczyniowe. Stanowi mieszaninę albumin, globulin, fibrynogenu, glikoprotein, lipoprotein i innych. Białka osocza ulegają stałej odnowie i degradacji.
Odchylenie stężenia białka całkowitego w surowicy od zakresu wartości referencyjnych wskazuje na występowanie dysproteinemii lub zaburzeń gospodarki wodnej. Stany te można zróżnicować, wykonując dodatkowo elektroforezę białek surowicy krwi i określając wartość hematokrytu.
Wartości podwyższone:
Hipergammaglobulinemie, przewlekłe stany zapalne (rośnie frakcja gamma-globulin), RZS, kolagenozy, sarkoidoza, przewlekłe choroby wątroby, szpiczak mnogi, odwodnienie.
Wartości obniżone:
Zmniejszona synteza białek – choroby wątroby, niedobory żywieniowe, stany głodzenia, anoreksja, zespół niedoboru przeciwciał.
Utrata białka – nerkowe w kłębuszkowym zapaleniu nerek z białkomoczem, żołądkowo jelitowe w chorobach jelit z przewlekłymi biegunkami.
Inne – nadmierne wytwarzanie płynu puchlinowego w jamie otrzewnowej, masywne krwawienia, polidypsja (zwiekszone pragnienie), oparzenia.

Bilirubina całkowita

Koszt: 8.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Bilirubina to żółty barwnik pochodzący z rozpadu krwinek czerwonych – bilirubina wolna. Z osocza krwi bilirubina przedostaje się do wątroby, gdzie zostaje sprzężona estrowo z kwasem glukuronowym – bilirubina bezpośrednia lub sprzężona, następnie zostaje zostaje wydalona do dróg żółciowych, zagęszczona w pęcherzyku żółciowym, nadając żółci jej charakterystyczną barwę.
Wartość bilirubiny wolnej i sprzężonej określa się jako bilirubina całkowita.
Wzrost wartości:
Żółtaczka przedwątrobowa:
* anemie hemolityczne związane z defektami erytrocytów, takie jak talasemia oraz niedokrwistość sierpowatokomórkowa,
* anemie hemolityczne niezwiązane z defektami erytrocytów, takie jak reakcja w czasie transfuzji krwi spowodowana niezgodnością czynników ABO lub Rh, żółtaczka noworodków oraz choroba hemolityczna noworodków.
Żółtaczka wątrobowa:
* choroby pochodzenia wątrobowego, w których następuje wzrost stężenia przede wszystkich bilirubiny związanej,
* ostre i przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby, marskość wątroby oraz pierwotny rak wątroby wywodzący się z hepatocytów.
Żółtaczka pozawątrobowa:
* choroby o pochodzeniu pozawątrobowym, w których następuje wzrost stężenia przede wszystkim bilirubiny związanej,
* cholestaza zewnątrzwątrobowa oraz odrzucenie przeszczepu wątroby.
* przewlekłe wrodzone hiperbilirubineme –
schorzenia związane ze wzrostem stężenia bilirubiny niezwiązanej: zespół Criglera – Najjara oraz zespół Gilberta,
schorzenia związane ze wzrostem stężenia bilirubiny związanej: zespół Dubina – Johnsona oraz zespół Rotora.
Odróżnienie przewlekłego wrodzonego podwyższenia stężenia bilirubiny od bilirubinemii nabytej następuje w wyniku przeprowadzenia pomiarów frakcji bilirubiny oraz wykrycia typowej aktywności enzymów wątrobowych.

Cholesterol całkowity

Koszt: 6.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Cholesterol HDL

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Mimo że, cholesterol wydaje się szkodliwym związkiem chemicznym, jest potrzebny, a nawet niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.
Cholesterol bierze udział w tworzeniu hormonów sterydowych, kwasów żółciowych i witaminy D, jest składnikiem błon komórkowych. Część cholesterolu powstaje w organizmie człowieka, głównie w wątrobie, a także w jelicie cienkim i w skórze. Jest on wydalany z żółcią, po przemianie do kwasów żółciowych.
Przed rozpoczęciem drugiego roku życia stężenie cholesterolu we krwi człowieka osiąga wartość 120-140 miligramów w decylitrze, pozostając na tym poziomie do wieku 18 lat. Następnie ilość cholesterolu zaczyna rosnąć, średnio o 2,2 miligrama rocznie. W średnim wieku stężenie cholesterolu powinno wynosić 130 do 200 mg/dl. Po czterdziestce, stężenie cholesterolu we krwi u ludności krajów rozwiniętych bardzo często przekracza poziom 250 mg/dl co w dużym stopniu przyczynia się do rozwoju zmian miażdżycowych. Po pięćdziesiątym roku życia mężczyźni mają wyższe stężenie cholesterolu we krwi niż kobiety, a około sześćdziesiątego roku życia sytuacja się odwraca.

Cholesterol LDL (oznaczany tylko w pełnym profilu lipidowym)

Koszt: 3.50 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

LDL – (ang. – Low-Density Lipoproteins) niskiej gęstości lipoproteina (tzw. „zły” cholesterol), inaczej beta-lipoproteina.
Powoduje podwyższenie poziomu cholesterolu we krwi przez jego transport z wątroby do tkanek. Lipoproteina LDL jest cząstką, która powstaje z VLDL. Jest ona mniejsza niż VLDL z którego powstała, gdyż jest już pozbawiona trójglicerydów. Zawiera w sobie ok. 20% białka, 50% cholesterolu, 20% fosfolipidów, 10% trójglicerydów. Zawiera w sobie tyle cholesterolu, gdyż jego ilość nie zmniejszała się dotąd. Średni czas życia tej cząstki we krwi wynosi ok. 2 dni. W ok. 70% cząstki te są usuwane przez wątrobę, a w ok. 30% przez inne tkanki i narządy.
Jeśli jej poziom jest zbyt wysoki, to duże ilości cholesterolu odkładają się w komórkach ścian tętniczych, tworząc tam złogi, zwane blaszkami miażdżycowymi i w rezultacie doprowadzając do zwężenia tętnic wieńcowych.
Za korzystny dla zdrowia uważa się niski poziom LDL.

Fosfataza alkaliczna (AP)

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Fosfataza zasadowa (AP) należy do grupy enzymów określanych jako hydrolazy ortofosforanowe odszczepiające monofosforany od reszt organicznych w środowisku silnie zasadowym.
W surowicy krwi pochodzi z następujących źródeł:
* frakcja kostna – 50-60% ogólnego poziomu, zwana również frakcją termolabilną
* frakcja jelitowa – ok. 30% ogółu
* frakcja wątrobowa – 10-20% ogółu
Wartości podwyższone:
* nadmierna aktywność osteoblastów (choroba Pageta, nadczynność przytarczyc, nowotwory pierwotne i przerzutowe kości, niedobór witaminy D)
* upośledzenie wydalania żółci (zamknięcie dróg żółciowych przez kamień lub nowotwór, cholestaza wewnątrzwątrobowa)
* jako objaw paranowotworowy przy wzmożonej produkcji przez niektóre nowotwory.
Wskazania do badania stanowią choroby wątroby i dróg żółciowych oraz choroby kości.
Fizjologicznie wartości podwyższone występują u dzieci w okresie wzrostu, aktywność AP jest wyższa niż u dorosłych.
U kobiet ciężarnych przeważa izoenzym łożyskowy i w ostatnim trymestrze ciąży wartości AP mogą osiągać wysokie wartości.
Wiele leków może powodować przejściowy wzrost jej aktywności w surowicy, także nasłonecznienie i przewlekłe uzależnienie od alkoholu.
Zmniejszenie aktywności występuje w niedożywieniu, celiakii.

GGTP

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Gamma-glutamylotranspeptydaza (γ-glutamylotranspeptydaza; w skrócie GGTP, GGT lub γ-GT) – enzym wskaźnikowy związany z przemianą aminokwasów.
GGTP jest obecna we wszystkich komórkach organizmu z wyjątkiem komórek mięśniowych, jednak enzym obecny w surowicy pochodzi przede wszystkim z wątroby i dróg żółciowych.
Wzrost poziomu GGTP jest zawsze oznaką uszkodzenia wątroby, jeśli towarzyszy mu nieprawidłowy poziom enzymów wątrobowych, takich jak ALT, GLDH (dehydrogenaza glutaminianowa) lub CHE (cholinesteraza). GGTP ma jednak niewielkie znaczenie przy różnicowaniu poszczególnych chorób wątroby. Stężenie GGT zwiększa się drastycznie w przypadku niedrożności wewnątrzwątrobowych lub zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych.
Enzym ten jest bardziej czułym wskaźnikiem żółtaczki cholestatycznej, zapalenia dróg żółciowych i zapalenia pęcherzyka żółciowego niż fosfataza alkaliczna, a podwyższenie jego stężenia występuje wcześniej i utrzymuje się dłużej. Stężenie GGT jest również zwiększone u pacjentów z zapaleniem wątroby pochodzenia infekcyjnego, ze stłuszczeniem wątroby, w ostrym i przewlekłym zapaleniu trzustki oraz u pacjentów przyjmujących leki przeciwdrgawkowe, takie jak fenytoina i fenobarbital. Ponieważ podwyższone stężenia GGT stwierdza się u pacjentów z alkoholową marskością wątroby i w większości próbek surowicy pochodzących od ludzi nadużywających alkoholu, oznaczanie GGT znajduje zastosowanie w rozpoznawaniu alkoholizmu i alkoholowego uszkodzenia wątroby oraz monitorowaniu abstynencji alkoholowej. Enzym ten jest także oznaczany łącznie z cholesterolem HDL w przypadku nadużywania alkoholu, z fosfatazą alkaliczną w przypadku poalkoholowych chorób wątroby oraz łącznie z aminotransferazą asparaginianową przy różnicowaniu zapalenia wątroby u noworodków i atrezji dróg żółciowych.

Trójglicerydy

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Trójglicerydy są tzw. frakcją lipidową we krwi. Krążą one w postaci niewielkich krystaloidów stanowiąc potencjalne zagrożenie dla elastyczności ścian naczyń krwionośnych. Przy podwyższonym poziomie trójglicerydów dochodzi do stwardnienia naczyń, czyli arteriosklerozy (miażdżycy).
Nienormatywne wartości trójglicerydów są zazwyczaj charakterystyczne dla ciąży, przy cukrzycy, chorobach nerek i wątroby, niedoczynności tarczycy, miażdżycy, zaburzeniach przemiany materii, stosowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych, nadużywaniu alkoholu, diecie obfitującej w tłuszcze zwierzęce.
Oznaczenia TG stosuje się w diagnostyce i leczeniu pacjentów z ostrym i przewlekłym zapaleniem trzustki, cukrzycą, nerczycą, niedrożnością zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych i w innych chorobach związanych z metabolizmem lipidów lub różnymi zaburzeniami wewnątrzwydzielniczymi.
Profil przed zabiegiem

Koszt: 187 zł
Cena z rabatem: 168 zł

Pobranie krwi

Koszt: 2.00 zł

Morfologia krwi – 5 diff

Koszt: 10.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Morfologia krwi obwodowej jest kompleksowym badaniem mającym na celu określenie liczby poszczególnych elementów morfotycznych zawartych we krwi. W skład profilu oznaczeń wchodzą następujące parametry: liczba leukocytów wraz z wzorem odsetkowym i bezwzględną liczbą poszczególnych populacji leukocytów (neutrocytów, limfocytów, monocytów, eozynocytów i bazocytów), liczba erytrocytów, stężenie hemoglobiny, wartość hematokrytu, wskaźniki czerwonokrwinkowe (średnia objętość krwinki czerwonej, średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej, średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej, wskaźnik anizocytozy), liczba płytek krwi, wskaźniki płytek krwi (średnia objętość krwinki płytkowej, płytkokryt, wskaźnik anizocytozy). Wchodzące w skład profilu parametry są pomocne w diagnostyce laboratoryjnej niedokrwistości i nadkrwistości, chorób układowych i nowotworowych, zaburzeń hemostazy, infekcji, ostrych i przewlekłych stanów zapalnych, schorzeń mieloproliferacyjnych i limfoproliferacyjnych oraz schorzeń reumatycznych.

Grupa krwi + Rh + alloprzeciwciała

Koszt: 38.00 zł

Czas oczekiwania: 2-3 dni

Grupy krwi — zestawy antygenów, czyli cząsteczek powodujących gwałtowną odpowiedź układu odpornościowego, które występują na powierzchni czerwonych krwinek. W ramach tego samego gatunku może istnieć wiele różnych grup takich antygenów.
Do konfliktu między grupami krwi dochodzi w następujących przypadkach:
* ciąża — jeżeli matka nie posiada pewnych antygenów, obecnych w krwi dziecka, może dojść do reakcji układu odpornościowego czyli konfliktu serologicznego,
* transfuzja krwi — przetoczenie krwi zawierającej niewłaściwe antygeny wywołuje reakcję obronną organizmu (aglutynację – sklejenie krwinek), prowadząc do poważnych powikłań, ze zgonem włącznie.
* przeszczep — podobnie jak w czasie transfuzji konieczne jest zapewnienie zgodności grup krwi, ale ze względu na możliwość odrzutu, pasować muszą również inne antygeny. W efekcie niektórzy pacjenci, np. wymagający przeszczepu szpiku mają szansę na odszukanie odpowiedniego dawcy dopiero wśród milionów niespokrewnionych dawców.
Każdy gatunek ma swój układ grup krwi. W medycynie wyróżnia się ponad dwadzieścia układów grup krwi. Największe znaczenie ze względów praktyki medycznej i diagnostycznej mają:
* układ A B 0
* układ Rh – antygeny C, c, D, E, e
* układ Kell – antygen K, k, Kpa, Kpb

Czas kaolinowo-kefalinowy

Koszt: 9.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

APTT (ang. Activated Partial Thromboplastin Time – czas częściowej tromboplastyny po aktywacji), czas kaolinowo-kefalinowy – podczas badania jeden ze wskaźników krzepliwości krwi, ponieważ jest miarą aktywności osoczowych czynników krzepnięcia XII, XI, IX i VIII. Tworzą one układ wewnątrzpochodny aktywacji protrombiny. APTT zależy także od czynników biorących udział w powstawaniu trombiny (protombiny, czynnika X i V) i konwersji fibrynogenu do fibryny.
Badanie niezbędne w rozpoznawaniu i leczeniu skaz krwotocznych. Wydłużenie czasu APTT może świadczyć o zespole antyfosfolipidowym, skrócenie zaś o nadkrzepliwości (nie ma znaczenia diagnostycznego). Kontrolę APTT stosuje się również podczas leczenia heparyną niefrakcjonowaną.

Przyczyny przedłużenia APTT

* niedobór czynników krzepnięcia: VIII (hemofilia A), IX (hemofilia B), XI (hemofilia C) oraz czynnika X i protrombiny
* afibrynogenemia, hipofibrynogenemia, dysfibrynogenemia
* choroba von Willebranda
* obecność antykoagulantu toczniowego
* leczenie heparyną niefrakcjonowaną lub czasem w czasie leczenia doustnymi antykoagulantami (antagonistami witaminy K)
* zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego (DIC)
* niedobór kininogenu wielkocząsteczkowego i prekalikreiny oraz czynnika XII
* wrodzony lub nabyty niedobór czynnika V
* przy uszkodzeniu wątroby lub niedoborze witaminy K

Podstawowe zastosowanie

* monitorowanie leczenia przeciwkrzepliwego (w trakcie leczenia powinno wynosić 60-90s)
* diagnostyka wrodzonych i nabytych skaz krwotocznych

Protrombina (czas, wskaźnik, INR)

Koszt: 9.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Czas protrombinowy (PT) służy do oceniania zewnątrzpochodnego układu krzepnięcia. Jego wartość jest zależna od stężenia w osoczu krwi takich czynników krzepnięcia jak: czynnik II, czynnik V, czynnik VII, czynnik X i fibrynogenu.

Czas protrombinowy możemy wyrazić jako:

* różnicę w sekundach pomiędzy PT osoby badanej i osocza kontrolnego
* procent aktywności protrombiny wyliczany z krzywej rozcieńczeń osocza prawidłowego
* procentowy wskaźnik czasu protrombinowego – wskaźnik Quicka
* współczynnik czasu protrombinowego wyrażony w sekundach
* międzynarodowy współczynnik znormalizowany – INR

Wartości prawidłowe

* 13 – 17 sek.
* 0,9-1,3 INR (2-4 INR zakres terapeutyczny)
* 80%-120% wskaźnik Quicka

Wydłużenie czasu protrombinowego

* wrodzone niedobory czynników II, V, VII, X
* przewlekłe choroby miąższu wątroby
* leczenie antagonistami witaminy K
* niedobory witaminy K
* doustne środki antykoagulacyjne
* DIC
* znaczne niedobory fibrynogenu
* dysfibrynogenemie
* białaczka
* mocznica
* choroba Addisona-Biermera
* niesteroidowe leki przeciwzapalne
* zatrucie pochodnymi kumaryny (np. trutką na szczury)

Skrócenie czasu protrombinowego

* zakrzepica
* trombofilia
* zwiększona aktywność czynnika VII
* okres okołoporodowy

Glukoza

Koszt: 6.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Glukoza jest ważnym składnikiem, który dostarcza organizmowi energię. Źródłem glukozy w organizmie są: podaż egzogenna z pożywieniem, magazyny glikogenu w organizmie oraz endogenna glukoneogeneza.
Wskazania:
* kontrolne badanie profilaktyczne;
* rozpoznanie i kontrola leczenia cukrzycy;
* pacjenci z grup ryzyka: osoby starsze, wywiady rodzinne pod kątem występowania cukrzycy, nadwaga, hiperlipidemia, nadciśnienie;
* objawy cukrzycy: utrata masy ciała, pragnienie, wielomocz, senność, świąd sromu; zapalenie żołędzi prącia;
* ciąża;
* choroby podstawowe i ich leczenie;
* podejrzenie hipoglikemii;
* śpiączka o niejasnej przyczynie;
* różnicowanie glukozurii pochodzenia nerkowego.

Kreatynina

Koszt: 8.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Kreatynina jest produktem metabolizmu kreatyny i fosfokreatyny, które obecne są prawie wyłącznie w mięśniach i jest zbytecznym produktem przemiany materii wydalanym przez nerki, głównie drogą filtracji kłębkowej. Stężenie kreatyniny w osoczu u zdrowej osoby jest dość stałe, niezależnie od podaży wody, wysiłku fizycznego i wielkości produkcji moczu. Dlatego też zwiększone wartości kreatyniny w osoczu zawsze wskazują na zmniejszone wydalanie, np.: nieprawidłową funkcję nerek. Klirens kreatyniny umożliwia dość dobrą ocenę wskaźnika przesączania kłębkowego (GFR), który umożliwia lepsze wykrywanie chorób i monitorowanie funkcji nerek.
Oznaczanie kreatyniny wykorzystywane jest w diagnozowaniu i leczeniu chorób nerek, jest także pomocne w ocenie czynności kłębuszków nerkowych i w monitorowaniu efektywności dializy. Poziom kreatyniny w surowicy nie ulega zmianie we wczesnej niewydolności nerek i zmienia się wolniej niż stężenie azotu mocznika we krwi (BUN) w trakcie hemodializy w niewydolności nerek.
W przypadku schorzeń pozanerkowych, gdy obecne są przeszkody w drogach moczowych, np. w nowotworach, kamicy nerkowej i w zespole objawów powodowanych przewlekłym zapaleniem stercza, występuje podwyższone stężenie zarówno kreatyniny, jak i mocznika.
Stężenie kreatyniny w surowicy zależy od wieku, masy ciała i płci i może być zmniejszone u osób w starszym wieku, o względnie małej masie mięśniowej, wyniszczonych lub po amputacjach kończyn. Stężenie kreatyniny w surowicy uznawane jako prawidłowe nie wyklucza możliwości zmniejszenia wydolności nerek.
U każdego pacjenta, który wykona badanie poziomu kreatyniny w naszym laboratorium zostanie bezpłatnie oznaczony poziom GFR (MDRD). Zgodnie z zaleceniami konsultanta ds. nefrologii ilościowo podawane będą jedynie wyniki GFR poniżej 60 ml/min/1,73m2.
Przewlekłą chorobę nerek u danej osoby z prawidłową filtracją kłębuszkową można rozpoznać, jeżeli wyniki innych badań dodatkowych wskazują na uszkodzenie narządu. Jednak stwierdzenie samej obniżonej filtracji kłębuszkowej poniżej pewnej granicy (wg przytaczanych wytycznych za wartość graniczną przyjęto GFR < 60 ml/min/1,73 m2) jest podstawą do rozpoznania przewlekłej choroby nerek, niezależnie od tego, czy u danej osoby stwierdza się odchylenia w innych badaniach dodatkowych. Dlatego też przy ustalaniu danego stadium przewlekłej choroby nerek bezwzględnie trzeba wziąć pod uwagę nie tylko wielkość filtracji kłębuszkowej, ale także obecność lub brak odchyleń od normy w pozostałych badaniach dodatkowych. W podziale przewlekłych chorób nerek wyróżnia się 5 ich stadiów.
Podstawą podziału na ściśle zdefiniowane stadia przewlekłej niewydolności nerek jest wielkość filtracji kłębuszkowej; zgodnie z tym kryterium występują:
* stadium I GFR > 90 ml/min/1,73 m2;
* stadium II GFR: 60–89 ml/min/1,73 m2;
* stadium III GFR: 30–59 ml/min/1,73 m2;
* stadium IV GFR: 15–29 ml/min/1,73 m2;
* stadium V GFR < 15 ml/min/1,73 m2; leczenie nerkozastępcze (przewlekła niewydolność nerek).
Podział ten wymaga komentarza. Jak to wcześniej wielokrotnie podkreślano, podstawą rozpoznania przewlekłej choroby nerek jest występowanie objawów uszkodzenia nerek i/lub obniżenie wielkości filtracji kłębuszkowej. Z tego względu, aby u osób, u których GFR odpowiada stadiom I i II, można było rozpoznać przewlekłą chorobę nerek, trzeba równocześnie stwierdzić wymieniane wcześniej cechy uszkodzenia nerek. Dlatego też stwierdzenie u danej osoby GFR w granicach 60––89 ml/min/1,73 m2 oraz objawów wskazujących na uszkodzenie nerek upoważnia do rozpoznania przewlekłej choroby nerek. Natomiast stwierdzenie takich właśnie wartości filtracji kłębuszkowej bez innych cech uszkodzenia nerek określa się jako zmniejszoną filtracją kłębuszkową. Jest to zjawisko często obserwowane u osób w podeszłym wieku. Jednak stwierdzenie filtracji kłębuszkowej poniżej 60 ml/min/1,73 m2, niezależnie od tego, czy równocześnie występują cechy uszkodzenia nerek czy też nie, jednoznacznie upoważnia do rozpoznania przewlekłej choroby nerek. Stanowisko takie wynika z faktu, że powyższe wartości filtracji kłębuszkowej odpowiadają uszkodzeniu ponad 50% czynnego miąższu nerek. Jak już podkreślono, podstawą podziału przewlekłych chorób nerek na odpowiednie stadia jest wielkość filtracji kłębuszkowej. Dlatego też, aby dokonać kwalifikacji chorego, należy oznaczyć u niego wartość GFR.

Potas

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Potas (K) uczestniczy w procesach przewodnictwa nerwowego i mięśniowego (odgrywa ważną rolę dla mięśnia sercowego).
Zbyt niskie lub zbyt wysokie stężenie potasu jest powodem zaburzeń i przewodzenia. Znaczenie badania potasu: informuje o równowadze elektrolitowej, a także zależnym od niej funkcjonowaniu komórek mięśniowych i nerwowych, szczególnie ważny dla regularności rytmu serca. Wartości nieprawidłowe potasu: biegunka, choroby nerek, uszkodzenie komórek prowadzące do uwolnienia do surowicy krwi jonów potasu z wnętrza komórki; z tego powodu obserwuje się fałszywie zawyżone wyniki w hemolizie.

Sód

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Jon sodowy jest głównym kationem płynu pozakomórkowego.
Prawidłowy poziom sodu w organiźmie zapewnia układ hormonalnej regulacji wydalania sodu i wody : system renina-angiotensyna-aldosteron-wazopresyna oraz przedsionkowy czynnik natriuretyczny ANF.Badanie stężenia sodu jest wykorzystywane w diagnostyce i monitorowaniu zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.
Pierwiastek ten reguluje gospodarkę wodną w organizmie, zapewnia dzięki temu napięcie tkanek, a tym samym jędrność naszej skórze.
Niedobór:
* odwodnienie
* obniżenie ciśnienia krwi
* bóle głowy
* zaburzenia koncentracji
* utrata apetytu
* drgania mięśni
* kłopoty z pamięcią
Nadmiar:
* nadciśnienie
* obrzęki
Funkcje:
* razem z potasem i chlorem odpowiada za prawidłową gospodarkę płynami w organizmie i pomaga utrzymać właściwą równowagę kwasowo-zasadową
* reguluje ciśnienie osmotyczne w płynie zewnątrzkomórkowym
* zapobiega powstawaniu kamieni nerkowych
* zwiększa wydzielanie soków trawiennych
* podnosi ciśnienie tętnicze krwi
* razem z potasem pełni ważną rolę w przenoszeniu impulsów nerwowych
* poprawia nastrój szczególnie u ludzi z niskim ciśnieniem
* zapobiega udarom serca
* reguluje skurcze i rozkurcze mięśni w tym mięśnia sercowego

HIV combo (przeciwciała/antygen)

Koszt: 40.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

HBs antygen Qualitaive 2 generacji (wzw typu B)

Koszt: 20.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

HCV przeciwciała (wzw typu C)

Koszt: 35.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Profil równowaga hormonalna

Koszt: 200 zł
Cena z rabatem: 180 zł

Pobranie krwi

Koszt: 2.00 zł

Estradiol E2

Koszt: 24.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

FSH (hormon folikulotropowy, folitropina)

Koszt: 24.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

LH (hormon luteinizujący, lutropina)

Koszt: 24.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Progesteron

Koszt: 24.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Prolaktyna

Koszt: 24.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Testosteron całkowity

Koszt: 25.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

DHEA-S 

Koszt: 35.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

TSH 4-tej generacji (tyreotropina)

Koszt: 18.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Najczulszym badaniem mówiącym o wydzielaniu hormonów przez tarczycę jest badanie TSH. To badanie jest tak czułe, że pokazuje nawet bezobjawowe zaburzenia czynności tarczycy, również takie, gdzie FT3 i FT4 są w normie.
Przy nadczynności (nadmiernej produkcji) tarczyca produkuje hormony zazwyczaj bez udziału TSH, dlatego jego poziom jest niski .
Przy niedoczynności (niedostatecznej produkcji) na odwrót – wysoki.
Jego wadą jest dość duża „bezwładność” – wolno zmienia się jego poziom – dlatego powtarzanie badań w krótkich okresach czasu, zwłaszcza tuż po zmianie leczenia jest bez sensu – wynik będzie dotyczył nie aktualnego stanu ale sprzed miesiąca.

Niskie TSH:

Aby potwierdzić chorobę tarczycy (zazwyczaj nadczynność tarczycy) u osób z niskim TSH stosujemy oznaczenia wolnych hormonów tarczycy FT3 albo/i FT4. W nadczynności przeważnie wyniki są podwyższone.
Są to mniej czułe badania, ale mają też zalety – np. szybciej też zmienia się ich poziom w odpowiedzi na bodźce – np. zmianę leków. Często wystarcza tylko jedno z nich – które – decyduje lekarz.
Istnieje pojęcie tzw podklinicznej (subklinicznej) nadczynności tarczycy – tylko obniżone TSH a pozostałe hormony w normie.

TSH w normie:

Oznaczanie innych hormonów w przypadku prawidłowego TSH zazwyczaj jest niecelowe.
Odstępstwa od tej reguły oczywiście są i wynikają z ograniczeń opisanych powyżej – “bezwładności” przy nagłym rzucie choroby lub obecności pozatarczycowych czynników wpływających na poziom TSH.
Jeżeli jednak oznaczyliśmy FT3 lub FT4 mimo prawidłowego TSH i braku czynników zaburzających poziom TSH – oznaczenia te oczywiście powinny być prawidłowe. Jeżeli nie są – najczęściej mamy do czynienia z zaburzeniem oznaczenia FT3/FT4 z powodów pozatarczycowych.
FT3 – zdarza się nieco podwyższony lub granicznie wysoki poziom w stanach umiarkowanego niedoboru jodu. Towarzyszy temu  prawidłowy, ale też  granicznie wysoki  poziom TSH
Odwrotnie – niski-graniczny poziom  FT3 z niskim-granicznym poziomem TSH zdarza się u osób leczonych hormonami tarczycy, często w submaksymalnych dawkach. Jest to efekt mechanizmów fizjologicznych – tkankowej konwersji T4 do T3 i tkankowej inaktywacji hormonów tarczycy.

Wysokie TSH:

Zazwyczaj świadczy o niedoczynności tarczycy.
Jeżeli objawy pacjenta się z tym nie zgadzają – możemy oznaczyć FT4.
Jeżeli nie ma wątpliwości co do rozpoznania niedoczynności – nie jest to konieczne. FT4 to mniej czułe badanie i w przypadku niewielkich przekroczeń TSH zazwyczaj jest w normie (tzw subkliniczna niedoczynność). Oznaczenie FT4 w tej sytuacji służy do wykluczenia tzw II-rzędowej nadczynności tarczycy .
Oznaczenie FT3 w niedoczynności ma mniejszą wartość. W tej chorobie jest mało czułym oznaczeniem gdyż adaptacyjnie wzrasta obwodowa przemiana T4 i w T3. W niedoczynności tarczycy FT3 często jest prawidłowe a w niedoczynności z niedoboru jodu może być wysokie lub podwyższone.
Profil anemia

Koszt: 128 zł
Cena z rabatem: 115 zł

Pobranie krwi

Koszt: 2.00 zł

Leukogram (ocena mikroskopowa)/ rozmaz ręczny krwi obwodowej

Koszt: 18.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Leukogram – rozmaz krwinek białych; określenie liczby każdego rodzaju krwinek białych w jednostce objętości. W rozmazach krwi obwodowej ludzi zdrowych obserwuje się wyłącznie dojrzałe formy leukocytów, z niewielkim odsetkiem granulocytów z jądrem pałeczkowatym.
U noworodka rozmaz krwi jest zbliżony do rozmazu osób dorosłych, jednak cechuje się zwększoną liczbą neutrofili wielojądrzastych. Szybko jednak u noworodka pojawia się leukocytoza do 15 000/mm3 z limfocytozą osiągającą 8 000/ mm3. Powrót do “dorosłego” rozmazu następuje między 4 a 8 rokiem życia.
Zmiany w leukogramie mogą polegać na wzroście lub spadku liczby określonych postaci leukocytów albo na pojawianiu się we krwi obwodowej prekursorowych komórek szeregu granulopoezy lub limfopoezy względnie innych komórek nieprawidłowych
Przesunięcicie w lewo (odczynowe): we krwi stwierdza się młodsze postacie komórek należące do układu granulocytarnego (metamielocyty, mielocyty, promielocyty):
* ostre choroby zakaźne i zakażenia
* kwasica, stany śpiączkowe
* wysiłek fizyczny
Przesunięcie w lewo (patologiczne): we krwi obwodowej stwierdza się młodsze postacie komórek układu granulocytarnego (metamielocyty, mielocyty, promielocyty, mieloblasty) oraz komórki układu erytroblastycznego (erytroblasty kwasochłonne i wielobarwliwe), których nie stwierdza się we krwi obwodowej w warunkach prawidłowych:
* przewlekła białaczka szpikowa
* mielofibroza
* przerzuty nowotworów złośliwych do kości
Przesunięcie w prawo: we krwi obwodowej pojawiają się granulocyty hipersegmentowe
* niedokrwistość megaloblastyczna
* choroby nerek i wątroby
* stany niedożywienia
* stany po przetoczeniu krwi

Morfologia krwi – 5 diff

Koszt: 10.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Morfologia krwi obwodowej jest kompleksowym badaniem mającym na celu określenie liczby poszczególnych elementów morfotycznych zawartych we krwi. W skład profilu oznaczeń wchodzą następujące parametry: liczba leukocytów wraz z wzorem odsetkowym i bezwzględną liczbą poszczególnych populacji leukocytów (neutrocytów, limfocytów, monocytów, eozynocytów i bazocytów), liczba erytrocytów, stężenie hemoglobiny, wartość hematokrytu, wskaźniki czerwonokrwinkowe (średnia objętość krwinki czerwonej, średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej, średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej, wskaźnik anizocytozy), liczba płytek krwi, wskaźniki płytek krwi (średnia objętość krwinki płytkowej, płytkokryt, wskaźnik anizocytozy). Wchodzące w skład profilu parametry są pomocne w diagnostyce laboratoryjnej niedokrwistości i nadkrwistości, chorób układowych i nowotworowych, zaburzeń hemostazy, infekcji, ostrych i przewlekłych stanów zapalnych, schorzeń mieloproliferacyjnych i limfoproliferacyjnych oraz schorzeń reumatycznych.

OB, Odczyn Biernackiego, opadanie krwinek

Koszt: 6.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Miara szybkości opadania krwinek czerwonych w jednostce czasu. Odczyn Biernackiego
jest badaniem nieprecyzyjnym i nieswoistym to znaczy, że nie jest typowe dla jakiegoś określonego
schorzenia i zwykle wykonywane jest w połączeniu z innymi badaniami.
OB jest podwyższone:
– w ciąży, w okresie połogu, podczas miesiączki, podczas stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych oraz po spożyciu posiłku;
– reakcje zapalne, dysproteinemie, choroby nowotworowe, zespół nerczycowy

Ferrytyna

Koszt: 30.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Ferrytyna
-najważniejszy skladnik do oceny gospodarki Fe;
– pozwala ocenic pule żelaza zapasowego – (utajony niedobór żelaza).

Wskazania do oznaczania:

– niedobór żelaza
– grupy ryzyka (krwiodawcy, kobiety w ciazy, dializowani, wegetarianie)
– stany przeładowania żelaza
– kontrola substytucji Fe i terapii Epo
Ferrytyna to białko kompleksujące jony żelaza Fe3+ i przechowujące je w wątrobie.
Ferrytyna pełni istotną funkcję we wszystkich żywych organizmach utrzymując żelazo w dostępnej i nieszkodliwej formie.

TIBC – całkowita zdolność wiązania żelaza (tylko z oznaczeniem żelaza)

Koszt: 10.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

TIBC jest miarą stężenia w surowicy transferyny, specyficznego białka transportującego żelazo. Do 40% transferyny jest związane z żelazem.

Wskazania do oznaczenia:

•     zwiększone stężenie żelaza w surowicy;
•     zmniejszone stężenie żelaza w surowicy.
1. Wykonujemy równolegle z oznaczeniem stężenia żelaza w przypadku różnicowania przyczyny niedokrwistości.
2. Przy podejrzeniu nadmiernego odkładania żelaza w organizmie.
3. Przy podejrzeniu chorób zapalnych i nowotworowych.

Wartości podwyższone mogą wskazywać na:

•     uszkodzenie wątroby;
•     w rzeczywistym niedoborze żelaza
•     niedokrwistość hemolityczną;
•     nadmierną podaż żelaza;
•     ostrą i przewlekłą utratę krwi.

Wartości obniżone mogą wskazywać na:

•     ostre i przewlekłe zakażenia;
•     zespół nerczycowy;
•     niedokrwistość hemolityczną; aplastycznej, Addisona-Biermera
•     reumatoidalne zapalenie stawów.
•     Choroby nowotworowe
•     Choroby zapalne
•     w częstych transfuzjach krwi

Witamina B12 – kobalamina

Koszt: 30.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Witamina B12 (kobalamina, cyjanokobalamina)jako jedyna z witamin rozpuszczalnych w wodzie, która może być gromadzona w oraniźmie. Objawy jej niedoboru mogą pojawić się dopiero po 5 latach od wyczerpania zapasów. Niezbyt dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, potrzebuje odpowiedniej ilości wapnia do prawidłowej absorpcji i właściwego działania w organiźmie.

Witamina B12:

– bierze udział w produkcji krwinek czerwonych;
– bierze udział w  proces syntezy metioniny (wspomaga metabolizm homocysteiny);
– wspomaga wzrost i zwiększa apetyt u dzieci;
– przeciwdziała wyczerpaniu organizmu;
– utrzymuje w dobrej formie układ nerwowy;
– bierze udział w prawidłowym metaboliźmie tłuszczów, węglowodanów i białek;
– łagodzi drażliwość;
– zwiększa zdolność koncentracji, poprawia pamięć i równowagę wewnętrzną;
– pomaga w zapobieganiu nowotworom wywołanym paleniem tytoniu.

Najlepsze naturalne źródła:

wątroba, wieprzowina, wołowina, jaja, mleko, ser, ryby.

Żelazo

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Żelazo bierze udział w różnych istotnych procesach zachodzących w organiźmie, od mechanizmów utleniania w komórkach, do procesów transportu i dostarczania tlenu do komórek. Pierwiastek ten jest składnikiem chromoprotein transportujących tlen — hemoglobiny i mioglobiny — oraz licznych enzymów, takich jak oksydaza cytochromowa i peroksydazy. Reszta obecnego w organizmie żelaza jest składnikiem flawoprotein, protein siarkowożelazowych oraz ferrytyny pełniącej funkcje magazynowe i transferyny pełniącej funkcje transportowe. Stężenie żelaza mierzone w surowicy wynika głównie z obecności Fe(III) związanego z transferyną z osocza i nie uwzględnia żelaza obecnego w osoczu pod postacią wolnej hemoglobiny.
Stężenie żelaza w surowicy jest zmniejszone u wielu, ale nie u wszystkich pacjentów z anemią spowodowaną niedoborem żelaza, w ostrych lub przewlekłych chorobach zapalnych, takich jak ostra infekcja, immunizacja i zawał mięśnia sercowego, przy ostrym lub świeżym krwotoku, przy guzie złośliwym, przy kwashiorkorze, w późnym okresie ciąży, podczas menstruacji i w nerczycy. Stężenie żelaza w surowicy znacząco maleje u pacjentów, którzy zaczynają reagować na specjalną terapię anemii spowodowanych innymi przyczynami, np. leczenie anemii złośliwej za pomocą witaminy B12.
Większe od normalnego stężenie żelaza występuje w zaburzeniach wywołanych nadmiarem żelaza, takich jak hemochromatoza, oraz w ostrym zatruciu żelazem po doustnym lub pozajelitowym podaniu żelaza. Poziom żelaza może być również zwiększony w ostrym zapaleniu wątroby, zatruciu ołowiem, ostrej białaczce, talasemii lub antykoncepcji doustnej.

Kał krew utajona

Koszt: 20 zł

Profil dolegliwości brzuszne

Koszt: 126 zł
Cena z rabatem: 113 zł

Pobranie krwi

Koszt: 2.00 zł

Morfologia krwi – 5 diff

Koszt: 10.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Morfologia krwi obwodowej jest kompleksowym badaniem mającym na celu określenie liczby poszczególnych elementów morfotycznych zawartych we krwi. W skład profilu oznaczeń wchodzą następujące parametry: liczba leukocytów wraz z wzorem odsetkowym i bezwzględną liczbą poszczególnych populacji leukocytów (neutrocytów, limfocytów, monocytów, eozynocytów i bazocytów), liczba erytrocytów, stężenie hemoglobiny, wartość hematokrytu, wskaźniki czerwonokrwinkowe (średnia objętość krwinki czerwonej, średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej, średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej, wskaźnik anizocytozy), liczba płytek krwi, wskaźniki płytek krwi (średnia objętość krwinki płytkowej, płytkokryt, wskaźnik anizocytozy). Wchodzące w skład profilu parametry są pomocne w diagnostyce laboratoryjnej niedokrwistości i nadkrwistości, chorób układowych i nowotworowych, zaburzeń hemostazy, infekcji, ostrych i przewlekłych stanów zapalnych, schorzeń mieloproliferacyjnych i limfoproliferacyjnych oraz schorzeń reumatycznych.

OB, Odczyn Biernackiego, opadanie krwinek

Koszt: 6.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Miara szybkości opadania krwinek czerwonych w jednostce czasu. Odczyn Biernackiego
jest badaniem nieprecyzyjnym i nieswoistym to znaczy, że nie jest typowe dla jakiegoś określonego
schorzenia i zwykle wykonywane jest w połączeniu z innymi badaniami.
OB jest podwyższone:
– w ciąży, w okresie połogu, podczas miesiączki, podczas stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych oraz po spożyciu posiłku;
– reakcje zapalne, dysproteinemie, choroby nowotworowe, zespół nerczycowy

Mocz – badanie ogólnie, osad mikroskopowy

Koszt: 10.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Badanie ogólne moczu dostarcza informacji o stanie czynnościowym nerek i wielu innych narządów. Badanie to obejmuje ocenę właściwości fizykochemicznych moczu oraz ocenę mikroskopowa osadu zagęszczonego dwudziestokrotnie poprzez wirowanie.

Zobacz jak przygotować się do badania moczu.

Kał – Helicobacter pylori (antygen)

Koszt: 35.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Helicobacter pylori powoduje zapalenie żołądka typu B oraz chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy. Obecność antygenów Helicobacter pylori w kale jest wskaźnikiem aktualnego zakażenia tymi bakteriami, natomiast ich zanik świadczy o skutecznym usunięciu drobnoustrojów.
Bakteria helicobacter pylori penetruje warstwę śluzową żołądka gospodarza i przylega do powierzchni komórek epitelialnych śluzówki żołądka. Przy pomocy enzymu ureazy produkuje z mocznika amoniak, który neutralizuje kwas żołądkowy, co pozwala jej na przeżycie. Namnaża się, migruje i tworzy miejsce zakażenia.
W wyniku zniszczenia śluzówki, procesu zapalnego i śmierci komórek śluzówki dochodzi do powstania owrzodzenia żołądkowego.

Kał – Lamblia (metoda EIA)

Koszt: 30.00 zł

Czas oczekiwania: 2-3 dni

Giardia lamblia jest pasożytem z rodziny wiciowców, powszechnie występującym w umiarkowanych szerokościach geograficznych, tak samo często w krajach wysoko rozwiniętych jak i rozwijających się. Najczęstszym sposobem zakażenia jest picie skażonej wody. Cysty tego pasożyta mogą przetrwać w wodzie do 3 miesięcy.
Giardia lamblia oporne są na chlor!
Zakażenie częściej występuje u dzieci niż u dorosłych.

Objawy zakażenia

Zespoły objawowe zależą od głównego umiejscowienia i rozmnażania się pasożyta. Są różne, zależą od wieku i stanu wydolności układu immunologicznego, a także rodzaju szczepu Giardia.
U dzieci – nawracające, przewlekłe bóle brzucha, nasilające się po jedzeniu, częste, okresowe biegunki – zwykle występuje wodnista biegunka, ogólne osłabienie i podżółtaczkowe zabarwienie oczu – to najczęstsze objawy umiejscowienia się lamblii w dwunastnicy i drogach żółciowych dziecka.
U dorosłych nudności, brak apetytu, gwałtowne, wodniste, sfermentowane stolce, wiatry, niewielka gorączka, wzdęcia, kurczowe bóle brzucha, niekiedy w okolicy pęcherzyka żółciowego.
Kał nie zawiera ropy, ani krwi.
W przypadku rozległego zakażenia rozwija się ostra lub przewlekła biegunka, może dojść do gorszego wchłaniania z przewodu pokarmowego a tym samym niedożywienia organizmu i spadku masy ciała, do rozlanych bólów nadbrzusza lub lekkiego zapalenia pęcherzyka żółciowego.
Obecność pasożytów może być również przyczyną pojawiania się dolegliwości na tle alergicznym lub ich nasilania. Wtedy nie należy leczyć samej alergii. Należy sięgnąć do jej przyczyny i oczyścić organizm z pasożytów i pilnie przywracać prawidłową mikroflorę.
Aby wytępić pasożyty, kuracji muszą się poddać wszyscy członkowie najbliższej rodziny chorego dziecka oraz domowe zwierzęta!

Kał – Pasożyty (mikroskopowo)

Koszt: 18.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Badanie to umożliwia wykrycie: pierwotniaków (ameby, wiciowce) oraz pasożytów jelitowych, w tym robaków obłych (glista, tęgoryjec dwunastniczy, węgorek, włosogłówka, owsiki) i płaskich (przywry, bilharcja, tasiemiec). Wśród ameb jedynym patogenem jest Entamoeba histolytica – jej wykrycie Może wymagać zastosowania środków przeczyszczających.

CRP ultra (białko ostrej fazy) /ilościowo/

Koszt: 15.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Białko C-reaktywne jest produkowane w wątrobie pod wpływem cytokin zapalnych i wydzielane do krwi.
Powstaje ono także w ścianie tętnic, zwłaszcza w zmienionej miażdżycowo błonie wewnętrznej.
Stężenie tego białka wzrasta w ciągu kilku godzin od zakażenia, co czyni je bardzo przydatnym wskaźnikiem do monitorowania stanu zapalnego.
CRP należy do białek ostrej fazy. Zmiany jego stężenia często wyprzedzają objawy kliniczne w tym gorączkę. Zmiany CRP są wykrywalne już po 6-8 godzinach, osiągając wartości maksymalne po 24-72 godzinach. Okres półtrwania CRP wynosi jedynie kilka godzin i dlatego jest to bardzo dobry parametr do klinicznego monitorowania stanu ostrej fazy. Poziom 1000-krotnie przekraczający wartości wyjściowe spotyka się w wyniku zawału serca, urazów, nowotworów złośliwych, po interwencji chirurgicznej.
Obniża się relatywnie tak szybko jak cofa się stan zapalny, dlatego też stosuje się go do oceny efektywności terapii.
CRP oznaczane w niskim zakresie jego stężeń metodami o dużej czułości analitycznej (hsCRP) odzwierciedla stan zapalny o niewielkim nasileniu, któremu przypisuje się istotny udział w patogenezie miażdżycy.
Podstawowe stężenie CRP jest niezależnym czynnikiem ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca, udar niedokrwienny czy nagła śmierć sercowa. Stężenie CRP wykazuje związek z nadciśnieniem tętniczym oraz zaburzeniami metabolicznymi towarzyszącymi otyłości brzusznej (małe stężenie cholesterolu HDL, hiperglikemia), będąc niezależnym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego w tych grupach chorych. Zwiększone stężenie CRP koreluje także z ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2, a u osób już chorujących – z ryzykiem sercowo-naczyniowym. CRP jest rekomendowane jako wskaźnik ryzyka sercowo-naczyniowego.
Oznaczenia hsCRP mają służyć do oceny ryzyka u osób wolnych od objawów chorób sercowo-naczyniowych oraz u chorych ze stabilną dławicą piersiową. Przy interpretacji wyników stosuje się następujące wartości decyzyjne:
– 1-3 mg/l – ryzyko umiarkowane
– >3 mg/l – ryzyko duże
Przyjmuje się, że stężenie CRP powyżej 10 mg/l identyfikuje chorych ze zwiększonym ryzykiem zawału serca i zgonu, natomiast stężenia w zakresie 3-10 mg/l są związane z pośrednim ryzykiem i większą częstością nawrotów incydentów sercowo – naczyniowych.
Badania hsCRP dla oceny ryzyka sercowo-naczyniowego należy wykonywać w okresie wolnym od objawów choroby niedokrwiennej serca i schorzeń mogących wywołać reakcję zapalną. Oznaczenie hsCRP należy wykonać dwukrotnie, w odstępie dwóch tygodni i interpretować średnią z dwóch uzyskanych wyników.
Profil dla aktywnych

Koszt: 255 zł
Cena z rabatem: 229 zł

Pobranie krwi

Koszt: 2.00 zł

Morfologia krwi – 5 diff

Koszt: 10.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Morfologia krwi obwodowej jest kompleksowym badaniem mającym na celu określenie liczby poszczególnych elementów morfotycznych zawartych we krwi. W skład profilu oznaczeń wchodzą następujące parametry: liczba leukocytów wraz z wzorem odsetkowym i bezwzględną liczbą poszczególnych populacji leukocytów (neutrocytów, limfocytów, monocytów, eozynocytów i bazocytów), liczba erytrocytów, stężenie hemoglobiny, wartość hematokrytu, wskaźniki czerwonokrwinkowe (średnia objętość krwinki czerwonej, średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej, średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej, wskaźnik anizocytozy), liczba płytek krwi, wskaźniki płytek krwi (średnia objętość krwinki płytkowej, płytkokryt, wskaźnik anizocytozy). Wchodzące w skład profilu parametry są pomocne w diagnostyce laboratoryjnej niedokrwistości i nadkrwistości, chorób układowych i nowotworowych, zaburzeń hemostazy, infekcji, ostrych i przewlekłych stanów zapalnych, schorzeń mieloproliferacyjnych i limfoproliferacyjnych oraz schorzeń reumatycznych.

OB, Odczyn Biernackiego, opadanie krwinek

Koszt: 6.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Miara szybkości opadania krwinek czerwonych w jednostce czasu. Odczyn Biernackiego
jest badaniem nieprecyzyjnym i nieswoistym to znaczy, że nie jest typowe dla jakiegoś określonego
schorzenia i zwykle wykonywane jest w połączeniu z innymi badaniami.
OB jest podwyższone:
– w ciąży, w okresie połogu, podczas miesiączki, podczas stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych oraz po spożyciu posiłku;
– reakcje zapalne, dysproteinemie, choroby nowotworowe, zespół nerczycowy

Mocz – badanie ogólnie, osad mikroskopowy

Koszt: 10.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Badanie ogólne moczu dostarcza informacji o stanie czynnościowym nerek i wielu innych narządów. Badanie to obejmuje ocenę właściwości fizykochemicznych moczu oraz ocenę mikroskopowa osadu zagęszczonego dwudziestokrotnie poprzez wirowanie.

Zobacz jak przygotować się do badania moczu.

Chlorki (Cl)

Koszt: 10.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Ferrytyna

Koszt: 30.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Ferrytyna
-najważniejszy skladnik do oceny gospodarki Fe;
– pozwala ocenic pule żelaza zapasowego – (utajony niedobór żelaza).

Wskazania do oznaczania:

– niedobór żelaza
– grupy ryzyka (krwiodawcy, kobiety w ciazy, dializowani, wegetarianie)
– stany przeładowania żelaza
– kontrola substytucji Fe i terapii Epo
Ferrytyna to białko kompleksujące jony żelaza Fe3+ i przechowujące je w wątrobie.
Ferrytyna pełni istotną funkcję we wszystkich żywych organizmach utrzymując żelazo w dostępnej i nieszkodliwej formie.

Fosfor

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Większość fosforanów w osoczu i surowicy krwi występuje w postaci nieorganicznej (Pi), około 15% jest związane z białkami, natomiast reszta występuje w formie kompleksów lub wolnych jonów fosforanowych. Stężenie fosforanów w surowicy zależne jest od diety oraz zmian w wydzielaniu hormonów takich jak PTH. Wewnątrz komórek fosforany występują przede wszystkim jako fosforany organiczne. Niewielką procentowo, ale niezwykle ważną frakcję stanowią jednak fosforany nieorganiczne, biorące udział w reakcjach związanych z wytwarzaniem energii metabolicznej jako substraty w procesie fosforylacji oksydacyjnej. Około 85% zawartości fosforanów pozakomórkowych występuje w postaci Pi jako hydroksyapatyt, stanowiąc ważny składnik kości.
Niedobór fosforanów jest stosunkowo częsty u pacjentów szpitalnych i występuje u około 30% pacjentów chirurgicznych. Niedobór fosforanów jest powodowany przez zmniejszone spożycie lub przyswajanie fosforanów, występujące np. przy niedoborze witaminy D, złym wchłanianiu pokarmu, doustnym przyjmowaniu związków wiążących fosforany i nadmiarze pierwotnego PTH, zwiększone wydalanie, występujące np. przy nadmiarze wtórnego PTH, w okresie po przeszczepieniu nerki i przy ponownym karmieniu wygłodzonych pacjentów; bądź też przy zmianie dystrybucji fosforanu, np. w przypadku hiperalimentacji czy powrotu do zdrowia po cukrzycowej kwasicy ketonowej lub alkalozie oddechowej.
Nadmiar fosforanów jest powodowany przez zwiększone spożycie, możliwe w przypadku terapii dożylnej i wlewów fosforanowych, zmniejszone wydalanie, jak w przypadku ostrej lub przewlekłej niewydolności nerek, niskiego poziomu PTH lub odporności na działanie PTH i toksyczności witaminy D, bądź też przez zmianę dystrybucji fosforanów występującą np. przy lizie komórek rakowych, rozpadzie mięśni prążkowanych czy udarze cieplnym.

Glukoza

Koszt: 6.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Glukoza jest ważnym składnikiem, który dostarcza organizmowi energię. Źródłem glukozy w organizmie są: podaż egzogenna z pożywieniem, magazyny glikogenu w organizmie oraz endogenna glukoneogeneza.
Wskazania:
* kontrolne badanie profilaktyczne;
* rozpoznanie i kontrola leczenia cukrzycy;
* pacjenci z grup ryzyka: osoby starsze, wywiady rodzinne pod kątem występowania cukrzycy, nadwaga, hiperlipidemia, nadciśnienie;
* objawy cukrzycy: utrata masy ciała, pragnienie, wielomocz, senność, świąd sromu; zapalenie żołędzi prącia;
* ciąża;
* choroby podstawowe i ich leczenie;
* podejrzenie hipoglikemii;
* śpiączka o niejasnej przyczynie;
* różnicowanie glukozurii pochodzenia nerkowego.

Kinaza kreatynowa CK

Koszt: 15.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Kinaza kreatynowa jest enzymem występującym głównie w mięśniu sercowym, mięśniach szkieletowych oraz w mózgu. Zawartość kinazy kreatynowej w innych narządach np. w mięśniu macicy, nerkach czy w płucach jest niewielka. W surowicy krwi można wyróżnić 3 formy (izoenzymy) tego enzymu określane jako BB-CK (enzym pochodzenia mózgowego), MB-CK (enzym pochodzenia sercowego), MM-CK (enzym pochodzący z mięśni szkieletowych.)

Podwyższony poziom CK świadczy przede wszystkim o uszkodzeniu tkanek, szczególnie mięśni. Oznacza zatem kontuzje, nadmierny wysiłek fizyczny, choroby mięśnia sercowego, zawał serca, choroby ośrodkowego układu nerwowego, wylewy, napady epileptyczne lub intensywną radioterapię. Może również pojawiać się na przykład przy niedoczynności tarczycy lub w chorobach mięśni, a czasami (ok 1% przypadków) także przy zażywaniu leków z grupy statyn, obniżających stężenie cholesterolu we krwi.

Kreatynina

Koszt: 8.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Kreatynina jest produktem metabolizmu kreatyny i fosfokreatyny, które obecne są prawie wyłącznie w mięśniach i jest zbytecznym produktem przemiany materii wydalanym przez nerki, głównie drogą filtracji kłębkowej. Stężenie kreatyniny w osoczu u zdrowej osoby jest dość stałe, niezależnie od podaży wody, wysiłku fizycznego i wielkości produkcji moczu. Dlatego też zwiększone wartości kreatyniny w osoczu zawsze wskazują na zmniejszone wydalanie, np.: nieprawidłową funkcję nerek. Klirens kreatyniny umożliwia dość dobrą ocenę wskaźnika przesączania kłębkowego (GFR), który umożliwia lepsze wykrywanie chorób i monitorowanie funkcji nerek.
Oznaczanie kreatyniny wykorzystywane jest w diagnozowaniu i leczeniu chorób nerek, jest także pomocne w ocenie czynności kłębuszków nerkowych i w monitorowaniu efektywności dializy. Poziom kreatyniny w surowicy nie ulega zmianie we wczesnej niewydolności nerek i zmienia się wolniej niż stężenie azotu mocznika we krwi (BUN) w trakcie hemodializy w niewydolności nerek.
W przypadku schorzeń pozanerkowych, gdy obecne są przeszkody w drogach moczowych, np. w nowotworach, kamicy nerkowej i w zespole objawów powodowanych przewlekłym zapaleniem stercza, występuje podwyższone stężenie zarówno kreatyniny, jak i mocznika.
Stężenie kreatyniny w surowicy zależy od wieku, masy ciała i płci i może być zmniejszone u osób w starszym wieku, o względnie małej masie mięśniowej, wyniszczonych lub po amputacjach kończyn. Stężenie kreatyniny w surowicy uznawane jako prawidłowe nie wyklucza możliwości zmniejszenia wydolności nerek.
U każdego pacjenta, który wykona badanie poziomu kreatyniny w naszym laboratorium zostanie bezpłatnie oznaczony poziom GFR (MDRD). Zgodnie z zaleceniami konsultanta ds. nefrologii ilościowo podawane będą jedynie wyniki GFR poniżej 60 ml/min/1,73m2.
Przewlekłą chorobę nerek u danej osoby z prawidłową filtracją kłębuszkową można rozpoznać, jeżeli wyniki innych badań dodatkowych wskazują na uszkodzenie narządu. Jednak stwierdzenie samej obniżonej filtracji kłębuszkowej poniżej pewnej granicy (wg przytaczanych wytycznych za wartość graniczną przyjęto GFR < 60 ml/min/1,73 m2) jest podstawą do rozpoznania przewlekłej choroby nerek, niezależnie od tego, czy u danej osoby stwierdza się odchylenia w innych badaniach dodatkowych. Dlatego też przy ustalaniu danego stadium przewlekłej choroby nerek bezwzględnie trzeba wziąć pod uwagę nie tylko wielkość filtracji kłębuszkowej, ale także obecność lub brak odchyleń od normy w pozostałych badaniach dodatkowych. W podziale przewlekłych chorób nerek wyróżnia się 5 ich stadiów.
Podstawą podziału na ściśle zdefiniowane stadia przewlekłej niewydolności nerek jest wielkość filtracji kłębuszkowej; zgodnie z tym kryterium występują:
* stadium I GFR > 90 ml/min/1,73 m2;
* stadium II GFR: 60–89 ml/min/1,73 m2;
* stadium III GFR: 30–59 ml/min/1,73 m2;
* stadium IV GFR: 15–29 ml/min/1,73 m2;
* stadium V GFR < 15 ml/min/1,73 m2; leczenie nerkozastępcze (przewlekła niewydolność nerek).
Podział ten wymaga komentarza. Jak to wcześniej wielokrotnie podkreślano, podstawą rozpoznania przewlekłej choroby nerek jest występowanie objawów uszkodzenia nerek i/lub obniżenie wielkości filtracji kłębuszkowej. Z tego względu, aby u osób, u których GFR odpowiada stadiom I i II, można było rozpoznać przewlekłą chorobę nerek, trzeba równocześnie stwierdzić wymieniane wcześniej cechy uszkodzenia nerek. Dlatego też stwierdzenie u danej osoby GFR w granicach 60––89 ml/min/1,73 m2 oraz objawów wskazujących na uszkodzenie nerek upoważnia do rozpoznania przewlekłej choroby nerek. Natomiast stwierdzenie takich właśnie wartości filtracji kłębuszkowej bez innych cech uszkodzenia nerek określa się jako zmniejszoną filtracją kłębuszkową. Jest to zjawisko często obserwowane u osób w podeszłym wieku. Jednak stwierdzenie filtracji kłębuszkowej poniżej 60 ml/min/1,73 m2, niezależnie od tego, czy równocześnie występują cechy uszkodzenia nerek czy też nie, jednoznacznie upoważnia do rozpoznania przewlekłej choroby nerek. Stanowisko takie wynika z faktu, że powyższe wartości filtracji kłębuszkowej odpowiadają uszkodzeniu ponad 50% czynnego miąższu nerek. Jak już podkreślono, podstawą podziału przewlekłych chorób nerek na odpowiednie stadia jest wielkość filtracji kłębuszkowej. Dlatego też, aby dokonać kwalifikacji chorego, należy oznaczyć u niego wartość GFR.

Magnez

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Magnez pełni istotną funkcję w organizmie:
–     jest niezbędny w organizmie człowieka do działania około 80 enzymów i aktywacji witaminy B1
–     uczestniczy w odbudowie fosforanowych źródeł energetycznych skurczu mięśniowego, kwasu ATP i fosforanu kreatyny
–     uczestniczy w syntezie i stabilizacji kwasów nukleinowych DNA i RNA,
–     zapewnia funkcjonowanie mitochondriów komórkowych, uczestniczy, razem z wapniem, w funkcjonowaniu tkanki nerwowej i mięśniowej
–     brak magnezu pogłębia stany depresyjne
–     bierze udział w przesyłaniu impulsów nerwowych a zwłaszcza w utrzymaniu prawidłowego rytmu pracy serca
–     konieczny jest do właściwego metabolizmu witaminy C
–     od jego stężenia w organizmie zależy ilość potasu
–     wpływa korzystnie na układ nerwowy
–     pomaga zachować równowagę psychiczną i fizyczną
–     koi nerwy
–     usuwa zmęczenie
–     chroni przed chorobami naczyń krwionośnych
–     zapobiega nadciśnieniu
–     zapobiega skurczom
–     zapobiega odkładaniu się cholesterolu na ściankach tętnic, dzięki temu zmniejsza ryzyko zachorowalności na miażdżycę
–     obniża ryzyko wystąpienia zawału
–     działa korzystnie na krzepliwość krwi
–     zapobiega moczeniu się u dzieci
–     wzmacnia układ odpornościowy
–     blokuje szkodliwe działanie metali trujących
–     bierze udział w procesie wytwarzania insuliny
Wchłanianie magnezu zwiększa się w obecności witaminy B6 białek i cukru mlecznego laktozy.

Potas

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Potas (K) uczestniczy w procesach przewodnictwa nerwowego i mięśniowego (odgrywa ważną rolę dla mięśnia sercowego).
Zbyt niskie lub zbyt wysokie stężenie potasu jest powodem zaburzeń i przewodzenia. Znaczenie badania potasu: informuje o równowadze elektrolitowej, a także zależnym od niej funkcjonowaniu komórek mięśniowych i nerwowych, szczególnie ważny dla regularności rytmu serca. Wartości nieprawidłowe potasu: biegunka, choroby nerek, uszkodzenie komórek prowadzące do uwolnienia do surowicy krwi jonów potasu z wnętrza komórki; z tego powodu obserwuje się fałszywie zawyżone wyniki w hemolizie.

Sód

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Jon sodowy jest głównym kationem płynu pozakomórkowego.
Prawidłowy poziom sodu w organiźmie zapewnia układ hormonalnej regulacji wydalania sodu i wody : system renina-angiotensyna-aldosteron-wazopresyna oraz przedsionkowy czynnik natriuretyczny ANF.Badanie stężenia sodu jest wykorzystywane w diagnostyce i monitorowaniu zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.
Pierwiastek ten reguluje gospodarkę wodną w organizmie, zapewnia dzięki temu napięcie tkanek, a tym samym jędrność naszej skórze.
Niedobór:
* odwodnienie
* obniżenie ciśnienia krwi
* bóle głowy
* zaburzenia koncentracji
* utrata apetytu
* drgania mięśni
* kłopoty z pamięcią
Nadmiar:
* nadciśnienie
* obrzęki
Funkcje:
* razem z potasem i chlorem odpowiada za prawidłową gospodarkę płynami w organizmie i pomaga utrzymać właściwą równowagę kwasowo-zasadową
* reguluje ciśnienie osmotyczne w płynie zewnątrzkomórkowym
* zapobiega powstawaniu kamieni nerkowych
* zwiększa wydzielanie soków trawiennych
* podnosi ciśnienie tętnicze krwi
* razem z potasem pełni ważną rolę w przenoszeniu impulsów nerwowych
* poprawia nastrój szczególnie u ludzi z niskim ciśnieniem
* zapobiega udarom serca
* reguluje skurcze i rozkurcze mięśni w tym mięśnia sercowego

Wapń

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Witamina B12 – kobalamina

Koszt: 30.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Witamina B12 (kobalamina, cyjanokobalamina)jako jedyna z witamin rozpuszczalnych w wodzie, która może być gromadzona w oraniźmie. Objawy jej niedoboru mogą pojawić się dopiero po 5 latach od wyczerpania zapasów. Niezbyt dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, potrzebuje odpowiedniej ilości wapnia do prawidłowej absorpcji i właściwego działania w organiźmie.

Witamina B12:

– bierze udział w produkcji krwinek czerwonych;
– bierze udział w  proces syntezy metioniny (wspomaga metabolizm homocysteiny);
– wspomaga wzrost i zwiększa apetyt u dzieci;
– przeciwdziała wyczerpaniu organizmu;
– utrzymuje w dobrej formie układ nerwowy;
– bierze udział w prawidłowym metaboliźmie tłuszczów, węglowodanów i białek;
– łagodzi drażliwość;
– zwiększa zdolność koncentracji, poprawia pamięć i równowagę wewnętrzną;
– pomaga w zapobieganiu nowotworom wywołanym paleniem tytoniu.

Najlepsze naturalne źródła:

wątroba, wieprzowina, wołowina, jaja, mleko, ser, ryby.

Witamina D3 – kalcydiol 25-OH D3

Koszt: 58.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Witamina D – grupa rozpuszczalnych w tłuszczach organicznych związków chemicznych, które wywierają wielostronne działanie fizjologiczne.
Działanie witaminy D polega na jej wpływie na regulację gospodarki wapnia i fosforanów. Główne narządy związane z ta funkcją, na które działają aktywne metabolity witaminy D to przede wszystkim jelita i kości, ale też nerki.

Źródłem witaminy D jest:

synteza skórna pod wpływem światła słonecznego (promieniowanie UV o długości fali 290-315 nm) oraz odpowiednia dieta.
Nie ma niebezpieczeństwa powstawania toksycznych ilości witaminy D w wyniku nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne, ponieważ w takiej sytuacji nadmiar prewitaminy i witaminy jest przez nie rozkładany. Do przedawkowania witaminy D rzadko, ale może dojść jedynie w przypadku wysokiej suplementacj, która może doprowadzić do hiperkalcemii uszkadzającej wiele narządów. Toksyczność jest wtórną konsekwencją spowodowaną hiperkalcemią.
Przeprowadzone w ostatnich latach badania potwierdziły, że deficyt witaminy D występuje powszechnie i staje się jednym z najważniejszych problemów medycznych we współczesnym społeczeństwie.

Niedobór wynika z:

nieodpowiedniej ekspozycji na słońce, ma również związek z zaburzeniami wchłaniania, przewlekłymi chorobami wątroby i nerek czy znacznego stopnia otyłością.

Niedobór witaminy D grozi:

krzywicą u dzieci i młodzieży, osteoporozą u dorosłych, złym funkcjonowaniem układu nerwowego i mięśniowego, zapaleniem spojówek, stanami zapalnymi skóry, osłabieniem organizmu i zmniejszeniem odporności, pogorszeniem słuchu, zwiększeniem ryzyka chorób autoimmunologicznych oraz nowotworów pęcherza moczowego, piersi, jelita grubego, okrężnicy i jajnika.

Żelazo

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Żelazo bierze udział w różnych istotnych procesach zachodzących w organiźmie, od mechanizmów utleniania w komórkach, do procesów transportu i dostarczania tlenu do komórek. Pierwiastek ten jest składnikiem chromoprotein transportujących tlen — hemoglobiny i mioglobiny — oraz licznych enzymów, takich jak oksydaza cytochromowa i peroksydazy. Reszta obecnego w organizmie żelaza jest składnikiem flawoprotein, protein siarkowożelazowych oraz ferrytyny pełniącej funkcje magazynowe i transferyny pełniącej funkcje transportowe. Stężenie żelaza mierzone w surowicy wynika głównie z obecności Fe(III) związanego z transferyną z osocza i nie uwzględnia żelaza obecnego w osoczu pod postacią wolnej hemoglobiny.
Stężenie żelaza w surowicy jest zmniejszone u wielu, ale nie u wszystkich pacjentów z anemią spowodowaną niedoborem żelaza, w ostrych lub przewlekłych chorobach zapalnych, takich jak ostra infekcja, immunizacja i zawał mięśnia sercowego, przy ostrym lub świeżym krwotoku, przy guzie złośliwym, przy kwashiorkorze, w późnym okresie ciąży, podczas menstruacji i w nerczycy. Stężenie żelaza w surowicy znacząco maleje u pacjentów, którzy zaczynają reagować na specjalną terapię anemii spowodowanych innymi przyczynami, np. leczenie anemii złośliwej za pomocą witaminy B12.
Większe od normalnego stężenie żelaza występuje w zaburzeniach wywołanych nadmiarem żelaza, takich jak hemochromatoza, oraz w ostrym zatruciu żelazem po doustnym lub pozajelitowym podaniu żelaza. Poziom żelaza może być również zwiększony w ostrym zapaleniu wątroby, zatruciu ołowiem, ostrej białaczce, talasemii lub antykoncepcji doustnej.

Kortyzol

Koszt: 25.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

LDH

Koszt: 12 zł

Profil markery nowotworowe dla kobiety

Koszt: 225 zł
Cena z rabatem: 202 zł

Pobranie krwi

Koszt: 2.00 zł

CEA Antygen karcynoembrionalny (jelto grube, przewód pokarmowy)

Koszt: 35.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

CA 15-3

Koszt: 38.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

CA 19-9

Koszt: 38.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

ROMA (algorytm ryzyka raka jajnika) (w cenie CA125 i HE4)

Koszt: 115.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

ROMA – Risk of Ovarian Malignancy Algorithm.

Badanie ROMA obejmuje trzy podstawowe składowe: statystyczne oszacowanie ryzyka zachorowania na złośliwy guz jajnika oraz dwa testy markerów nowotworowych: Ca 125 i HE4.
Do niedawna głównym badaniem laboratoryjnym, wykonywanym u kobiet, podejrzanych o raka jajnika, było badanie markeru nowotworowego Ca 125. Jest to marker, którego ilość we krwi wzrasta, gdy w organizmie toczy się stan nowotworowy, związany z jajnikiem lub innym narządem rodnym. Im wyższe stężenie tego markeru we krwi (norma wynosi poniżej 35 U/ml) tym bardziej zaawansowany stan chorobowy. Jednak badanie tego markera nie może być badaniem jedynym, ponieważ wartość Ca 125 rośnie także w endometriozie, przy mięśniakach macicy czy w stanach zapalnych narządów miednicy małej. Dlatego ROMA nie polega jedynie na pomiarze Ca 125, ale też bada kolejny marker. Jest nim HE4 – nowy marker raka jajnika,  który w większych ilościach pojawia się we krwi wtedy, kiedy w jajniku toczy się złośliwy proces nowotworowy. W zdrowym organizmie krąży go bardzo mało. Badanie HE4 tym różni się od badania Ca 125, że ten drugi marker często jest niewykrywalny w przypadku I i II stadium choroby, podczas, gdy HE4 już wtedy widać w ludzkiej krwi. Dlatego u wielu kobiet, u których badanie Ca 125 dało wartości prawidłowe, dopiero skojarzone badanie HE4 pozwoliło wykryć chorobę. HE4 jest stosowany nie tylko w diagnostyce, ale także w monitorowaniu postępów choroby (lub zdrowienia) oraz nawrotów nowotworu.
W teście ROMA ważne jest jednak, aby wyniki wszystkich poszczególnych części korelować z pozostałymi, pojedyncze wyniki mówią za mało i mogą dawać mylne wnioski. Trzeba też pamiętać, że testu tego nie można zastosować w przypadku pacjentek poniżej 18. roku życia, kobiet będących w trakcie chemioterapii oraz uprzednio leczonych na nowotwór.

Wynik Testu ROMA poniżej 7,4% w przypadku kobiet przed menopauzą oznacza niskie ryzyko choroby nowotworowej, a wynik równy lub wyższy 7,4%– ryzyko wysokie. W przypadku kobiet po menopauzie ryzyko wysokie oznacza wynik równy lub wyższy niż 25,3% poniżej tej wartości ryzyko uważane jest za niskie.

Profil markery nowotworowe dla mężczyzn

Koszt: 105 zł
Cena z rabatem: 95 zł

Pobranie krwi

Koszt: 2.00 zł

CEA Antygen karcynoembrionalny (jelito grube, przewód pokarmowy)

Koszt: 35.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

CA 19-9

Koszt: 38.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

PSA antygen grucz.krokowego

Koszt: 30.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Profil dla wegetarian

Koszt: 165 zł
Cena z rabatem: 148 zł

Pobranie krwi

Koszt: 2.00 zł

Morfologia krwi – 5 diff

Koszt: 10.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Morfologia krwi obwodowej jest kompleksowym badaniem mającym na celu określenie liczby poszczególnych elementów morfotycznych zawartych we krwi. W skład profilu oznaczeń wchodzą następujące parametry: liczba leukocytów wraz z wzorem odsetkowym i bezwzględną liczbą poszczególnych populacji leukocytów (neutrocytów, limfocytów, monocytów, eozynocytów i bazocytów), liczba erytrocytów, stężenie hemoglobiny, wartość hematokrytu, wskaźniki czerwonokrwinkowe (średnia objętość krwinki czerwonej, średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej, średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej, wskaźnik anizocytozy), liczba płytek krwi, wskaźniki płytek krwi (średnia objętość krwinki płytkowej, płytkokryt, wskaźnik anizocytozy). Wchodzące w skład profilu parametry są pomocne w diagnostyce laboratoryjnej niedokrwistości i nadkrwistości, chorób układowych i nowotworowych, zaburzeń hemostazy, infekcji, ostrych i przewlekłych stanów zapalnych, schorzeń mieloproliferacyjnych i limfoproliferacyjnych oraz schorzeń reumatycznych.

OB, Odczyn Biernackiego, opadanie krwinek

Koszt: 6.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Miara szybkości opadania krwinek czerwonych w jednostce czasu. Odczyn Biernackiego
jest badaniem nieprecyzyjnym i nieswoistym to znaczy, że nie jest typowe dla jakiegoś określonego
schorzenia i zwykle wykonywane jest w połączeniu z innymi badaniami.
OB jest podwyższone:
– w ciąży, w okresie połogu, podczas miesiączki, podczas stosowania hormonalnych środków
antykoncepcyjnych oraz po spożyciu posiłku;
– reakcje zapalne, dysproteinemie, choroby nowotworowe, zespół nerczycowy

AIAT

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Aminotransferaza alaninowa, ALAT, ALT lub GPT (glutamic pyruvic transferase) narządowo niespecyficzny enzym, biorący udział w przemianach białek.
Jest enzymem wewnątrzkomórkowym. Najwyższe stężenia ALT występują w wątrobie, niższe w mięśniach szkieletowych, mięśniu sercowym i nerkach. Pojawienie się podwyższonych aktywności ALT w osoczu wskazuje raczej na uszkodzenie komórek, a nie na zaburzenia funkcji narządu.
Zaburzenia stężenia ALT we krwi :
Wzrost aktywności :
w granicach 400 – 4000 U/l
– wirusowe zapalenie wątroby (WZW)
– toksyczne uszkodzenie wątroby (np. w wyniku kontaktu z takimi substancjami jak : tetrachlorek węgla, chloroform, pestycydy)
– zespół zmiażdżenia
– hipoksja
– niewydolność krążenia
w granicach 200 – 400 U/l
– cholestazy wątrobowe
– marskość wątroby – równolegle obserwuje się podwyższone wartości AST
– zawał mięśnie sercowego – znacznie wyższe wartości obserwuje się dla AST
– mononukleoza zakaźna – maksymalne wartości ALT występują w drugim tygodniu po zakażeniu, w piątym następuje powrót do wartości prawidłowych
– pierwotny niedobór karnityny
– leczenie dużymi dawkami salicylanów (stężenia leku w surowicy powyżej 250 mg/dl)
– przewlekle leczenie fibratami
– przewlekle leczenie pochodnymi sulfonylomocznika I-szej generacji (np. Diabetol)
w granicach 40 – 200 U/l
– fizjologiczny wzrost u noworodków
– choroby wątroby
– zapalenie trzustki
– hemoliza (in vivo lub in vitro)

AspAT

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Aminotransferaza asparaginianowa, AspAT, GOT (glutamic oxoloacetic transaminase) – narządowo niespecyficzny enzym, biorący udział w przemianach białek. Należy do transferaz przenoszących grupy aminowe z aminokwasów na α-ketokwasy. Przyczyną wzrostu aktywności AspAT jak i ALAT mogą być:
* martwica mięśnia serca (zawał mięśnia sercowego, pourazowe uszkodzenie m. serca np. po zabiegach kardiochirurgicznych)
* choroby wątroby (zapalenia wątroby niezależnie od etiologii)
* uszkodzenie mięśni szkieletowych (urazy, dystrofia mięśniowa, rabdomioliza w przebiegu zatruć i stosowania niektórych leków, zwłaszcza z grupy statyn czyli leków obniżających stężenie cholesterolu).
* mononukleoza zakaźna
* hipoksja
* niewydolność krążenia
* zapalenie trzustki

Białko całkowite

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Białko jest ważnym składnikiem osocza utrzymującym ciśnienie wewnątrznaczyniowe. Stanowi mieszaninę albumin, globulin, fibrynogenu, glikoprotein, lipoprotein i innych. Białka osocza ulegają stałej odnowie i degradacji.
Odchylenie stężenia białka całkowitego w surowicy od zakresu wartości referencyjnych wskazuje na występowanie dysproteinemii lub zaburzeń gospodarki wodnej. Stany te można zróżnicować, wykonując dodatkowo elektroforezę białek surowicy krwi i określając wartość hematokrytu.
Wartości podwyższone:
Hipergammaglobulinemie, przewlekłe stany zapalne (rośnie frakcja gamma-globulin), RZS, kolagenozy, sarkoidoza, przewlekłe choroby wątroby, szpiczak mnogi, odwodnienie.
Wartości obniżone:
Zmniejszona synteza białek – choroby wątroby, niedobory żywieniowe, stany głodzenia, anoreksja, zespół niedoboru przeciwciał.
Utrata białka – nerkowe w kłębuszkowym zapaleniu nerek z białkomoczem, żołądkowo jelitowe w chorobach jelit z przewlekłymi biegunkami.
Inne – nadmierne wytwarzanie płynu puchlinowego w jamie otrzewnowej, masywne krwawienia, polidypsja (zwiekszone pragnienie), oparzenia.

Bilirubina całkowita

Koszt: 8.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Bilirubina to żółty barwnik pochodzący z rozpadu krwinek czerwonych – bilirubina wolna. Z osocza krwi bilirubina przedostaje się do wątroby, gdzie zostaje sprzężona estrowo z kwasem glukuronowym – bilirubina bezpośrednia lub sprzężona, następnie zostaje zostaje wydalona do dróg żółciowych, zagęszczona w pęcherzyku żółciowym, nadając żółci jej charakterystyczną barwę.
Wartość bilirubiny wolnej i sprzężonej określa się jako bilirubina całkowita.
Wzrost wartości:
Żółtaczka przedwątrobowa:
* anemie hemolityczne związane z defektami erytrocytów, takie jak talasemia oraz niedokrwistość sierpowatokomórkowa,
* anemie hemolityczne niezwiązane z defektami erytrocytów, takie jak reakcja w czasie transfuzji krwi spowodowana niezgodnością czynników ABO lub Rh, żółtaczka noworodków oraz choroba hemolityczna noworodków.
Żółtaczka wątrobowa:
* choroby pochodzenia wątrobowego, w których następuje wzrost stężenia przede wszystkich bilirubiny związanej,
* ostre i przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby, marskość wątroby oraz pierwotny rak wątroby wywodzący się z hepatocytów.
Żółtaczka pozawątrobowa:
* choroby o pochodzeniu pozawątrobowym, w których następuje wzrost stężenia przede wszystkim bilirubiny związanej,
* cholestaza zewnątrzwątrobowa oraz odrzucenie przeszczepu wątroby.
* przewlekłe wrodzone hiperbilirubineme –
schorzenia związane ze wzrostem stężenia bilirubiny niezwiązanej: zespół Criglera – Najjara oraz zespół Gilberta,
schorzenia związane ze wzrostem stężenia bilirubiny związanej: zespół Dubina – Johnsona oraz zespół Rotora.
Odróżnienie przewlekłego wrodzonego podwyższenia stężenia bilirubiny od bilirubinemii nabytej następuje w wyniku przeprowadzenia pomiarów frakcji bilirubiny oraz wykrycia typowej aktywności enzymów wątrobowych.

Cholesterol całkowity

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Cholesterol HDL

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Mimo że, cholesterol wydaje się szkodliwym związkiem chemicznym, jest potrzebny, a nawet niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.
Cholesterol bierze udział w tworzeniu hormonów sterydowych, kwasów żółciowych i witaminy D, jest składnikiem błon komórkowych. Część cholesterolu powstaje w organizmie człowieka, głównie w wątrobie, a także w jelicie cienkim i w skórze. Jest on wydalany z żółcią, po przemianie do kwasów żółciowych.
Przed rozpoczęciem drugiego roku życia stężenie cholesterolu we krwi człowieka osiąga wartość 120-140 miligramów w decylitrze, pozostając na tym poziomie do wieku 18 lat. Następnie ilość cholesterolu zaczyna rosnąć, średnio o 2,2 miligrama rocznie. W średnim wieku stężenie cholesterolu powinno wynosić 130 do 200 mg/dl. Po czterdziestce, stężenie cholesterolu we krwi u ludności krajów rozwiniętych bardzo często przekracza poziom 250 mg/dl co w dużym stopniu przyczynia się do rozwoju zmian miażdżycowych. Po pięćdziesiątym roku życia mężczyźni mają wyższe stężenie cholesterolu we krwi niż kobiety, a około sześćdziesiątego roku życia sytuacja się odwraca.

Cholesterol LDL (oznaczany tylko w pełnym profilu lipidowym)

Koszt: 3.50 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

LDL – (ang. – Low-Density Lipoproteins) niskiej gęstości lipoproteina (tzw. „zły” cholesterol), inaczej beta-lipoproteina.
Powoduje podwyższenie poziomu cholesterolu we krwi przez jego transport z wątroby do tkanek. Lipoproteina LDL jest cząstką, która powstaje z VLDL. Jest ona mniejsza niż VLDL z którego powstała, gdyż jest już pozbawiona trójglicerydów. Zawiera w sobie ok. 20% białka, 50% cholesterolu, 20% fosfolipidów, 10% trójglicerydów. Zawiera w sobie tyle cholesterolu, gdyż jego ilość nie zmniejszała się dotąd. Średni czas życia tej cząstki we krwi wynosi ok. 2 dni. W ok. 70% cząstki te są usuwane przez wątrobę, a w ok. 30% przez inne tkanki i narządy.
Jeśli jej poziom jest zbyt wysoki, to duże ilości cholesterolu odkładają się w komórkach ścian tętniczych, tworząc tam złogi, zwane blaszkami miażdżycowymi i w rezultacie doprowadzając do zwężenia tętnic wieńcowych.
Za korzystny dla zdrowia uważa się niski poziom LDL.

Ferrytyna

Koszt: 30.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Ferrytyna
-najważniejszy skladnik do oceny gospodarki Fe;
– pozwala ocenic pule żelaza zapasowego – (utajony niedobór żelaza).

Wskazania do oznaczania:

– niedobór żelaza
– grupy ryzyka (krwiodawcy, kobiety w ciazy, dializowani, wegetarianie)
– stany przeładowania żelaza
– kontrola substytucji Fe i terapii Epo
Ferrytyna to białko kompleksujące jony żelaza Fe3+ i przechowujące je w wątrobie.
Ferrytyna pełni istotną funkcję we wszystkich żywych organizmach utrzymując żelazo w dostępnej i nieszkodliwej formie.

Glukoza

Koszt: 6.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Glukoza jest ważnym składnikiem, który dostarcza organizmowi energię. Źródłem glukozy w organizmie są: podaż egzogenna z pożywieniem, magazyny glikogenu w organizmie oraz endogenna glukoneogeneza.

Kreatynina

Koszt: 8.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Kreatynina jest produktem metabolizmu kreatyny i fosfokreatyny, które obecne są prawie wyłącznie w mięśniach i jest zbytecznym produktem przemiany materii wydalanym przez nerki, głównie drogą filtracji kłębkowej. Stężenie kreatyniny w osoczu u zdrowej osoby jest dość stałe, niezależnie od podaży wody, wysiłku fizycznego i wielkości produkcji moczu. Dlatego też zwiększone wartości kreatyniny w osoczu zawsze wskazują na zmniejszone wydalanie, np.: nieprawidłową funkcję nerek. Klirens kreatyniny umożliwia dość dobrą ocenę wskaźnika przesączania kłębkowego (GFR), który umożliwia lepsze wykrywanie chorób i monitorowanie funkcji nerek.
Oznaczanie kreatyniny wykorzystywane jest w diagnozowaniu i leczeniu chorób nerek, jest także pomocne w ocenie czynności kłębuszków nerkowych i w monitorowaniu efektywności dializy. Poziom kreatyniny w surowicy nie ulega zmianie we wczesnej niewydolności nerek i zmienia się wolniej niż stężenie azotu mocznika we krwi (BUN) w trakcie hemodializy w niewydolności nerek.
W przypadku schorzeń pozanerkowych, gdy obecne są przeszkody w drogach moczowych, np. w nowotworach, kamicy nerkowej i w zespole objawów powodowanych przewlekłym zapaleniem stercza, występuje podwyższone stężenie zarówno kreatyniny, jak i mocznika.
Stężenie kreatyniny w surowicy zależy od wieku, masy ciała i płci i może być zmniejszone u osób w starszym wieku, o względnie małej masie mięśniowej, wyniszczonych lub po amputacjach kończyn. Stężenie kreatyniny w surowicy uznawane jako prawidłowe nie wyklucza możliwości zmniejszenia wydolności nerek.
U każdego pacjenta, który wykona badanie poziomu kreatyniny w naszym laboratorium zostanie bezpłatnie oznaczony poziom GFR (MDRD). Zgodnie z zaleceniami konsultanta ds. nefrologii ilościowo podawane będą jedynie wyniki GFR poniżej 60 ml/min/1,73m2.
Przewlekłą chorobę nerek u danej osoby z prawidłową filtracją kłębuszkową można rozpoznać, jeżeli wyniki innych badań dodatkowych wskazują na uszkodzenie narządu. Jednak stwierdzenie samej obniżonej filtracji kłębuszkowej poniżej pewnej granicy (wg przytaczanych wytycznych za wartość graniczną przyjęto GFR < 60 ml/min/1,73 m2) jest podstawą do rozpoznania przewlekłej choroby nerek, niezależnie od tego, czy u danej osoby stwierdza się odchylenia w innych badaniach dodatkowych. Dlatego też przy ustalaniu danego stadium przewlekłej choroby nerek bezwzględnie trzeba wziąć pod uwagę nie tylko wielkość filtracji kłębuszkowej, ale także obecność lub brak odchyleń od normy w pozostałych badaniach dodatkowych. W podziale przewlekłych chorób nerek wyróżnia się 5 ich stadiów.
Podstawą podziału na ściśle zdefiniowane stadia przewlekłej niewydolności nerek jest wielkość filtracji kłębuszkowej; zgodnie z tym kryterium występują:
* stadium I GFR > 90 ml/min/1,73 m2;
* stadium II GFR: 60–89 ml/min/1,73 m2;
* stadium III GFR: 30–59 ml/min/1,73 m2;
* stadium IV GFR: 15–29 ml/min/1,73 m2;
* stadium V GFR < 15 ml/min/1,73 m2; leczenie nerkozastępcze (przewlekła niewydolność nerek).
Podział ten wymaga komentarza. Jak to wcześniej wielokrotnie podkreślano, podstawą rozpoznania przewlekłej choroby nerek jest występowanie objawów uszkodzenia nerek i/lub obniżenie wielkości filtracji kłębuszkowej. Z tego względu, aby u osób, u których GFR odpowiada stadiom I i II, można było rozpoznać przewlekłą chorobę nerek, trzeba równocześnie stwierdzić wymieniane wcześniej cechy uszkodzenia nerek. Dlatego też stwierdzenie u danej osoby GFR w granicach 60––89 ml/min/1,73 m2 oraz objawów wskazujących na uszkodzenie nerek upoważnia do rozpoznania przewlekłej choroby nerek. Natomiast stwierdzenie takich właśnie wartości filtracji kłębuszkowej bez innych cech uszkodzenia nerek określa się jako zmniejszoną filtracją kłębuszkową. Jest to zjawisko często obserwowane u osób w podeszłym wieku. Jednak stwierdzenie filtracji kłębuszkowej poniżej 60 ml/min/1,73 m2, niezależnie od tego, czy równocześnie występują cechy uszkodzenia nerek czy też nie, jednoznacznie upoważnia do rozpoznania przewlekłej choroby nerek. Stanowisko takie wynika z faktu, że powyższe wartości filtracji kłębuszkowej odpowiadają uszkodzeniu ponad 50% czynnego miąższu nerek. Jak już podkreślono, podstawą podziału przewlekłych chorób nerek na odpowiednie stadia jest wielkość filtracji kłębuszkowej. Dlatego też, aby dokonać kwalifikacji chorego, należy oznaczyć u niego wartość GFR.

Mocznik

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Mocznik jest syntetyzowany w wątrobie jako produkt końcowy metabolizmu białek i aminokwasów wydalany jest przez nerki w zależności od stopnia diurezy. Synteza mocznika jest zależna od dziennego spożycia białek oraz ich endogennego metabolizmu.
Wartości podwyższone:
Przednerkowy wzrost stężenia mocznika występuje w dekompensacji układu krążenia, przy nasilonym katabolizmie białek oraz przy odwodnieniu. Poziom mocznika może być podwyższony z przyczyn nerkowych, takich jak ostre kłębuszkowe zapalenie nerek, przewlekłe zapalenienerek, wielotorbielowatość nerek, martwica kanalikowa i stwardnienie naczyniowe nerek.
Pozanerkowe podniesienie poziomu mocznika może być spowodowane niedrożnością dróg moczowych. Stężenie mocznika w osoczu jest wyznaczane przez przepływ nerkowy, szybkość syntezy mocznika i szybkość przesączania kłębuszkowego (GFR — glomerular filtration rate) i może być podwyższone w przypadku ostrej niewydolności nerek, przewlekłej niewydolności nerek i azotemii przednerkowej.
U pacjentów dializowanych stężenie mocznika mówi o rozkładzie białek i jest wskaźnikiem stanu metabolicznego. W końcowej fazie niewydolności nerek objawy mocznicy, szczególnie te związane z przewodem pokarmowym, są dobrze skorelowane ze stężeniem mocznika.

TIBC – całkowita zdolność wiązania żelaza (tylko z oznaczeniem żelaza)

Koszt: 10.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

TIBC jest miarą stężenia w surowicy transferyny, specyficznego białka transportującego żelazo. Do 40% transferyny jest związane z żelazem.

Wskazania do oznaczenia:

•     zwiększone stężenie żelaza w surowicy;
•     zmniejszone stężenie żelaza w surowicy.
1. Wykonujemy równolegle z oznaczeniem stężenia żelaza w przypadku różnicowania przyczyny niedokrwistości.
2. Przy podejrzeniu nadmiernego odkładania żelaza w organizmie.
3. Przy podejrzeniu chorób zapalnych i nowotworowych.
Wartości podwyższone mogą wskazywać na:
•     uszkodzenie wątroby;
•     w rzeczywistym niedoborze żelaza
•     niedokrwistość hemolityczną;
•     nadmierną podaż żelaza;
•     ostrą i przewlekłą utratę krwi.

Wartości obniżone mogą wskazywać na:

•     ostre i przewlekłe zakażenia;
•     zespół nerczycowy;
•     niedokrwistość hemolityczną; aplastycznej, Addisona-Biermera
•     reumatoidalne zapalenie stawów.
•     Choroby nowotworowe
•     Choroby zapalne
•     w częstych transfuzjach krwi

Trójglicerydy

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Trójglicerydy są tzw. frakcją lipidową we krwi. Krążą one w postaci niewielkich krystaloidów stanowiąc potencjalne zagrożenie dla elastyczności ścian naczyń krwionośnych. Przy podwyższonym poziomie trójglicerydów dochodzi do stwardnienia naczyń, czyli arteriosklerozy (miażdżycy).
Nienormatywne wartości trójglicerydów są zazwyczaj charakterystyczne dla ciąży, przy cukrzycy, chorobach nerek i wątroby, niedoczynności tarczycy, miażdżycy, zaburzeniach przemiany materii, stosowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych, nadużywaniu alkoholu, diecie obfitującej w tłuszcze zwierzęce.
Oznaczenia TG stosuje się w diagnostyce i leczeniu pacjentów z ostrym i przewlekłym zapaleniem trzustki, cukrzycą, nerczycą, niedrożnością zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych i w innych chorobach związanych z metabolizmem lipidów lub różnymi zaburzeniami wewnątrzwydzielniczymi.

Witamina B12 – kobalamina

Koszt: 30.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Witamina B12 (kobalamina, cyjanokobalamina)jako jedyna z witamin rozpuszczalnych w wodzie, która może być gromadzona w oraniźmie. Objawy jej niedoboru mogą pojawić się dopiero po 5 latach od wyczerpania zapasów. Niezbyt dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, potrzebuje odpowiedniej ilości wapnia do prawidłowej absorpcji i właściwego działania w organiźmie.

Witamina B12:

– bierze udział w produkcji krwinek czerwonych;
– bierze udział w  proces syntezy metioniny (wspomaga metabolizm homocysteiny);
– wspomaga wzrost i zwiększa apetyt u dzieci;
– przeciwdziała wyczerpaniu organizmu;
– utrzymuje w dobrej formie układ nerwowy;
– bierze udział w prawidłowym metaboliźmie tłuszczów, węglowodanów i białek;
– łagodzi drażliwość;
– zwiększa zdolność koncentracji, poprawia pamięć i równowagę wewnętrzną;
– pomaga w zapobieganiu nowotworom wywołanym paleniem tytoniu.
Najlepsze naturalne źródła:
wątroba, wieprzowina, wołowina, jaja, mleko, ser, ryby.

Żelazo

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Żelazo bierze udział w różnych istotnych procesach zachodzących w organiźmie, od mechanizmów utleniania w komórkach, do procesów transportu i dostarczania tlenu do komórek. Pierwiastek ten jest składnikiem chromoprotein transportujących tlen — hemoglobiny i mioglobiny — oraz licznych enzymów, takich jak oksydaza cytochromowa i peroksydazy. Reszta obecnego w organizmie żelaza jest składnikiem flawoprotein, protein siarkowożelazowych oraz ferrytyny pełniącej funkcje magazynowe i transferyny pełniącej funkcje transportowe. Stężenie żelaza mierzone w surowicy wynika głównie z obecności Fe(III) związanego z transferyną z osocza i nie uwzględnia żelaza obecnego w osoczu pod postacią wolnej hemoglobiny.
Stężenie żelaza w surowicy jest zmniejszone u wielu, ale nie u wszystkich pacjentów z anemią spowodowaną niedoborem żelaza, w ostrych lub przewlekłych chorobach zapalnych, takich jak ostra infekcja, immunizacja i zawał mięśnia sercowego, przy ostrym lub świeżym krwotoku, przy guzie złośliwym, przy kwashiorkorze, w późnym okresie ciąży, podczas menstruacji i w nerczycy. Stężenie żelaza w surowicy znacząco maleje u pacjentów, którzy zaczynają reagować na specjalną terapię anemii spowodowanych innymi przyczynami, np. leczenie anemii złośliwej za pomocą witaminy B12.
Większe od normalnego stężenie żelaza występuje w zaburzeniach wywołanych nadmiarem żelaza, takich jak hemochromatoza, oraz w ostrym zatruciu żelazem po doustnym lub pozajelitowym podaniu żelaza. Poziom żelaza może być również zwiększony w ostrym zapaleniu wątroby, zatruciu ołowiem, ostrej białaczce, talasemii lub antykoncepcji doustnej.
Profil bezpieczeństwa

Koszt: 112 zł
Cena z rabatem: 101 zł

Pobranie krwi

Koszt: 2.00 zł

HIV combo (przeciwciała/antygen)

Koszt: 40.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

VDRL (Kiła-test przesiewowy)

Koszt: 15.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Treponema pallidium to drobnoustrój chorobotwórczy powodujący przewlekłą chorobę zakaźną zwaną kiłą. Zakażenie może być przeniesione od matki podczas ciąży i porodu. Kiła jest czynnikiem ryzyka poronienia i martwych urodzeń.

HBs antygen Qualitaive 2 generacji (wzw typu B)

Koszt: 20.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

HCV przeciwciała (wzw typu C)

Koszt: 35.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Profil lipidowy

Koszt: 20zł

Pobranie krwi

Koszt: 2.00 zł

Cholesterol całkowity

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Cholesterol HDL

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Mimo że, cholesterol wydaje się szkodliwym związkiem chemicznym, jest potrzebny, a nawet niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.
Cholesterol bierze udział w tworzeniu hormonów sterydowych, kwasów żółciowych i witaminy D, jest składnikiem błon komórkowych. Część cholesterolu powstaje w organizmie człowieka, głównie w wątrobie, a także w jelicie cienkim i w skórze. Jest on wydalany z żółcią, po przemianie do kwasów żółciowych.
Przed rozpoczęciem drugiego roku życia stężenie cholesterolu we krwi człowieka osiąga wartość 120-140 miligramów w decylitrze, pozostając na tym poziomie do wieku 18 lat. Następnie ilość cholesterolu zaczyna rosnąć, średnio o 2,2 miligrama rocznie. W średnim wieku stężenie cholesterolu powinno wynosić 130 do 200 mg/dl. Po czterdziestce, stężenie cholesterolu we krwi u ludności krajów rozwiniętych bardzo często przekracza poziom 250 mg/dl co w dużym stopniu przyczynia się do rozwoju zmian miażdżycowych. Po pięćdziesiątym roku życia mężczyźni mają wyższe stężenie cholesterolu we krwi niż kobiety, a około sześćdziesiątego roku życia sytuacja się odwraca.

Cholesterol LDL (oznaczany tylko w pełnym profilu lipidowym)

Koszt: 3.50 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

LDL – (ang. – Low-Density Lipoproteins) niskiej gęstości lipoproteina (tzw. „zły” cholesterol), inaczej beta-lipoproteina.
Powoduje podwyższenie poziomu cholesterolu we krwi przez jego transport z wątroby do tkanek. Lipoproteina LDL jest cząstką, która powstaje z VLDL. Jest ona mniejsza niż VLDL z którego powstała, gdyż jest już pozbawiona trójglicerydów. Zawiera w sobie ok. 20% białka, 50% cholesterolu, 20% fosfolipidów, 10% trójglicerydów. Zawiera w sobie tyle cholesterolu, gdyż jego ilość nie zmniejszała się dotąd. Średni czas życia tej cząstki we krwi wynosi ok. 2 dni. W ok. 70% cząstki te są usuwane przez wątrobę, a w ok. 30% przez inne tkanki i narządy.
Jeśli jej poziom jest zbyt wysoki, to duże ilości cholesterolu odkładają się w komórkach ścian tętniczych, tworząc tam złogi, zwane blaszkami miażdżycowymi i w rezultacie doprowadzając do zwężenia tętnic wieńcowych.
Za korzystny dla zdrowia uważa się niski poziom LDL.

Trójglicerydy

Koszt: 7.00 zł

Czas oczekiwania: 0 dni

Trójglicerydy są tzw. frakcją lipidową we krwi. Krążą one w postaci niewielkich krystaloidów stanowiąc potencjalne zagrożenie dla elastyczności ścian naczyń krwionośnych. Przy podwyższonym poziomie trójglicerydów dochodzi do stwardnienia naczyń, czyli arteriosklerozy (miażdżycy).
Nienormatywne wartości trójglicerydów są zazwyczaj charakterystyczne dla ciąży, przy cukrzycy, chorobach nerek i wątroby, niedoczynności tarczycy, miażdżycy, zaburzeniach przemiany materii, stosowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych, nadużywaniu alkoholu, diecie obfitującej w tłuszcze zwierzęce.
Oznaczenia TG stosuje się w diagnostyce i leczeniu pacjentów z ostrym i przewlekłym zapaleniem trzustki, cukrzycą, nerczycą, niedrożnością zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych i w innych chorobach związanych z metabolizmem lipidów lub różnymi zaburzeniami wewnątrzwydzielniczymi.


Nasze laboratorium istnieje od 20 lat przede wszystkim dzięki Państwu
– naszym wiernym klientom oraz pracownikom, którzy są jego
nieodzowną częścią.
Szanujemy Państwa czas, dlatego staramy się aby wszystkie
wyniki były dostępne tego samego dnia.
Dla Państwa wygody opracowaliśmy bezpłatny,
całodobowy dostęp do wyników online.


PUNKTY POBRAŃSIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Cicha 2
43-300 Bielsko-BiałaBIELSKO-BIAŁA

ul. Głęboka 12BIELSKO-BIAŁA

ul. Jutrzenki 18, os. Złote ŁanyKĘTY

ul. Żwirki i Wigury 25


KONTAKT TELEFONICZNYSzanowny kliencie,ze względu na specyfikę pracy nie zawsze możemy odebrać telefon. Prosimy o cierpliwość i zachęcamy
do skorzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie. Dziękujemy!


ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA!

Copyright by NZOZ Factor Laboratorium Analityczne 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HOMOCYSTEINA

Podwyższony poziom homocysteiny w osoczu krwi uznaje się za niezależny czynnik ryzyka rozwoju: chorób sercowo- naczyniowych (zakrzepicy żylnej, niedokrwienia mięśnia sercowego oraz udaru mózgu), chorób neurodegeneracyjnych (m.in. choroby Alzheimera oraz Parkinsona), wad rozwojowych płodu spowodowanych uszkodzeniem cewy nerwowej, zagrożenia poronieniem oaz nowotworów (szczególnie raka jelita grubego).

koszt badania 46 zł

czas oczekiwania na wynik 0 dni

Scroll Up