Witamy na stronie Laboratorium FACTOR

Polityka prywatności
KLAUZULA INFORMACYJNA

w przedmiocie przetwarzania danych osobowych pacjentów 

 

(Przy zbieraniu danych od osób, których one dotyczą).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Andrzej Krakowiak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NZOZ FACTOR Laboratorium analityczne mgr Andrzej Krakowiak;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, pkt b, i pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w celu:
 • wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym;
 • utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna i zapewnienia bezpieczeństwa tego systemu;
 • marketingowym po uzyskaniu wcześniejszej zgody pacjenta;
 1. podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym wynikającym z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417) mającym na celu wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym oraz prowadzenie stosownej dokumentacji badań;
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
 3. Podmiotom leczniczym w zakresie zleconych przez nie badań;
 4. Firmom księgowym współpracującym z Administratorem,
 5. Prawnikom współpracującym z Administratorem,
 6. Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury Laboratorium,
 7. Firmom kurierskim i pocztowym;
 8. Podmiotom, o których mowa w art. 26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417);
 9. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. 20 lat w zakresie dot. dokumentacji medycznej licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem skierowań na badania, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie (zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417);
 10. ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również do ograniczenia danych osobowych;
 11. ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne;
 12. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 13. Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym;
 14. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.KLAUZULA INFORMACYJNA

w przedmiocie przetwarzania danych osobowych pacjentów

(Dla danych pozyskanych z innych źródeł).

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Andrzej Krakowiak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NZOZ FACTOR Laboratorium analityczne mgr Andrzej Krakowiak.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, pkt b, i pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w celu:
 • wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym;
 • utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna i zapewnienia bezpieczeństwa tego systemu;
 • marketingowym po uzyskaniu wcześniejszej zgody na pacjenta;
 1. podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym wynikającym z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417) mającym na celu wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym oraz prowadzenie stosownej dokumentacji badań;
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
 1. Podmiotom leczniczym w zakresie zleconych przez nie badań;
 2. Firmom księgowym współpracującym z Administratorem,
 3. Prawnikom współpracującym z Administratorem,
 4. Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury Laboratorium,
 5. Firmom kurierskim i pocztowym;
 6. Podmiotom, o których mowa w art. 26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417).
 1. zakres danych, które zostały pozyskane to, dane wynikające ze skierowania na badanie takie jak: imię, nazwisko, wiek, PESEL, adres, zakres badań.
 2. Pani/ Pana dane pozyskano z podmiotu kierującego pacjenta na badanie.
 3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. 20 lat w zakresie dot. dokumentacji medycznej licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem skierowań na, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie (zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417).
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również do ograniczenia danych osobowych. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne.
 5. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
 7. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Nasze laboratorium istnieje od 20 lat przede wszystkim dzięki Państwu
– naszym wiernym klientom oraz pracownikom, którzy są jego
nieodzowną częścią.
Szanujemy Państwa czas, dlatego staramy się aby wszystkie
wyniki były dostępne tego samego dnia.
Dla Państwa wygody opracowaliśmy bezpłatny,
całodobowy dostęp do wyników online.


PUNKTY POBRAŃSIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Cicha 2
43-300 Bielsko-BiałaBIELSKO-BIAŁA

ul. Głęboka 12BIELSKO-BIAŁA

ul. Jutrzenki 18, os. Złote ŁanyKĘTY

ul. Żwirki i Wigury 25


KONTAKT TELEFONICZNYSzanowny kliencie,ze względu na specyfikę pracy nie zawsze możemy odebrać telefon. Prosimy o cierpliwość i zachęcamy
do skorzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie. Dziękujemy!


ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA!

Copyright by NZOZ Factor Laboratorium Analityczne 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HOMOCYSTEINA

Podwyższony poziom homocysteiny w osoczu krwi uznaje się za niezależny czynnik ryzyka rozwoju: chorób sercowo- naczyniowych (zakrzepicy żylnej, niedokrwienia mięśnia sercowego oraz udaru mózgu), chorób neurodegeneracyjnych (m.in. choroby Alzheimera oraz Parkinsona), wad rozwojowych płodu spowodowanych uszkodzeniem cewy nerwowej, zagrożenia poronieniem oaz nowotworów (szczególnie raka jelita grubego).

koszt badania 46 zł

czas oczekiwania na wynik 0 dni

Scroll Up